torsdag, januar 01, 2009

Grunnen til at Neandertalerne døde ut

Neandertalerne var, grovt sett en annen menneskeart som i en periode levde parallelt med «oss», med Homo Sapiens Sapiens, og som døde ut for rundt 35 000 år siden. Mange årsaker har blitt lagt fram som grunn eller grunner til at dette hendte. Den mest aksepterte, eller det som var den mest aksepterte i lang tid var at de ble fortrengt av konkurrerende stammer av Sapiens, at vår overlegne hjerne og overlevelsesegenskaper utkonkurrerte deres.

I de siste tiårene har dog en helt annen, alternativ forklaring vokst fram og blitt mer akseptert. Relativt nye arkeologisk funn mer enn antyder at grunnen er at neandertalerne ga opp sin nomadiske livsstil. Deres liv ble statisk og uten vesentlig forandring, som blant annet antropolog Kathleen Gibson hevder. Mens Sapiens reiste fram og tilbake sommer og vinter og vandret store deler av sitt liv grodde neandertalerne fast på et sted og beveget seg knapt derfra.

Gibson og de andre hevder at det var minimale forskjeller på intelligens og utviklingsnivå mellom de to menneskeartene. Neandertalerne gjorde opp og transporterte ild (Magasinet Science Jan 1996). De hadde større og kanskje også en mer effektiv hjerne. Gibson sier at forskjellen mellom de to artene ikke er biologisk, men sosial. Etter å ha delt utvikling i millioner av år skilte de lag for rundt 100 000 år siden. 70 000 år etter det fantes det ingen neandertalere igjen. I historisk perspektiv forsvant de ganske så hurtig. Begge var naturlige nomader. Først når neandertalerne sluttet å vandre forsvant de fra jordens overflate.


Moderne mennesker burde ta dette inn over seg. Vi er naturlige nomader, men vi har kastet vrak på det, på en av våre mest verdifulle egenskaper, på mye av det som gjør oss til mennesker, og vi ser resultatet. Mens vi en gang levde i et stammesamfunn der variasjon og skaperevne ble hyllet og utviklet eksisterer vi nå i et statisk samfunn uten vesentlig variasjon. Høres det kjent ut?

Vi emulerer neandertalerne, etterligner dem i det som mest sannsynlig førte til deres utslettelse. De døde ut i en kritisk periode av sin utvikling, på bare noen få tusen år. Når man ser verden i dag er det mer enn klart at vi er inne i en tilsvarende kritisk epoke, og at det som feller oss er nøyaktig det samme som felte andre før oss.


6 kommentarer:

 1. Moderne mennesker reiser mer enn noen før dem har gjort.
  Så lenge mennesker søker utover sin egen gruppe og får avkom med folk som fjernt (genetisk) dem selv er det ingen fare.
  Den største dumheten vi kan gjøre er hvis noen prøver "å rendyrke" en rase, slik nazistene prøvde på, da vil vi gå i dass ganske fort.

  SvarSlett
 2. Det siste er jeg slevssagt helt enig i. Raseblanding er bra. Men det har ingenting med det jeg skrev å gjøre.

  Det å reise er ikke det samme som å være nomade. Samfunnet og de mindre gruppene innenfor et gitt samfunn er statisk, det står stille. Et lokalsamfunn flytter seg ikke og ikke individene innefor det heller. At det er en viss gjennomtrekk av individer fra sted til sted endrer ikke på det, endrer ikke på helheten.

  SvarSlett
 3. "Mens vi en gang levde i et stammesamfunn der variasjon og skaperevne ble hyllet og utviklet eksisterer vi nå i et statisk samfunn uten vesentlig variasjon"

  Og det er jeg enig i. Men det er nok heller overpopulasjon som er homo sapiens' problem fremfor dette. Så kan en også si at det nettopp viste seg at vår art klarte seg bedre enn neandertalerne ved en slik overgang.

  SvarSlett
 4. Selv om det muligens var på grunn av at neandertalerne sluttet å være nomader at de døde ut, betyr ikke det nødvendigvis at det vil føre til at vi kommer til å dø ut. Husk at det var helt andre forhold på jorda på den tiden.

  SvarSlett
 5. Det stemmer jo slevsagt, men stagnasjon, åndelig og/eller på annen måte vil alltid være en risk, noe historien har vist oss, også på andre områder og ved andre hendelser.

  Og det ville kanskje vært mindre bekymringsfullt, hvis det hadde vært den ENESTE grunnen til bekymring...

  I dag lever vi i et slags antinomadesamfunn som ødelegger alt som gjør livet verdt å leve. Ordet bekymring er langt fra sterkt nok.

  SvarSlett
 6. Fins jo de som spekulerer på om ikke baskerne kan være etterkommere av neandertalerne, språket er jo ikke påvieselig i slektskap med noe annet språk på jorden. De har også endel andre særegenheter visstnok.

  SvarSlett