onsdag, juni 22, 2011

Melding fra Ship-to-Gaza-Norway

Fredag 24. juni kl 12.20 reiser 7 norske passasjerer fra Gardermoen for å slutte seg til Freedom Flotilla II og ca 300-350 andre aktivister som representerer mellom 25 - 30 nasjoner. Samme dag arrangerer STGN pressekonferanse på SAS Radisson Blu Airport Hotel kl 10.00. Det vil bli sendt ut presseinvitasjon med kopi til dere - presseinvitasjonen må dere gjerne sende til lokale medier, og særlig til medier på steder som har båtpassasjerer.

Israel har som kjent vært tydelig på at de vil stoppe båtkonvoien. På bakgrunn av reaksjoner og uttalelser etter fjorårets angrep på flotillaen, har STGN bedt norske myndigheter om å ta avstand fra de varslede aksjoner fra Israel med oppfordring om å opptre i samsvar med folkerettslige forpliktelser. Vi har også uttrykt at vi forventer at norske myndigheter overleverer en slik protest nå og ikke som et resultat av at norske passasjerer eventuelt blir skadet eller forulempet på grunn av aksjoner fra israelske myndigheter.Båtkonvoien går mot Gaza i neste uke. Da er det viktig at det blir arrangert markeringer og demonstrasjoner til støtte for Freedom Flotilla II. I Bergen er det annonsert stor støttemarkering den 27. juni; også i Oslo er det varslet demonstrasjon utenfor Stortinget og den israelske ambassaden - enten 28. eller 29. juni. Vi regner med at det vil være flere markeringer i andre deler av landet - det hadde vært fint om dere melder inn dette og annet til oss slik at vi kan legge dette ut på nettsida vår.

STGN har fortsatt behov for penger. Vi ber dere bruke situasjonen nå for å samle inn penger, selge lodd i kunstlotteriet og ellers skape blest om båtkonvoien.

Det vil også bli opprettet et pressesenter på Palestinahuset, der vi vil informere fortløpende om hva som skjer på og med båtkonvoien.