onsdag, oktober 28, 2009

Mer propaganda om «terrorisme» fra myndighetene

Jeg er alltid skeptisk hver eneste gang det kommer nye opplysninger om såkalt terrorisme fra myndigheter og deres lydige hunder, den etablerte pressen, fordi jeg får bekreftet det erfaringen har vist nokså lenge: det etablerte samfunn har funnet på hele terroristbegrepet for å lettere beholde kontrollen over folk. Så lenge folk er redde er de enda lettere å holde i sjakk.

De siste døgnene har det kommet to saker begge illustrerer dette glimrende. En gjeng fanatiske muslimer skal ha planlagt å komme helt fra Chicago i USA for å drepe folk i Danmark på grunn av de såkalte Muhammedtegningene.

Jeg tror ikke på det. Jeg er overbevist om at det bare er mer propaganda fra vestlige myndigheters side for å fyre oppunder «terroristfaren». Myndighetene lyver for oss. De lyver hele tiden, om alt fra 9/11 til den egentlige prisen på saft, så hvorfor skal de plutselig fortelle sannheten nå?

Og så kommer slevsagt generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, veldig beleilig og støtter myndighetene i deres kamp mot «terrorister» igjen, og kommer like godt med den utrolige bløffen om at «vi undervurderer terrorfaren». Fra hvem? Det må være fra han og de som styrer han fra sine mørke bakrom.

Det blir snart her, som i Storbritannia og andre land, at man blir fengslet og siktet og dømt bare man kjøper for mye gjødsel på nærmeste jordbrukskollektiv.

Som så mange andre bløffer og bedrag vi blir presentert for daglig i dagens vanvittige samfunn så er det helt utrolig at folk går på det. Det også sier veldig mye om hvor mye folk generelt sett bruker intelligensen sin, hvor godtroende de er.

Og, for å gjenta det slevsagte: hvis det finnes noen terror i dagens verden, slik myndighetene definerer den, så er det myndighetene som står bak den, både fordi de fører to brutale faktiske kriger, og fordi de også fører en krig, på mange nivåer mot sin egen befolkning.

Andre relevante innlegg på Uten Grenser

1984

Sann terror

Hva feiler det folk?

911 - nærmere det som skjedde

Konspirasjonsteorier

Etablert media sensurerer innlegg

lørdag, oktober 24, 2009

Vaksinen

Jeg kommer sannsynligvis ikke til å ta vaksinen mot svineinfluensaen, av flere, sammensatte grunner, der den viktigste er at vaksinen er en større risiko enn selve sykdommen. Oddsene er rett og slett for dårlig.

Det er også veldig avslørende for taket legemiddelindustrien har på norske myndigheter og myndigheter generelt at enorme mengder av nærmest uprøvd vaksine er kjøpt, for norges del nok til to doser per innbygger når voksne ikke trenger mer enn høyst en. Det har vært klart lenge at legemiddelindustrien har sine fangarmer langt inni regjeringskontorene og nasjonalforsamlinger verden over. Det er en enorm og enormt innbringende bransje. Det at en tidligere høytstående arbeiderpartirepresentant (Karita Bekkemellem) gikk fra å være regjeringsmedlem til å bli ansatt i industrien er bare en blant mange faktorer her.

Så, nei takk, jeg nekter å være med på galeien.

Før eller senere vil det komme en verdensomspennende pandemi som vil gjøre det nødvendig for alle å vaksinere seg, som vil gjøre alle smålige hensyn uviktige, men dette er ikke den.

Livsfarlig og livsfiendtlig veibyggingspropaganda tilbakevist

En ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt slår fast det selvfølgelige, det alle vet stemmer innerst inne: Økt veibygging fører til økte CO2-utslipp. Alle vet også at det fører til økte naturødeleggelser.

En rapport SINTEF laget på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken!!! i 2007 prøvde utrolig nok å hevde det motsatte. Der var det helt klart sterke krefter fra et samlet maktapparat med i bildet.

I den nye rapporten får man servert en del helt elementære sannheter: Økt veibygging er skadelig, på mer enn en måte. Veibygging er generelt sett skadelig. Jo mer veibygging vi gjør jo flere biler vil komme og fylle dem opp. Dette har vært klart i flere tiår. Det er ganske så utrolig at rapporten fra SINTEF har fått stående tilnærmet uimotsagt så lenge. Det er enda mer utrolig at Liv Signe Navarsete brukte den i grunnlaget for diskusjonen om ny transportplan, en transportplan som med rette ble karakterisert som en vandrende katastrofe allerede fra den ble offentliggjort.

Det har blitt bygget altfor mange veier, både her i landet og i resten av verden. Det bør ikke bygges en eneste en i tillegg til de som finnes i dag. Tvert om, en bør la mange, selv på kort sikt gro igjen, og la naturen gjenerobre tapt land. Det er på tide at uviklingen begynner å gå i motsatt og riktig retning.

fredag, oktober 16, 2009

Moderat glede

FNs råd for menneskeretter, som har fått så mye ufortjent kritikk godkjente, etter my plunder og motstand fra israel og USA Sør Afrikaneren (og jøden) Richard Goldstones rapport om den siste krigen i Gaza, den som avslører, bortenfor all tvil israels krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og som også går langt i å uttale at israel begår langsomt folkemord.

Den siste «krigen» i Gaza var heller ikke noen krig i egentlig forstand, men enda et nytt israelsk overfall på en nærmest forsvarsløs Palestinsk befolkning.

USA, sammen med flere vasallstater stemte imot godkjennelse, noe som avslører at landet har langt igjen før de også tar israel for det landet er: en terrorstat av verste merke.

Rapporten og alt annet vi vet om israels gjennomgående og umenneskelige oppførsel burde slevsagt ha ført fram til at en mengde av de nåværende og tidligere israelske statstjenestemennene, regjeringsmedlemmer og andre i maktapparat hadde blitt stilt for menneskerettsdomstolen i Haag, uten at det er særlig sannsynlig så lenge vestlige land med USA i spissen stiller opp som israelernes ukritiske forsvarer.

Den diplomatiske farsen er ikke at rapporten omsider ble godkjent men at det tok så lang tid å få den godkjent, og at ikke samtlige land omfavnet den som fakta. Selv med rapportens forsiktige ordlag fortsetter israels propaganda sin suksess.

Men dette er en bra dag. I saker som dette må vi altfor ofte nøye oss med at massemordere får en stripe i lakken. Det er enda en start på noe, som allerede for lenge siden burde ha ført til massiv internasjonal fordømmelse av israel og hele landets eksistens.

onsdag, oktober 14, 2009

Fungerer

Statsminister Jens Stoltenberg sier at det er noe som ikke fungerer når sykeligheten i arbeidslivet har økt med sju prosent.

Jeg kan si han her og nå hva som ikke fungerer, jeg.

Den ganske åpenbare sannheten er at arbeidsforholdene er så harde at folk blir syke. De blir også tvunget til å jobbe når de er syke, slik at de blir enda verre, og utsiktene til bedring går fra å bli dårlig til å være nærmest ikke-eksisterende. Dette er noe som bør være soleklart, til og med for livsfjerne teknokrater: når syke folk må jobbe blir de ikke bedre, men verre. Dette gjelder uansett hvor mange økonomiprofessorer som uttaler seg om at utgiftene til syketrygd må ned eller andre som stadig gjentar påstanden om at nordmenn er late, og at syke «bare har godt av å jobbe».

Det som bør skje er slevsagt at man får arbeidsplasser og et arbeidsliv som ikke er tuftet på sykelige (bokstavelig talt) effektivitetskrav, nådeløs utnyttelse av de ansatte, og som kjører dem langt forbi det noe menneske kan tåle, både psykisk og fysisk.

Jeg håper at du skjønner dette nå, Jens, og at vi latsabber som ikke kan løfte fjær uten å bli enda sykere slipper å høre mer av dette sludderet i fremtiden. Dette gjør oss nemlig fly forbannet og du lurer ikke oss med å snakke rundt grøten. Vi vet nemlig godt hva saken dreier seg om.

Andre arikler med samme eller lignende tema på Uten Grenser:

Alle tings latskap

Ryddefolket

Økt fattigdom