tirsdag, juni 15, 2010

Norsk båt til Palestina

Mandag 21. juni kommer Espen Goffeng, mannskap på Gaza-båten "Mavi Marmara", til Bergen for å fortelle om det israelske angrepet på nødhjelpsbåtene og for å være med å under oppstarten av en lokalkomite i Bergen for å bidra til å få sendt en norsk båt til Gaza.

Mange har reagert med vantro mot Israels overgrep mot solidaritetsaktivister som ville bidra til livsnødvendige hjelpemidler til befolkningen i Gaza. Nok en gang ser vi at en aggressiv Israelsk militærmakt settes inn for å opprettholde blokaden, og ignorerer fullstendig internasjonale forpliktelser og folkeretten.

Over hele verden fordømmes angrepene og drap av sivile aktivister. Over hele verden ser en at den politikken Israel fører bidrar til fortsatt krig i området, samtidig som palestinerne er fratatt muligheter for å styre sine egne liv og bygge sitt samfunn. I dag er det store humanitære lidelser i Gaza.

Israel må presses av det internasjonale samfunn til å stoppe denne forbryterske politikken mot palestinere og mot internasjonalt solidaritetsarbeid. I Bergen er det nå tatt initiativ til en lokalkomite som vil bidra til å sende en norsk båt til Gaza. Mange internasjonale konvoier kan være et viktig bidrag til at Israel ikke finner det mulig å fortsette sin overgrep mot det palestinske folk.

I Bergen vil vi arbeide for å samle inn penger til en norsk båt som en del av en internasjonal konvoi. Vi vil også bidra til informasjon om deltakelse i konvoien.

Dag: mandag 21. juni
Tid: kl. 18.00
Sted: Møterommet "Sydneshaugen", 2. etg i Folkets Hus, Håkonsgaten 3