mandag, april 21, 2008

Dagens miljøverntiltak

Siste nytt av fiaskoer når det gjelder gode miljøverntiltak er «nyheten» fra den svenske undersøkelsen om at motorer som går på etanol forurenser mer enn vanlige bensinmotorer. Avgassene er farligere og påfører de som puster dem inn større skade. De er kreftfremkallende og generelt helsefarlig. Etanol har i årevis blitt hyllet som det miljøvennlige drivstoffet.

Det har også biodrivstoff generelt sett blitt. Biodrivstoff er også rett og slett en dårlig ide. Det forurenser mer enn vanlig bensin, spesielt når man tar hele produksjonsprosessen med i betraktning. I tillegg til denne heller sjokkerende nyheten påvirker det verdens matproduksjon i negativ retning. Områder som kunne ha blitt brukt til å produsere mat blir brukt til å produsere drivstoff til grådige motorer i stedet, og gjort en allerede sulten verden enda mer sulten. Så vil også store skogsområder bli hugget, i miljøvernets navn, og hvordan noen kan engang påstå eller late som om dette er noe positivt er i sannhet ubegripelig.

Kjernekraftlobbyen blir stadig mer aktiv når det gjelder å tilby sine tjenester for å løse de enorme utfordringene den menneskeskapte Globale Oppvarmingen gir menneskeheten. Jo da, for å redde oss fra varmen vil man forgifte oss ytterligere med de farligste stoffene menneskene kjenner til.

Dette er kjente toner når det gjelder «løsninger» på verdens problemer. De nevnte løsningene er ofte, svært ofte verre enn den forrige geniale sådan. Vaskemidler er ett annet eksempel. Kunstige kjemikalier har ofte blitt introdusert for å erstatte giftige organiske stoffer… og gjort problemet enda verre. Da rensefiltre ble installert i motorer på slutten av åttitallet førte det til økte og farligere utslipp av nitrogenoksid og lignende. Slike tiltak hjelper gjerne på en ting, kanskje, men gjør mange andre ting verre. Dessuten spiller det slevsagt null rolle uansett hvor lite kjøretøyer måtte forurense når de brukes, når hele produksjonsprosessen av både kjøretøy og drivstoff er en enorm forurensningskilde.

Kyoto-avtalen skulle bremse økningen av klimagasser. Den har ikke engang klart det, og er knapt verdt papiret den er skrevet på eller god nok til å tørke seg i baken med.

Ved det siste alternativet ville den i det minste ha blitt brukt til noe nyttig.

Karbonlagring er bare latterlig, fordi det ikke gjør noe med det egentlige problemet, men tvert om øker det. Det er en typisk omgåelse av problemet, fordi man ikke ønsker å gjøre noe med det, ikke ønsker å ta de høyst nødvendige og omfattende grepene som må til for å forandre verden i entydig positiv retning.

Og «klimakvoter»? He he. Jo, der har verdens ledere vært helt utrolig sleipe og kreative. De sørger for at utslippene i offisielle statistikker til enhver tid vil gå i null. Og i tillegg til denne geniale vrien vil de attpåtil tjene penger på det. Helt utrolig. Det viser at den menneskelige intelligens og skaperevne egentlig ikke kjenner noen grenser…

Å si at de mange falske tiltakene er utilstrekkelig er å gjøre de toneangivende kreftene i dagens verden en tjeneste, er å være alt for snill med dem, med deres mange og sleipe representanter. Det er slevsagt atskillig verre enn som så. De falske tiltakene gjør alt verre, både fordi de ikke er bedre enn alle de som kom før dem, og fordi de skaper en illusjon om at noe blir gjort.

De aller fleste i posisjoner i dag vet dette godt, og ønsker som alltid å lulle folk flest inn i en søvn de aldri våkner opp fra. I tillegg finnes det også veldig mange uvitende ledere. Og så er det store flertallet, som er både tyranner og uvitende.

For at noe, noe overhodet av betydning skal bli gjort må man gå til roten av problemet. Man må redusere verdens behov for energi, redusere det dramatisk, ikke finne stadig flere og mer udugelige måter å øke det på.


Sparepærer, sparedusjspredere, klimakvoter, biodrivstoff, rensetiltak, karbonlagring osv osv, alt sammen er bare å gå løs på symptomene på sykdommen. Det gjør ingenting, ingenting for å løse de enorme problemene menneskeheten står ovenfor. For å gjøre det må man gå til roten, må man, rent faktisk anerkjenne at problemet, det enorme problemet eksisterer, ikke at man løser det ved å bruke litt mindre vann hver gang man dusjer, både i faktisk og overført betydning. Sparepærer, dusjspredere, søppelgjenvinning osv vil ikke redde livet på Jorden fra menneskehetens sakte og pinefulle selvmord.


Hva var det med sparepærene igjen? Hva gjorde dem verre enn de gode, gamle lyspærene? Jeg husker det simpelthen ikke og gidder ikke slå det opp. Det er så allikevel bare en detalj i det store bildet, enda en distraksjon mot det som egentlig er viktig. De distraherer oss hele tiden og det, som med alt annet av lignende temaer må det bli en slutt på. Her hjelper det ikke å skyte spurver med kanoner. I dette tilfellet må man bruke skyts av atskillig større kaliber.


JA, de er kvikksølvbomber, DET var det, og attpåtil, for å gjøre det hele fullkomment så er det langt fra sikkert at de er sparepærer overhodet…

Men misforstå meg ikke: om de skulle ha vært sparepærer aldri så mye ville det bare ha vært enda en distraksjon, enda et latterlig bedrag.

Verden vil bedras og det er det som må gjøres noe med. Den dagen folk flest ser igjennom illusjonen, all den distraherende støyen, det gjennomførte bedraget og alt det uvesentlige som omgir dem har man tatt det første viktige skrittet, ikke før.

10 kommentarer:

 1. Det er mye misforstått miljøvern. Vi har politikerne som bare vil se bra ut. Store selskap som bare vil tjene penger. Jeg synes global oppvarming blir melket for det den er verdt.

  SvarSlett
 2. Du skriver: "For at noe, noe overhodet av betydning skal bli gjort må man gå til roten av problemet. Man må redusere verdens behov for energi, redusere det dramatisk, ikke finne stadig flere og mer udugelige måter å øke det på."

  Det tror jeg du har rett i. Men jeg tror teknikken din her - i likhet med de fleste i miljøbevegelsen - er skivebom. Jeg tror ikke dette fører til at "folk ser gjennom illusjonen". Det eneste det vil føre til er passivitet og at folk generelt bare gir mer blanke.

  SvarSlett
 3. Slevsagt vil folk måtte handle hvis alle illusjoner faller fra deres øyne. Jeg har ikke mye tro på nåtidens menneskehet, men såpass tro har jeg. De har bygget sine liv på et korthus og når det faller vil hvert enkelt menneske enten falle eller reise seg. Noen vil miste sin siste vilje til å leve, mens andres indre ild vil tennes på nytt, reise seg fra asken.

  Ja, ingenting blir gjort som går imot pengemakten. Dermed blir intet gjort, for pengemakten er en stor del av alt som er ille i dagens verden og de bestemmer hva som går og ikke går.

  SvarSlett
 4. Miljøvern i regi av de eksisterende maktstrukturer er selvsagt - og vil alltid være - nytteløst. En bruker denne situasjonen som nok en brekkstang for å sementere makt og kontroll.

  Se bare hvordan oljeindustrien eier Norge. Like mye som den norske stat eier oljeindustrien, så har selvsamme industri infiltrert både embedsverk og politikerstand. Oljekronene er selvsagt null verdt i det store bildet, men grådigheten er alltid større enn fornuften.

  Roten av problemet er derimot ikke energibruken, men bruken av råstoffer. En verden uten energi kan ikke eksistere. Energiforbruk er grunnlaget for alt liv. Det er et fysisk faktum.

  At vi velger å forbruke energi på måter som ikke bare forurenser, ødelegger og skader oss er derimot et bevis på menneskets kollektive idioti. Vår teknologi er så primitiv at vi ikke er i nærheten av engang å FORSTÅ de grunnleggende mekanismene for balanse i økosystemer.

  SvarSlett
 5. Med fare for å si det slevsagte her: jeg sa/sier ikke at man skal bort fra all energibruk, bare den enorme bruken man har behov for i dag.

  Oljen er egentlig ikke problemet, bare enda et symptom på sykdommen. Den er bare det som får masksineriet til å gå rundt i dag. Problemet er at maskineriet går rundt, så ethvert drivstoff vil alltid være galt. Naturødeleggelsen under et slikt regime vil alltid være enorm, uansett om drivstoffet forurenser litt mindre eller ikke. Allerede idet drivstoff er nødvendig har man forlengst ødelagt enorme landområder og massakrert millioner av livsformer, og også gjort livet langt mindre levelig for seg selv. Og det er bare begynnelsen.

  SvarSlett
 6. Bytt ut min ordbruk om energi med drivstoff. Det er ikke irrelevant hvilket drivstoff vi bruker heller.

  At vi kan bruke mindre energi blir først relevant i betydningen at vi skal bruke energi som per definisjon er skadelig.

  Det er vesensforskjell mellom å varme opp boligen din med ved (som, hvis alle skulle gjort det ville bety slutten for våre skoger) - med kull, eller vannkraft.

  Kampen MOT energien per se er - pun unintended - en kamp mot vindmøller.

  SvarSlett
 7. Nei, mot avansert teknoligi, mot sivilisasjonen.

  Nei, ikke irrelevant, men nokså uviktig i det store bildet.

  SvarSlett
 8. Avansert teknologi kan defineres på flere måter. Komplisert teknologi er vanligvis en av dem - men er en feilslutning. Virkelig avansert teknologi benytter seg av de naturlige sykluser - ikke nødvendigvis de som finnes naturlig - men de sykler som kan utnyttes på en økologisk måte. Slik som for eksempel plantenes fotosyntese inngår i et kretsløp.

  At det ikke skulle være relevant hvilket drivstoff vi bruker er derfor feil. Selvsagt er det i høyeste grad relevant. Verden idag baserer seg på skadelige teknologier i all hovedsak.

  Helt uavhengig av energiforbruk - for et gitt nivå er uansett nødvendig - synes du det er irrelevant om du får den energi du forbruker fra et kullkraftverk eller et vannkraftverk.

  Og i så fall. Hvilken energikilde ønsker du tatt i bruk i fremtiden? Du ivrer for ditt nomadesamfunn. Vær da klar over at i virkelighetens verden ville et slikt samfunn med verdens befolkning vært en økologisk katastrofe av dimensjoner.

  SvarSlett
 9. Uttrykket "de som finnes naturlig" kan være misvisende. La meg si det slik "de som finnes a priori". Fotosyntese er en utviklet egenskap. En teknologi - om du vil. Men langt mer avansert enn noe av det vi har oppnådd.

  SvarSlett
 10. Teknologi er det vi har mye av i dag, krykker utenom oss selv. fotosyntese er det defintivt ikke. Det er en genetisk, indre egenskap utviklet gjennom millioner av år, ikke et kunstig hjelpemiddel. Et bibliotek feks er teknologi, fordi det lagrer viten utenfor kroppen.

  Det eneste unntaket jeg kan se av energiproduksjon som er et unntak, er betydelig verre enn alt annet er kjernekraftverk ol, som pøser ut gift i verden.

  Kullkraft og vannkraft innebærer begge et voldsomt inngrep i naturen. Det finnes ikke «ren» kraft.

  Sju milliarder mennesker kan ikke vende tilbake til naturen. Men sju milliarder menensker kan heller ikke gjøre noe annet. så det blir en nokså akademisk vinkling.

  Kinas ettbarns politikk overført til hele kloden vil redussere verdens befolkning til 1.6 milliarder innen utgangen av århundret. Et veldig fornuftig tiltak. De er de eneste som har gjort NOE for å få ned befolkningen.

  Nå er det min overbevisning at Ragnarok, at Sammenbruddet vil skje lenge før det, men det skader ikke med reserveplaner, hjelpeplaner, og aller helst langt flere av dem.

  Man bør hjelpe naturen i dets bestrebelser på å få Viruset under kontroll og ned på et fornuftig antall, hvilket er rundt en million.

  SvarSlett