torsdag, april 24, 2008

Kriminell

Kriminell er bare et ord, et moderne hatord som Makten gjerne bruker. Det finnes ingen kriminelle. Loven dreier seg i enorm grad om besittelse, av eiendom og verdier. Den er laget av de rike og mektige for å tjene de rike og mektige, og deres tjenere, til å beskytte dem og deres eiendom mot de som har lite eller ingenting.

Det står stadig om økningen av kriminaliteten i media, implisert dets ødeleggende effekt på samfunnet, men det er bare enda en dyktig illusjon, slevsagt.

Dagens samfunn er full av dem.

Hvem er den skyldige når en fattig bryter seg inn i en rik persons hus? For meg er svaret helt åpenbart. Å stjele fra de rike blir fordømt, men de rike stjeler fra de fattige hele tiden, bare ved sin blotte eksistens, og da klapper folk. Da gir de den sanne kjeltringen stående ovasjoner.

Dette er illusjoner, enda en illusjon som må avsløres for at vi skal få et rettferdig samfunn.

I den grad ordet kriminell overhodet har noen relevans er det de kriminelle som har makten, og som bestemmer hva som er galt og hva som er riktig, og hva allmuen og media og mann og mus skal mene om alt mulig. Deres sannhet, den som gagner dem, og har gagnet dem så lenge, som har vært så vellykket. De som i sannhet tenker og handler uavhengig vet at dette er løgner, er bedrag, og at dette faktum bør skrikes fra hustakene så ofte og så høyt som mulig.


«Stjel litt og de putter deg i fengsel
Stjel mye og de gjør deg til konge»
- Bob Dylan

18 kommentarer:

 1. Ett ord betyr ikke det samme for alle dem som bruker det aktuelle ordet.

  I mine øyne er alle de partier som er eller har sittet i regjering, uten da å ha aktivt ført den politikken de ble valgt av folket på, å betrakte som kriminelle.

  Jeg betrakter store deler av finansmiljøene som storkriminelle.

  Da jeg redegjorde for mitt syn i VG og Dagbladet ble dette slettet av redaksjonene.

  Derfor anser jeg også VG og Dagbladet som medskyldige i plutokratiet, som igjen er kriminalitet satt inn i system.

  Semikorrupsjon er krim.
  Ofringen av nordsjødykkerne er krim.

  Men jussen i plutokratiet er jo partisk, til fordel for dem med politisk og økonomisk styrke. selvsagt.

  Og sånn er det bare med den saken.

  SvarSlett
 2. Anonym1:20 a.m.

  Kontroversiell vinkel, helt sikkert. Men jeg må jo si det er litt deilig å lese dette.

  SvarSlett
 3. Vel, de som med vilje ødelegger andre menneskers liv og helse, som drapsmenn og -kvinner, overgripere og voldsmenn og -kvinner, betrakter i alle fall jeg som kriminelle.

  SvarSlett
 4. Jeg har egentlig ingen ytterligere kommentarer her.

  Dog må jeg fremheve at jeg elsker Bharfots respons...

  SvarSlett
 5. Anonym1:13 p.m.

  Helt på linje med deg at mye som i dag omtales som kriminalitet egentlig ikke burde være det, men føler det er litt vanskelig å se hva du mener ellers her.

  Men vil gjerne prøve ut det ved å gi et tankeeksperiment:

  To stykker bor på en øy og la oss anta dette er hele verden. En av disse står ute i vannet og klarer etter fire-fem timer å fange en fisk. Den andre er på stranda.

  Er det da riktig av han på stranda å ta en av disse fiskene med en gang fiskeren sover ut utmattelsen? Eller er dette kriminalitet?

  SvarSlett
 6. Jeg mener at å stjele fra de rike ikke er krimilatitet og at i den den grad ordet kriminell overhodet har noen berettigelse så er det de rike som er de kriminelle, og alt det andre jeg skrev.

  Det bør faktisk være lett å skjønne.

  Det er lenge siden jeg sluttet å innvolvere meg i absurde pseudodiskusjoner...

  SvarSlett
 7. Anonym7:44 a.m.

  hm, så lenge noen er rikere enn en annen er det greit å ta fra ham? Isåfall vil jeg si det er svært vanskelig å måle rikdom. Rikdom er ekstremt subjektivt, og selv om noen ønsker materiell rikdom, er det mange som søker andre former rikdommer. Så da skal det være greit å bortføre hunden til naboen fordi han mener denne er verdifull for hans velvære, og dermed er rikere enn "den kriminelle"?

  Joda, har egentlig ingen problemer med å forstå deg, men du prøver å være såpass generell at det ikke ender opp i noe du kanskje ikke mener?

  Dessuten synes jeg du grupperer mennesker i den tradisjonelle enten-rik-eller-fattig-definisjonen... det kan være farlig noen ganger.

  SvarSlett
 8. Det er ganske morsomt at du med ditt gjennomsnittlige syn på tilværelsen prøver å tillegge meg meninger, men det er ikke særlig fruktbart.

  SvarSlett
 9. Tull og vas. Det er ikke slik at alle kriminelle er fattige jævler som bare må stjele fra de rike. Dette er ren fantasi.

  Jeg er imidlertid enig med admiralen om at det finnes mange nivåer av kriminalitet. Og mye skjer i finansmiljøer og slikt. Helt klart. Hele systemet er korrupt.

  Men det betyr ikke at det skal være fritt frem for all type kriminalitet. Nettopp ikke. Tvertom.

  Ofre for kriminalitet i Norge blir kriminellt behandlet av systemet. Hverdagskriminalitet blir ko knapt etterforsket. Er det en ønsket utvikling?

  Kom gjerne med alternativer. Ønsker du en situasjon der det ikke finnes lov og rett overhodet? Og hva da med hvitsnippforbryterne? Det er jo rett og rimelig at de også går fri da?

  Kom med alternativer.

  SvarSlett
 10. Her støtter du opp om bedraget, Helge, bedraget om at man er kriminell elelr rettere sagt er en forbryter om man stjeler. Du var inne på noe, på en bakvendt måte. Jeg st\år fast på det jeg har sagt, slevsagt: I den grad ordet kriminell har noen relevans overhdoet så er det de kriminelle som styrer. Mens hvitsnippforbrytere ikke kan påstå at de gjør det fordi de må, så gjør ikke de noe annet enn de som allerede som sitter på eiendom, på verdier fra før. Altså, de er verken verre eller bedre enn de andre hvitsnippforbryterne som LENGE har brukt samme metode.

  Å bruke ord som kriminell blir feil, i hvert fall feilt fokus. Som sagt, det er et hatord i et urettferdig samfunn. At også fattige eller de mindre bemidlete også stjeler fra hverandre bør ikek være noe argument her, i et urettferdig samfunn. Mange av de ofrene du snakker om er ikke ofre i det hele tatt. At noen er det er heller ikke noe argument. Og nei, de såkalte kriminelle blir slett ikke bra behandlet. De blir sperret inne, og holdt nede, både i fattigdommen og det store buret utenfor det små. Jeg skjønner rett og slett ikke argumetnasjonen din her.

  Jeg komemr med alternativer hele tiden, både i det små og store bildet. Slevsagt ønsker jeg et samfunn der det ikke finnes lov og rett overhodet, fordi loven og retten alltid vil være på tyrannenes side. Å slutte å støtte tyrannenes bedrag vil være et viktig første skritt.

  SvarSlett
 11. Men den grunnleggende feilslutningen din her er at all kriminalitet (jeg synes en skal kalle en spade for en spade - vi kan godt finne opp nye ord, men det blir latterlig slik jeg ser det) foregår i regi av "systemet".

  Du ønsker et rettsløst samfunn. Det betyr med andre ord at enhver med nok penger eller makt vil få det som han vil, fordi det ikke er definert noe rettsamfunn.

  Det er sannheten, enten du liker det eller ei.

  Så din løsning spiller rett opp i hendene på makten.

  En kriminell er en kriminell enten han flytter penger på "lovlig" måte, eller han stjeler håndvesken fra en minstepensjonist eller voldtar en forsvarsløs kvinne.

  Alt annet er en liksomverden uten hold i virkeligheten.

  SvarSlett
 12. Jeg synes som sagt, tvert om at det er DU som spiller på lag med tyrannene og som ikke lever i virkelighetens verden her.

  Og det er en utbredt misforståelse at et rettsløst samfunn er et urettferdig samfunn. Realiteten er ganske så motsatt, slik vi får demonstrert hvert eneste sekund i dag.

  SvarSlett
 13. Du svarer ikke på det jeg spør om: Hva er alternativet? Et rettsløst samfunn? Med andre ord et samfunn der den sterkeste styrer uten begrensning? Rettsløshet eksisterer ikke - nok en illusjon - fordi retten tilhører den som tar den.

  Jeg gjentar at du lever i en alternativ virkelighet der du tror rettferdighet kommer av seg selv. Slik har det aldri vært, selv om mange nok har utopiske drømmer om slikt, og slikt kommer det aldri til å bli.

  Svar spesifikt på om det i din alternative virkelighet skal finnes rom for privat håndhevelse av rettferdighet (uavhengig av hvordan du definerer rettferdighet). Og i så fall hvordan dette skal kunne beskytte andre enn den sterkeste.

  Spesifikk problemstilling: Du og dine nærmeste blir frastjålet maten daglig av en bande. Er dette fair nok? Du har ingen mulighet til å gå imot overmakten uten at andre hjelper deg, men det gidder de ikke, fordi du heller ikke hjelper dem (og hvis du hadde gjort det hadde det per definisjon eksistert en formell eller uformell håndhevelse av lov og rett)

  Legger du deg ned for å dø?

  SvarSlett
 14. Jeg har et nokså enkelt og slevsagt svar til deg: Et rettsløst samfunn, et anarki, om du vil utelukker ikke midlertidig samarbeid. Det er permanent organisering som er galt.

  Hvis noen vil bygge en vei, feks (usannsynlig i et natursamfunn, men dog) kommer en gruppe sammen og får det gjort, men i samme øyeblikk som veien er ferdig bygget oppløses gruppen og går hvert til sitt.

  Men selv det at du stiller et sånt, unnskyld meg idiotisk spørsmål avslører deg litt.

  Jeg kan bare gjenta at det er du og andre som lever i drømmeverdenen. For deg og andre er ordet rettsløshet et negativt ladet ord. For «oss» er det et positivt. Det blir brukt, generelt sett, i dagens samfunn på samme måte som ordet «kriminell» og mange andre, i tyranniets propaganda.

  SvarSlett
 15. Ah, så i den teoretiske situasjonen legger du deg altså ned for å dø. Greit nok.

  Det er også grunnleggende feil å oppkonstruere problemstillinger basert på semantikk. Du vet godt at stort sett alle andre enn deg og en håndfull andre bruker ordene kriminell og rettsløshet på en helt annen måte. Å kalle spørsmål basert på slik forståelse for idiotisk er greit nok for meg, for jeg bryr meg ikke, men burde være flaut for deg.

  Jeg er ikke redd for å avsløre meg selv, fordi mine meninger står jeg for. Ja, jeg avslører at jeg mener noe annet enn deg. Er det et poeng i seg selv?

  Anarko-primitivisme er ikke regnet som en form for anarki av flertallet anarkister, så hvem som lever i en alternativ virkelighet kan virkelig diskuteres. Og en ting er litt morsomt sett i fra mitt ståsted - ingen av dem som snakker om dette lever i nærheten av slik de prediker. Kan du forklare hvorfor?

  Jeg vil anta at du omgir deg med et utall av sivilisasjonens produkter til daglig, jeg vet at du har forklart at du benytter deg av teknologi som for eksempel internett for å spre et budskap - fair nok. Men det må da vel være andre produkter som du bruker som ikke er nødvendige for sakens skyld? jeg synes dette beviser det jeg tror, nemlig at en slik livvstil som du snakker som om er menneskehetens redning ikke engang er god nok for deg selv.

  Joda, jeg vet hva de vanlige svarene på slikt er, og for å være ærlig - det er stort sett mye bullshit ute å går.

  Kall det gjerne pseudo-diskusjoner som du har gjort tidligere, men poenget er at du fremdeles ikke klarer å definere helt hvorfor du mener at det ikke finnes kriminelle, eller hvordan dette nomadesamfunnet ditt skal fungere når en ikke engang klarer å gjennomføre begrensede forsøk.

  Spesifikkt spørsmål: En som stjeler fra en fattig, er han kriminell?

  Du sier det ikke finnes noen kriminelle. Det må utdypes. At noen bruker ordet kriminell på en feil måte betyr ikke at den underliggende betydningen av ordet må forkastes.

  Spesifikkt spørsmål: Midlertidig samarbeid er greit - betyr det at lov og rett faktisk kan bli styrt av midlertidige allianser? Og hva hindrer at slike allianser utvikler seg til mer permanente ordninger?

  Du ser, å bygge en vei er et ufarlig eksempel. Å "bygge" en ad hoc jurisdiksjon er noe helt annet. Og i så fall dette ikke skal være mulig, hvordan skal det unngås for å håndheve det "rettsløse samfunn".

  Krever ikke det i seg selv en form for lovgivning?

  Men selv det å bygge en vei er en farlig utvikling for et anarko-primitivistisk samfunn. For en vei behøver også vedlikehold. Og snart begynner noen å bygge en brygge også. Som også krever vedlikehold. Og så finner noen på å bygge noen hus i nærheten. Og så har man sivilisasjonen om igjen.

  Deri ligger ustabiliteten i din utopi. Kan noen gjennomføre et slikt eksperiment i praksis uten å gli over i sivilisasjon over mer enn et tiår, spiser jeg hatten min.

  SvarSlett
 16. Det ville ha vært gøy... :) med hatten altså.

  Det er også litt morsomt at du og andre stiller de spørsmålene vi forlengst har stilt oss selv. Det er ingen enkle svar. Jeg synes det dog er de som er hjernevasket av sivilisasjonen som argumenterer med bullshit.

  Veien er bare et eksempel. Sjansen for at noen ville ha ønsket å bygge en vei er mikroskopisk. Det er et tenkt tilfelle. Du bruker slike selv+

  Det finnes mange typer anarkister, og mange retninger innen anarkismen, hva så? De du snakker om er dog anarkokapitalister elelr kommunister og «vi» ser ikke på de som «ekte» anarkister...

  Jeg har svart på «spørsmålene», selv de av elendig kvalitet, og nei, jeg vil ikke legge meg ned å dø, snarere tvert om.

  Ja, det er fallgruber i ethvert samfunn, fordi, som jeg har gjentatt til det kjedsommelige i våre tidligere samtaler: det finnes intet utopia, intet perfekt samfunn. Likevel fortsetter du å påstå, implisere at jeg påstår det, noe som er noe trettende.

  Det jeg har sagt er at et slikt samfunn oppmuntrer menneskehetens bedre kvaliteter, ikke de dårlige, slik dagens samfunn gjør, noe som du har sagt deg enig i, såvidt jeg husker.

  Din mening er at et primitivt samfunn er umulig i lengden, noe jeg og mange andre er dypt uenig i.

  SvarSlett
 17. Fair nok. Jeg har ingenting imot at enkelte har en drøm , realistisk eller ikke om dette. Faktisk så er det så absolutt ønskelig at mennesker skal følge opp slike tanker.

  Men la oss gå tilbake til utgangspunktet. Jeg forstår godt poenget med at "kriminell" brukt som du definerer det av makten er en feilbruk av ordet. Men problemet oppstår da at en ikke heller kan definere slik misbruk som kriminell.

  Politi som dreper arrestanter er ikke kriminelle, systemet som frifinner er ikke kriminellt.

  En rot-definisjon av begrepet er nødvendig, både fordi problemstillingen er reell nå, og kommer til å være det i fremtiden.

  En slik definisjon støtter overhodet ikke opp om bedraget, men bidrar til å avsløre det. Bruk av ny-ord er systemets måte å håndtere slikt på - det bør ikke bli folkets måte å gjøre opprør på.

  Når jeg bruker ordet utopi om dine tanker er det fordi du så ofte overforenkler. Greit nok. Men når en overforenkling har konsekvens (slik jeg ser det) for selve konklusjonen, bør den påpekes. Så jeg vil nok fremdeles kommentere slikt når det er rom for det.

  Jeg ER enig i at et mer desentralisert system som baserer seg på menneskets frie vilje oppmuntrer til menneskets bedre sider. Sagt enkelt, makt korrumperer. Og der det samles mye makt korrumperes det ekstra mye.

  Så langt er vi enige. Men for å bruke en oppbrukt metafor, det er forskjell på å barbere seg og å kutte av seg hodet. Å forkaste selve begrepet kriminell (eller et ekvivalent begrep), fordi systemet idag også er kriminellt er feil. At en kriminell er definert av systemet er også feil, her må man inn på generelle definisjoner som ikke gir rom for misbruk. Det betyr ikke at ikke makt kan misbrukes, men det betyr at begrepet ikke (så lett) kan misbrukes.

  Alikevel. Du svarer jo nettopp ikke på direkte spørsmål. Er en som stjeler fra en fattig kriminell, som et eksempel? Og nå snakker jeg ikke ut i fra annet enn en definisjon som må være gyldig også utenfor en definert lovsamling.

  Hvis et anarko-primitivistisk samfunn ikke per definisjon anser vold som problematisk, vil det fort bli dominert av den som bruker vold. SLik er det. Og derfor kan en ikke av-definere begrepet.

  Forøvrig, i den grad jeg blir nødt til å spise hatten min, så forbeholder jeg meg retten til å velge saus og garnityr. Og det vil ikke være et nederlag, Jeg ser ingen prestisje i å spå anarko-primitivistiske eksperimenters nederlag. Snarere tvert imot. Min holdning er 100% fornuftsbasert basert på min mistro på at det vil fungere med de retningslinjer som du forutsetter.

  SvarSlett
 18. Bra, gjennomtenkt innlegg. Denne gangen har du helt tydelig gått ned i kjelleren, til ditt grunnplan for å definere ting slik du ser dem.

  Først og fremst, som påpekt mange ganger: et primitivt stammesamfunn må jobbes med, som ethvert samfunn.

  Mitt utgangspunkt og fundamentale syn er dette: ordet kriminell, som påpekt er oppfunnet, konstruert av det moderne samfunnet. Det samme er situasjonene som ledsager det. Altså er det ikke jeg som nydefinerer ordet. Jeg fjerner det simpelthen og fjerner også dets betydning, i et tyrannisk samfunn. Med andre ord så ser jeg mange av dine innvendinger som meningsløse, også det om eventuell vold i ethvert samfunn, fordi det har egentlig, rent faktisk ingenting med ordet kriminell å gjøre. Nei, en fattig som stjeler fra en annen fattig er ikke kriminell, bare desperat, og vedkommende har vokst opp i et samfunn der det å stjele fra hjelpeløse blir sett på som helt ok. Man blir opplært til det. Det blir like naturlig som for eksempel å ødelegge natur, som å se ned på de som er annerledes osv. Er det da kriminelt? Nei. Det er ikke riktig, men det gjør det ikke kriminelt. Det er, i beste fall en kortslutning i forhold til bakgrunnen for det som skjer.

  Som sagt, i den grad ordet eller definisjonen, slik det praktiseres i dagens samfunn har noen gyldighet overhodet så gjelder det de som gjennom makt, gjennom makten fellesskapet gir dem, ødelegger andre og alt liv rundt seg, som er maktens villige tjenere, vaktbikkjer og vaktmestere. Dette er ikke semantikk, men realiteter, ofte blodige realiteter. Synes jeg samfunnets mange ødeleggere blir forsøkt forstått i hjel? Så absolutt. Men igjen gjelder det aller mest de på toppen, og de uniformerte som håndhever lovene. De er definitivt de nærmeste til å være «kriminelle».

  SvarSlett