lørdag, april 05, 2008

En studie i hykleri


Norges apostel (og nåværende utenriksminister) Jonas Gahr Støre innbyr til gjestebud (og seminar) om ytringsfrihet og menneskerettigheter på mandag. Dette, slik jeg ser det er bare nok en norsk øvelse og studie i hykleri. Som vanlig er bedraget svært så gjennomført og grundig. Norge fremstår som en forsvarer for forfulgte og undertrykte overalt uten å engang antyde at det også foregår i utstrakt grad her i landet, og i «Vesten» for øvrig. Og som sedvanlig er det få eller ingen som skriker opp om dette gjennomgripende hykleriet. Tvert om blir det norske utenriksdepartementets propaganda fullstendig ukritisk videreformidlet nærmest ordrett.

Dette er etablert media, både nasjonalt og internasjonalt som feirer seg selv, på den sedvanlige, kvalmende måten.


Imtiaz Alam ønsket President Pervez Musharraf velkommen på den fjerde South Asian Free Media Conference on 'Media and Reconciliation (Processes) in South Asia og hedret han for hans innsats i «krigen mot terror».


De andre er suspekt, bare fordi de møter opp, etter min mening.


Norge som nasjon deltar i to okkupasjoner av andre land, støtter fullstendig ukritisk den falske «kampen mot terror» og er generelt sett et ganske så undertrykket folk. Vi blir ikke skutt for våre meninger, men vi blir terrorisert, og forsøkt ignorert og latterliggjort hver gang vi prøver å gi offentlig uttrykk for dem.

Jeg har samme problemet med dette som jeg hadde da William Nygård & co ble fremstilt som ytringsfrihetens fyrtårn i forbindelse med Rusdie-saken, siden Nygård & co i alle år har utført en grundig og vedvarende utelukkelse av kontroversielle norske forfattere.

Forskjellige norske regjeringer, journalister, mediafolk og offentlighet generelt har liten eller ingen troverdighet når det gjelder menneskerettspørsmål, tale og trykkefrihet og frihet generelt. De skal lære andre om dette, som ikke aner hva det er selv?


Freedom of Expression – Missing in Action
Mandag 7. april, 10.00-12.00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

TO timer??? Jeg antar at man ikke ønsker å gå i detaljer, som vanlig.


Dette er forøvrig en del av det såkalte refleksprosjektet, hvis uttalte mål er «å støtte norske interesser i en globalisert verden».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar