mandag, august 20, 2007

Så gikk det et lys opp for

Energiminister Odd Roger Enoksen, som har ombestemt seg når det gjelder å forby den tradisjonelle lyspæren, som blant annet Canada og Australia skal forby innen få år. Det som har vært kjent lenge har også gått opp for han og gjengen. Den såkalte sparepæren, som skal brukes i stedet inneholder 2 milligram kvikksølv, og vil resultere i enorme akkumulerte utslipp av kvikksølv.

Sparepæren er en av mange nytteløse forsøk på å bremse den menneskeskapte Globale Oppvarmingen. De som har lest denne bloggen en stund vet at jeg har skrevet en masse om GW. Men dette med «Sparepæren» er bare enda et glimrende eksempel på hvordan dagens etablerte samfunn griper dette an: De prøver å løse ett problem ved å skape og øke på en mengde andre. Den menneskeskapte globale oppvarmingen, med dens dramatiske konsekvenser er bare en trussel mot dagens naturfiendtlige menneskesamfunn. Det er ikke en trussel mot selve livet på Jorden, slik de enorme kjemikalieutslippene og kjernekraften er. Så, som vanlig, av flere heller skrale alternativer velger dagens etablerte samfunn som sedvanlig… de verste. Kjernekraften har nemlig, typisk nok for lengst blitt lansert som enda et bolverk mot oppvarmingen, og som vanlig blir sannheten om de rent sagt uhyggelige virkningene av det alternativet undertrykt.

1 kommentar:

 1. Fordelen med de gode gamle lyspærene er at de kan resirkuleres på en svært enkel måte - forutsatt at vi er villige til å sortere dem og bruke energi på gjenvinningen.

  I det hele tatt kan de aller fleste ting resirkuleres. Problemet er at det koster energi - og så lenge verdens energibehov først og fremst er knyttet til fossile energikilder, vil det aldri svare seg å resirkulere.

  Bare ved å ha mye, billig og økologisk (det vil si "i balanse med økosystemet") produsert energi kan vi virkelig drive resirkulering. Dette ville redusere forbruk av nye råstoffer til et minimum, og potensiellt redusert våre utslipp med kanskje så mye som 90%.

  DET ville være et skritt på veien som virkelig monner.

  Forutsetningen er satsing på det jeg kaller økologisk energi - vannkraft - vindkraft - bølgekraft - men først og fremst mantelvarmet geotermisk kraft. Sistnevnte energitype vil, i likhet med vannkraft, ha svært små eller ikke-eksisterende utslipp (ihvertfall etter byggefasen.

  Gasskraft og kjernekraft kan knapt kalles økologisk - og skaper større utslippsproblem enn de fleste ser ut til å være klar over. I et intelligent samfunn velger vi bort slike tapsprosjekt, rett og slett fordi denne type teknologi i virkeligheten krever subsidiering. Og det er ingenting industrimiljøene liker bedre enn subsidiering.

  Et samfunn med økologisk utgangspunkt for all virksomhet vil derimot ikke gi kraftmafiaen eller industrimafiaen noen særfordeler - og vi måtte ha gitt opp olje og gassutvinning.

  Derfor er strategien heller å bruke opp alle fossile energikilder. Slik at status quo kan opprettholdes. Ren og pur idioti - men noen tjener på det.

  SvarSlett