onsdag, juli 04, 2007

Kjønnslemlestelse

Min holdning er at den viktigste årsaken til kjønnslemlestelse, for begge kjønn er at de som har makten i samfunnet ønsker å redusere kjønnsdriften, en av de sterkeste drivkreftene i et menneske og «Omskjæring» gjør det, reduserer kjønnsorganenes følsomhet betydelig.

I USA er det normen for gutter og de som ikke har fått utført inngrepet blir sett på som særinger, og til og med uhygieniske. Det blir også stadig vanligere i vesten generelt.

De som er godt plassert i dagens hierarki frykter all lidenskap, alle sterke følelser. Og de er smart, de har fått de fleste andre til å frykte det også.

Og de fleste svelger bortforklaringene, og innser ikke at det etablerte har vikarierende motiver for det de sier og gjør. De fleste innser gjerne ikke slikt.

Det er slett ikke rart at amerikanske menn stort sett sitter foran TV’en og gumler popkorn, og at kvinner i muslimske miljøer gjerne er mindre opprørske. Det finnes ikke rart at troen på autoriteter øker. For dette er bare en blant utallige metoder som blir tatt i bruk for å holde folk på plass i sivilisasjonens ødeleggende samfunn.

Naturen blir ødelagt og vi med den, fordi vi er av naturen. Vi ødelegger oss selv, ødelegger selve livet, ødelegger alt som gjør livet verdt å leve, og vi sier til oss selv at det er en god ting.

1 kommentar:

 1. Et viktig bidrag i debatten om kjønnslemlestelse. Og helt korrekt analyse, slik jeg ser det.

  Tidlig i menneskets historie ble det funnet ut at ved å innføre bestemte RITUALER kunne makt utøves ved hjelp av ren hjernevasking og gruppepress. Slik er det også med de kristne ritualene angående for eksempel dåp, ekteskap og begravelse. Ved å innføre en NORM i samfunnet fanger en opp de fleste, på grunn av at mennesket psykologisk sett i gjennomsnitt er utrolig lite motstandsdyktig overfor slike metoder. De fleste går villig med strømmen - avvikere har alltid blitt sett på som FARLIGE i stort sett alle samfunn.

  Kjønnslemlestelse av begge kjønn fører til nedsatt seksuell nytelse - det er et faktum. I tillegg er forklaringen om at det er mer hygienisk absolutt løgnaktig. Det forekommer statistisk mer problemer i forbindelse med omskjæring enn i forbindelse med uomskårede kjønnsorgan.

  Den psykologiske effekten ved å skape "SAMHØRIGHET" ved slike metoder er velkjent. Innvielsesritualer har blitt brukt av samtlige menneskelige "klubber". Å kreve alterasjon i selve kroppen er en særdeles effektiv metode i så henseende.

  Praksisen er et hån mot individuelle rettigheter - en kynisk maktutøvelse av den predominante psykopatiske ledelse som er vinnere i hierarkiet.

  SAUEFLOKKEN som betegnelse på massene er således en trist, men sann benevnelse...

  SvarSlett