mandag, juli 02, 2007

Rema1000 bøker

En kjent aktør i den norske forlagsbransjen har sagt at dagens bokhandlere ligner veldig mye på en Rema1000 butikk og jeg kan si meg uforbeholdent enig med det.

Nå vil jeg slevsagt si at også forlagsbransjen ligner veldig mye på en Rema1000 butikk og sannsynligvis ville han også sagt seg enig i det.

Det utgis ikke særlig mange historier med dybde gjennom etablert media og forlagsvirksomhet. Det har det aldri blitt gjort, og i dag færre enn noensinne. I Norge er denne prosentandelen enda mindre enn på verdensbasis.

Det er ikke så rart, da den prosessen en forfatter musiker eller tilsvarende må gå igjennom for å få utgitt noe gjennom tradisjonelle, etablerte kanaler er direkte ødeleggende for all kreativitet. De som bestemmer ønsker å utgi sin historie, sin musikk, ikke den til musikeren eller forfatteren eller filmmakeren som kommer til dem.

Ja, generelt sett de kreative menneskene som har publisert gjennom etablerte forlag har solgt seg, og gir ut dårligere ting enn de som utgir på egen hånd eller gjennom sanne alternative kretser.

Alle gode ting som noensinne er utgitt har blitt utgitt til tross for denne prosessen, ikke på grunn av den. Det er langt mer som aldri har blitt utgitt fordi det ikke passer inn i en etablert utgivers ide om hva som er bra eller salgbart eller hvilken grunner utgiveren enn gir eller ikke gir.

Og Rema1000 bokhandlerne er slevsagt en naturlig forlengelse av det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar