søndag, mars 01, 2009

Oljeindustrien

Oljeindustrien er bare mer av det samme, mer av det man ser i all industri, all «foredling» og utvikling: å dra en masse gift ut av bakken og utsette livet på jorden for den giften, de giftene, utallige gifter som ingen har orket å lage en fullstendig liste over. Olje er i seg selv skadelig, i seg nærmest dødelig for levende vesener, unntatt for en del bakterier som vokser og formerer seg i slike substanser. I tillegg til selve oljen og alt som utvinnes av den så bringer man masse annet, for eksempel kvikksølv til overflaten. Et gitt boreområde flyter gjerne over av kvikksølv. Menneskene skades og forgiftes like mye av denne aktiviteten. Slevsagt. I mange år har vi gjerne bare hørt om de mer indirekte virkningene av oljeboring og en oljebasert økonomi generelt. Men man trenger ikke dykke særlig dypt i materien for å finne ut at det, som vanlig er atskillig verre enn man tror. Den menneskeskapte Globale Oppvarmingen er bare en av de mindre skadevirkningene av denne aktiviteten.

Norsk oljeboringsaktivitet er slevsagt ikke noe bedre enn oljeboringsaktivitet andre steder. Hvis man leser igjennom norsk utvinningshistorie så er det slett ikke førti år med ære og nytte, men enda mer av vår vanære og vår vanmakt. Man trenger ikke mer enn skrape like under overflaten før all verdens dritt trer fram, bokstavelig talt.

Historien om norsk oljeutvinning er en historie om naturødeleggelse, sykdom, død og lidelse, og maktmisbruk, der alle de som har blitt skadet av aktivitetene både på og av norsk sokkel har blitt nektet erstatning, og ikke bare det, men til og med nektet erkjennelse av hva som har foregått, fordi det ville skrelle av det tynne skallet av den illusjonen som gjennomborer også denne delen av moderne samfunnsliv.

At NHH-professor Rögnvaldur Hannesson sier at det er absurd å verne Vesterålen på grunn av fisken er bare ytterligere en sinnssyk detalj i dette bildet. Han, som mange andre mener tydeligvis at det er fullt mulig å drikke olje og spise penger for å overleve.

Den siste nyheten i en lang rekke av ukjente nyheter som alle kjenner til er at det flyter over av kvikksølv på plattformene. Kvikksølvet kommer som sagt med oljen til overflaten og norske plattformer flyter generelt sett over av kvikksølv. Dette stoffet er en ekstremt farlig gift. Det er ikke bare noe som hjelper oss å måle temperaturer. Skadevirkningene inkluderer, men er ikke isolert til skader på nervesystem, reproduksjonsevne og nyrer. Og det siste «funnet» ble heller ikke rapportert til myndighetene. Man kan jo forstå det, forstå hvorfor ikke. Det er ikke noe poeng i det, liksom… siden myndighetene, alle private og offentlige etater og kontrollorganer er fullt på det rene med hva som foregår.

Oljeindustrien er en typisk industri.

Det er sjokkerende lesning. Les alt sammen om oljemarerittet, og alt det tilstøtende materialet om andre industrier, og se om ikke ditt syn på dagens samfunn som det best tenkelige samfunn, ikke får en ørliten ripe i lakken, i det minste. Det betimelige spørsmålet som igjen bør stilles er om vi overhodet bør leve i et slikt samfunn.

16 kommentarer:

 1. Jo mer man graver i møkka, jo mer lukter den.

  SvarSlett
 2. Noen spørsmål.. Kjører du bil? Hvordan tror du datamaskinen du sitter å blogger på kom hit til landet? spiser du importert mat? Har du TV?

  Ikke tvil om at deler av oljeindustrien fortjener kritikk men de fortjener også ros for den drittjobben de gjør for at sånne som deg og meg skal kunne opprettholde den livstilen de fører. Så rull inn littegrann for DU er medskyldig!

  SvarSlett
 3. Det der er gammelt nytt, pro blogger. Den eneste måten man ikke vil være så medskyldig er å være eremitt, og da vil man også være det, på grunn av sin passivitet. Ingenting av det du sa forandrer det jeg sa.

  Dine «innvendinger» er bare vikarierende «argumenter» og er helt verdiløse.

  Nei, de fortjener slett ikke ros, men langt skarpere kritikk.

  Det er helt klart at du har ikke engang prøvd og satt deg inn i saken. dette er som sagt et kjent fenomen.

  Gullars: Absolutt.

  SvarSlett
 4. Anonym1:07 p.m.

  Bør vi leve i et slikt samfunn? Nei. Er det moralsk forsvarlig å leve i et slikt samfunn? Nei. Kan vi i det lange løp leve i et slik samfunn? Nei, ingen sjanse i verden.

  Å drive rovdrift på natur og rovdrift på mennesker er uløselig knyttet til den moderne kapitalismen. Hvis vi levde i et samfunn hvor alt liv ble verdsatt og hvor man fokuserte på menneskelig lykke og velvære istedenfor (kortsiktige) økonomisk hensyn, da ville oljeindustrien vært faset ut allerede. Men vi lever ikke i et slikt samfunn. Vi trenger grunnleggende endring. Endringen må springe ut fra folket, ikke trykkes ned på folket ovenfra. Urealistisk? Ja. Men det er vår eneste mulighet, slik jeg ser det.

  SvarSlett
 5. Det må komme en grunnleggende forandring og den vil tvinge seg fram, enten vi vil eller ikke. De aller mest urealistiske er de som hevder at vi kan fortsette som vi stevner.

  SvarSlett
 6. Problemstillingene innen oljeindustrien kan ikke overdrives. Det er fullstendig mulig å klare seg uten fossilenergi - det er bare det at det er for mange med maktposisjoner som ser seg blinde på penger og profitt.

  SvarSlett
 7. "Å drive rovdrift på natur og rovdrift på mennesker er uløselig knyttet til den moderne kapitalismen"

  rovdrift og kaptialisme er ikke forenlig. Kapitalisme eksisterer ikke i dagens globale økonomi det er derfor meningløst og prate om "moderne kapitalisme" som den selvfølgelige syndebukk for alt fra klimaendringer til finanskrise, det som i dag preger den globale økonomien er blandingsøkonomi og korporatisme . korporatisme er i likhet med kommunisme en rak motsetning til kapitalisme og det frie marked.

  Spørsmål:Var STAToil og norsk oljeindustri sine mange feilgrep i nyere historie et resultat av kapitalisme der den norske stat ikke var involvert? Eller var dette et utslag av statlig monopolisme som gradvis gled over i korporatisme? En ting er sikkert! denne industrien vokste IKKE frem i et fritt marked! Så vennligst rull inn anklagelsen mot "moderne kapitalisme"! Oljeindustrien globalt er så til de grader preget av korporatisme som feilaktig blir fremstilt


  "Den eneste måten man ikke vil være så medskyldig er å være eremitt, og da vil man også være det, på grunn av sin passivitet. Ingenting av det du sa forandrer det jeg sa."

  Jeg sier ikke at man skal unngå å være medskyldig ved å bli eremitt bare at man bør innrømme at man selv er medskyldig og gjøre noe med det som forbruker. Første steg mot en løsning er som kjent å innse at man har et problem.

  Det er den ensidige fremstillingen av oljeindustrien som den store satan jeg reagerer på. Eksistensgrunnlaget til oljeindustrien ligger nemlig i summen av forbrukermønsteret til folk som deg og meg.

  "Dine «innvendinger» er bare vikarierende «argumenter» og er helt verdiløse."

  Javel? men denne PÅSTANDEN derimot er et gyldig argument?

  SvarSlett
 8. Det finnes rett og slett ikke noen grunn for å støtte den. Man må ha et skikkelig vikarierende motiv for å gjøre det.

  Man burde ikke ha støttet den selv om de hadde holdt seg til regelverket, men det gjør de ikke og får tvert om lov til å gjøre seg selv til et unntakstilfelle som er enda litt verre enn mange andre.

  SvarSlett
 9. "Det finnes rett og slett ikke noen grunn for å støtte den. Man må ha et skikkelig vikarierende motiv for å gjøre det"

  Enig! F.e.k.s vikarierende motiver i form av millarder av kroner i inntekter til velferdstaten via oljefondet. Dette er korporatisme i praksis! Et fritt marked ville oppmuntret sunn konkurranse til oljeindustrien som fokuserte på bærekraftige løsninger. Det er tross alt et enormt markedspotensiale for slike løsninger, men oljeindustrien får et urettferdig konkurranseforsprang ved at den blir opprettholdt av statlige insentiver. Dette gir penger i statskassa og tilfredstiller folkets oljehunger. I sin grenseløse dobbeltmoral kjører regjeringen samtidig en agressiv miljøpolitikk der mannen i gata må betale for den statsstøttede oljeindustriens synder. Man kan desverre ikke tvinge frem forandring, da er man dømt til å mislykkes. Forandring må skje ved naturlige prosesser,men, man kan holde den tilbake, og det er dette staten og oljeindustriens korporatisme er medskyldige i!

  SvarSlett
 10. Det der holder rett og slett ikke. Det er minst like ille i kapitalismens høyborger.

  Jeg spurte deg før om du i det hele tatt har satt deg inn i saken feks lest alle artiklene i dagbladet. Det virker slett ikke som om du har gjort det.

  Du er bare opptatt av å preke etablisementets propaganda. Jeg venter fortsatt på skikkelige argumenter fra deg.

  SvarSlett
 11. "Det der holder rett og slett ikke. Det er minst like ille i kapitalismens høyborger."

  Neivel? men det holder tydeligvis å simpelten proklamere at "det der holder ikke"??
  Kapitalismens høyborger? Snakker du USA? Korporatismen står ennå sterkere i USA enn i Norge! Desverre blir denne feilaktig fremstilt som kapitalisme.

  Jo, jeg har lest artiklene i dagbladet og de bekrefter stort sett det jeg har påpekt, nemlig at oljeindustrien er preget av korporatisme og statlig styre/vanstyre av naturressurser. Det er nemlig regjeringen som tar beslutningene her!

  "Du er bare opptatt av å preke etablisementets propaganda"

  Spar meg for rebell-klisjeene! Propaganda er forresten ikke bare negativt, Max Manus var i aller høyeste grad en propagandist. Uansett, det blir for enkelt og bare avfeie mine argumenter som "propaganda" uten å komme med skikkelig motargumenter selv.

  SvarSlett
 12. Jeg har kommet med masse argumenter jeg. Du har ikke kommet med et eneste ett. Og hva «argumenterer» du egentlig for eller imot? Poenget ditt er nemlig svært så vanskelig å få øye på.

  Det der med at usa ikke er kapitalister er bare mer sludder. Dere kapitalister er SÅ hårsåre...

  SvarSlett
 13. "Det der med at usa ikke er kapitalister er bare mer sludder. Dere kapitalister er SÅ hårsåre..."

  Fantastisk avfeiende argument! hvorfor er det sludder??
  Alt du gjør er å svartmale hele samfunnet på bakgrunn av en liten rekke avisartikler i tabloiden dagbladet uten å en gang foreslå alternativer til problemet som blir belyst. Det er ingen som går rundt og mener at vi i dag lever i et idealsamfunn (bortsett fra noen ganske få sosialdemkorater) så premisset i "konklusjonen" din blir meningsløst.
  Det jeg lurer på er hva som etter din mening en bedre samfunnsorden? Dette kommer ikke frem i blogginnlegget ditt.

  Og hva «argumenterer» du egentlig for eller imot?

  Jeg argumenterer for at det ikke er kapitalistisk system som opprettholder oljeindustrien slik mange automatisk antar. Det er først og fremst et statlig/korporatistisk system som opprettholder denne industrien (også i USA).

  Oljeindustrien trenger åpenbart å bli erstattet med noe mer bærekraftig for å dekke et energibehov.Du sier selv at forandring vil tvinge seg frem.. vel så lenge staten gir incentiver til det motsatte lar nettopp den forandringen vente på seg. Det er her fordelene ved et fritt marked (noe som i dag ikke eksisterer)kommer inn i bildet, den etablerte oljeindustrien med sitt allerede store forsprang blir/har blitt favorisert av staten og dette kveler til en viss grad alternativene.

  SvarSlett
 14. «problogger» er både virkelighetsfjern og kapitalist, noe som er mye av det samme, noe han viser veldig godt her også.

  SvarSlett
 15. "«problogger» er både virkelighetsfjern og kapitalist, noe som er mye av det samme, noe han viser veldig godt her også."

  Wow, hardtslående "argumenter" fra en som antageligvis er oppflasket med at Hitler var kapitalist!
  Kan du vennligst utdype?

  SvarSlett
 16. Lucid: Ja, et klassisk tilfelle.

  SvarSlett