onsdag, mars 25, 2009

For et råttent opplegg

Jeg støtter de som skriver at det er vanskelig å finne ord, vanskelig å skrive dette, for bare tanken på det får kvalmefornemmelsene til å stige langt opp i halsen på meg. Dette er det moderne menneskets avskyelighet i et nøtteskall.

Dette også.

Det kanadiske fiskeridepartementet har gitt tillatelse til felling av 338 200 sel og slakteriet er allerede godt i gang. Dyr blir slaktet og skrottene forlatt på det stedet de ble drept. Store deler av dyret blir ikke brukt til noe. For et enormt sløseri, så typisk dagens livsfiendtlige samfunn.

Jeg er ikke imot jakt. Tvert om mener jeg at jakt er menneskenes naturlige tilstand, men dette er ikke jakt. Dette er masseslakt i et omfang som som sagt får kvalmen til fylle opp halsen min. Alle argumenter for det, inkludert det fremført av den kanadiske «naturverngruppen» Nature Quebec fremstår som noe fullstendig sinnssykt. De sier at det vil f på alvorlige konsekvenser for menneskene i området. Hva så? De snakker om den grådige selen, akkurat som norske hvalfangere og hvalfangertilhengere snakker om den grådige hvalen. De kaller dette forvaltning og sier at en stans i slaktet vil ødelegge den økologisk balansen i området, som om ikke naturen klarer seg godt uten mennesket og dets ødeleggende inngripen i naturen. Naturen klarte seg aldeles utmerket i milliarder av år før mennesket kom på banen og vil klare seg lenge etter at vi er borte. Argumentet om at mennesket trengs for å opprettholde naturens balanse er minst like vanvittig som det som nå foregår på isen.

Det definerer oss som art på en måte som er oss uverdig, og uverdig, umenneskelig og alle negative ord under solen er hele dette og lignende scenarioer.

Man sitter bare og rister på hodet. Etter ti, femten, femti minutter eller femti dager eller femti år sitter man her fortsatt og rister på hodet og skriker ut sin grenseløse forakt.

12 kommentarer:

 1. Hehe, hva med jordbruket da kjære deg? Snakker om blodbad gjør du, men at hundretusenvis av husdyr blir slaktet årlig gjør liksom ingenting, fordi blodet blir skylt bort etterhvert og at de blir slaktet på forskjellige steder? Folk flest, og deriblant du som skrev det forrige vet snart ikke hvordan maten kommer på bordet. Ta deg en tur urt på landet og skaff deg et overblikk. Det er meget strenge regler når det gjelder fangst av sel, strengere enn med husdyr. klar over det? Nei, når fjordene våre renner over av sel, og havet er tomt for fisk tenker jeg at pipa får en annen låt. er ikke alle som har det like godt som oss her i landet, deriblant de som livnærer seg av dette

  SvarSlett
 2. Jeg er enig i kommentaren over. Dette vitner om lite kunnskap og at mange tror at maten i butikkene blir laget av maskiner!

  Det er nettopp menneskene som er grunnen til at vi må holde enkelte bestander nede. Fordi VI har påvirket naturen, dermed kan ikke naturen selv opprettholde og styre dette selv.

  Som andre også skriver, hvor er miljøvernerene når okser pines til døde i Spania? Hvor er de når delfiner drepes i garn beregnet for helt andre fisk i USA? Hvor er miljøvernerene når det overfiskes? Hvor er de når russer krabbene innvaderer og ødelegger floraen på norskekysten?

  Dette er overfladiske mennekser som har fått et kall fordi dyrene er fine å se på!

  Det vi kan diskutere, er MÅTEN det skjer på! Er det en human måte? Nei, det tror jeg ikke. Det finnes et dusin andre måter, men denne er billigest. Men det skal jeg ikke være 100% bastant på, da jeg ikke har opplevd det!

  Verden er sjelden i svart hvitt, det er ganske mange andre farger!

  SvarSlett
 3. Regner med du har spist på McDonalds en del ganger (dersom du ikke er veggis da). Neste gang du er der kan du tenke over hvor mange kvadrat regnskog og utallige dyr som har bøtet med livet for at oksen du spiser i burgeren skal få beite. Bilder av blod i snø ser jo voldsomt dramatisk ut, sammenlignet med noen skarve trær som er kappet for å rydde beitemark.
  Sel og hvalkjøtt er forresten forbausende godt.
  Dobbelt moralen til dyrevernere og mennesker generelt slutter aldri å forbause.

  SvarSlett
 4. Sløsingen som beskrives er avskyelig, men så absolutt betegnende for vårt livsfiendtlige og artsfascistiske samfunn.

  På den ene sida tror jeg hensynet til økologisk balanse kan være gyldig som argument for en viss jakt. I tilfeller hvor mennesket har vært en naturlig (sic) del av økosystemet i lang tid kan det være uheldig om mennesket plutselig trekker seg helt ut. På den andre sida så er det grunn til å være skeptisk til sirkelargumentasjon av typen ”vi fisker så mye torsk at vi må fiske mye sel for å ta være torsken”. Og på lang sikt vil selvsagt naturen klare seg utmerket godt uten mennesker, uansett.

  SvarSlett
 5. Her må man for all del blande hummer og kanari, som flere gjør. Ironi.

  Jeg ser på mennesket som del av naturen også, og derfor har mennesket rett til å eksistere. Men det er en stor forskjell på det og å påstå at mennesket har rett til å forvalte all natur etter eget hode.

  Jakt er ok, husdyrhold er en forlenget del av det prinsippet, og kan forsvares - det er ikke slik at om man er imot nedslakting av dyr i enkelte tilfeller ikke kan drepe dyr i andre tilfeller.

  Som Amos Keppler korrekt sier: men dette er ikke jakt. Dette er masseslakt i et omfang som som sagt får kvalmen til fylle opp halsen min.

  Mest alvorlig: selve tanken om at menneskets innflytelse skal være absolutt, og at alt skal underlegges menneskets behov må være bunnet i en nærmest psykopatisk tankegang som desverre ser ut til å gjøre seg gjeldende jevnt over i menneskets verden.

  SvarSlett
 6. Hva Helge sa.

  Til alle: ja, jordbruket er også en vanvittig sak, men hva så? Igjen, som Hlege sa, hva har det med hummer og kanari å gjøre???

  Det at det er ille på ett område unnskylder vel ikke at det er ille også på et annet? Jeg kritiserer jordbruket også jeg, som bare fan, noe dere sikkert ikke gjør, bortsett fra når dere skal bortforklare grusomhetene i sel- og hvalfangsten og andre steder. Til Tore og Kåre S. dere driver bare med de typiske, vikarierende «argumentene» og er som vanlig bare interessert i å dra oppmerksomheten BORT fra det som foregår.

  Makan til livsfjerne idioter!!!

  Til dengrønnelunge: nei "argumentet" om økologisk balanse er også bare tull, farlig tull. Det antyder nok en gang at menensket ser på seg selv som jordens herskere, og det vanviddet er det som ligger bak alt det andre, ligger i bunn av all misbruk av naturen og livet på jorden vi foretar.

  SvarSlett
 7. Sigmund Kvaløy Setreng sier ganske riktig at menneskene ser på Jorden som en servoglobe laget for dem, altså en som vi skal og bør forvalte og han angriper det synet på det sterkeste.

  Vi er bare en tråd i veven, og før det synet igjen blir dominerende vil vi bare fortsette å ødelegge oss selv.

  For det gjør vi. vi ødelegger oss selv samtidig som vi ødelegger jorden, ødelegger alt som gjør livet verdt å leve.


  Til slutt: jeg overså "rally og musikk" der oppe. Han kommer i samme kategori som Kåre S og Tore.

  SvarSlett
 8. Jeg er helt enig med det innlegget her!

  Argumentet "det er andre som har det verre" er det dårligste som finnes, og jeg er så lei av det. Det vil alltid finnes noen dyr eller mennesker som har det verre enn det man engasjerer seg for, men det er selvfølgelig ikke noe argument mot å engasjere seg likevel!

  Jeg vet ikke hvor opplyste de som kommenterer dette innlegget er, men miljøvernere er til stede når det gjelder olje, overfiske og mishandling av dyr i gårder, selv om alle disse ikke blir ramset opp i denne bloggen her ...

  Dessuten har jeg vært i en del forskjellige gårder her i Norge. Ja, i utlandet er forholdene til dyrene mye verre enn de er her, derfor er det viktig å kjøpe kjøttprodukter som er kortreiste, både for miljøet og etikkens skyld. Men uansett, selv om forholdene til dyrene her i Norge ikke er optimale, så er det ikke sånn at dyrene pines sakte i hel for så å bli slaktet i en diger blodpøl, slik som folk vil fremstille det. Kyrne får gå rundt fritt og gresse hele sommeren, og sauene får gå rundt i et stort inngjerdet område av en skog. Selv om kjøttindustrien i Spania og andre steder er nærmest tortur og helt forkastelig, betyr ikke det at alt drives på samme måte her i Norge.

  Poenget mitt var; det er bra at folk engasjerer seg for selfangst, siden de fanges på et ekkelt, kosmetisk grunnlag, og Norge kan ha noe i si i forhold til dette, i motsetning til f.eks. okseslakting i Spania.

  SvarSlett
 9. Naturen greier seg sjøl? Ja vi har jo sett flere eksempler på hvordan naturen regulerer selbestandene hvis det ikke drives fangst. På 80-tallet ble norskekysten oversvømt av utsultede grønnlandsseler som døde i hopetall, fordi bestanden hadde blitt for stor. For noen år siden kom reaksjonen på fredningen av sel i Østersjøen, med utbrudd av selpest som desimerte bestanden. Her også med tusenvis av døde og døende sel liggende i strandkanten.

  Gjennom flere hundre år med bruk har naturen blitt tilpasset menneskelig aktivitet. Vi fangster sel, hval og fisk - arter på ulike trofiske nivå. Det er også en del av økosystemet, der mennesket opptrer som en topp-predator. Å fjerne mennesket fra denne sammenhengen er like dramatisk som å fjerne andre viktige deler av næringskjeden.

  Til tross for at de fleste av oss bor i byer og tettsteder, og har liten daglig kontakt med naturen, er vi faktisk fortsatt en del av den samme naturen som alle andre levende organismer. Dessverre er det alt for mange som ser ut til å ha glemt dette.

  SvarSlett
 10. Du har skjønt det, Maja. Og de som leter vil også finne masse av det som etterlyses her.

  Gør har skjønt det like lite som de tre andre ovenfor, som kommer her med autoamtikkreaksjoner Han og de har absolutt glemt at vi er en del av naturen.

  SvarSlett
 11. Gør, din gjøk (wohoho, der var jeg bra slem).
  Mennesket opptrer som en topp-predator kun fordi vi har fortrengt de som tidligere var på toppen av næringskjedene. Hvis vi forsvinner vil sannsynligvis populasjon av ulv, gaupe og bjørn blomstre opp fordi det ikke er noen som skyter dem og maten deres bare de stikker nesen sin fram fra skogen (ofte trenger de ikke gjøre det engang).

  Kan det å knerte over 250.000 selunger være nødvendig for å opprettholde balansen i naturen? Det har jeg vanskelig for å se for meg. Ja, det fødes ufattelig mange seler, men når det ikke finnes mat til alle sammen kommer nok noen til å dø en *naturlig* død.. det er det som plager meg. Her ser menneskene en mulighet til å ha det gøy, det er sikkert utrulig deilig å hakke en forsvarsløs selunge til døde. Jeg blir flau over å være en del av denne arten som har alt for stort ego til å se at naturen har egne løsninger på overpopulasjoner.. Uff, nå ble jeg sint også :(

  SvarSlett
 12. Sint er bra. Man bør bli veldig sint, ikke bare i denne saken, men mange.

  SvarSlett