torsdag, mars 12, 2009

USAs dødsskvadroner

Opplysningene som nylig har kommet fram om USAs dødsskvadroner er ikke noe nytt. De er bare enda mer informasjon om en langvarig praksis, både i Afghanistan og ellers i verden. Det er ikke overraskende at tidligere visepresident Dick Cheney har styrt dem i tiden han satt i den amerikanske regjeringen, men praksisen er mye eldre enn det.

Jeg stilte spørsmålet for tre år siden om NATO og USA hadde som mål å bombe uskyldige sivile og bombe landsbyer sønder og sammen, og konkluderte med at jo, det hadde de.

USA har en lang praksis med å bruke dødsskvadroner i sine kriger, både direkte og ved stedfortredere. Spesielt i Sør Amerika og Mellom Amerika har amerikanske soldater og deres allierte foretatt en systematisk utrenskning av alt som kunne ligne fiendtlige tropper (inkludert, som i Afghanistan og Vietnam hele landsbyer fylt med ikke-stridende). De skyldte på lokale krefter, slevsagt (som norske lakeier også gjorde og unnskyldte), som de forøvrig hadde lært opp, men det har aldri vært tvil om hvem som trakk i trådene.

Det slutter ikke, men bare fortsetter, nærmest uavbrutt, uansett hvem presidenten er. USA feirer snart, rundt 2020 200-års-jubileum som aggressiv invasjonsmakt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar