fredag, mars 13, 2009

De verst tenkelige scenarioene

I følge 1000 klimaforskere samlet på kongress i København er de verst tenkelige scenarioene som FNs klimapanel IPCC har skissert i ferd med å bli virkelige allerede, mange tiår før de mente det ville skje. Utslippene av klimagasser fortsetter å øke. Selv økningen minker ikke. Ingenting vesentlig blir gjort.

Man har fått en bedre forståelse for utviklingen i det siste, hvordan den går i rykk og napp, hvordan den kan tilsynelatende bremse opp et år, for så å til de grader skyte fart året etter. Det er en viss treghet i systemet. Havets evne til å ta opp CO2 er fortsatt ikke mettet, men det punktet nærmer seg og da vil utviklingen skyte ytterligere fart, for så, i løpet av kort tid passere en irreversibel terskel.

Imens jobber industrien og dets støttespillere hardt for å lyve og bedra oss alle ytterligere. De kaller den menneskeskapte global oppvarmingen en svindel, men den sanne svindelen er det de som bedriver. De fortsetter å selge tvil som produkt, slik både tobakksselskapene og de selv har hatt slik suksess med tidligere.

Dog gjennomskuer folk dem stadig bedre, selv om mange fortsatt lar seg lure opp i stry.

17 kommentarer:

 1. Lederskapet i verden mangler skam i livet.
  Skammen skal bare de fattige ha.

  SvarSlett
 2. Du ser litt blindt på saken. IPCC har fleire gongar fått kritikk på deira uttalingar frå etablerte forskarmiljø i tillegg til individuelle forskarar. Klimapanelet utelet ein del faktorar frå deira målingar, noko som gjer at deira estimater ikkje er så nøyaktige som dei vil ha det til.

  Likevel har dei ei grei oppgåve: dei alarmerer folk på det som kan kome i eit verste scenario, sjølv om dei har ein tendens til å overdrive litt.

  Noko av det merkverdige er til dømes at det ikkje sit nokon fysikarar i IPCC. Burde ikkje dei vere representert sidan dei kan fortelje om påverkinga på jorda frå universet.

  SvarSlett
 3. De overdriver ikke, men underdriver. Det har de gjort i årevis. Nå begynner de omsider å skjønne alvoret.

  Det du skriver er det reneste sludder, rett og slett.

  SvarSlett
 4. Gullars: ja, akkurat som de rike sier at de fattige må spare. Helt hårreisende.

  SvarSlett
 5. Alle indikasjoner går i retning av at IPCC undervurderer problemene, men det ligger faktisk innebakt i systemet at de er noe konservative nettopp fordi det ligger inne en kvalitetssikring i tallmaterialet.

  At det ennå finnes mennesker som sår tvil om klimaforandringene, til tross for at alle alternative teorier er sablet ned opptil flere ganger er det virkelige mysteriet.

  At politikerne ikke gjør mer for å få til noen virkelig handling er imidlertid helt som forventet. De tenker aldri lenger frem enn til neste gang de kan øke egen lønn eller pensjon.

  Landssviket er et faktum for lenge siden.

  SvarSlett
 6. Kan legge til at Gullars selvsagt er inne på det vesentlige. Alle såkalte "klimatiltak" vil gå mest ut over de fattige.

  Dette er landssvik #2.pyr

  SvarSlett
 7. Folk og samfunn står imot de dramatiske forandringene som må komme.

  Maktens overgrep går slevsagt alltid ut over de fattige.

  SvarSlett
 8. Her er ei lenke til ein anna bloggpost kor det ver forklart kvifor IPCC har feil: http://gregable.com/2007/10/ipcc-is-wrong.html

  Denne såkalde ishockeykølleteorien (hockey stick theory) som "forkjemparar" for klimakrisa ofte referer til, som visstnok skal vise korleis temperatur med eitt har skutt fart den siste tida er berre vås. Skaparen bak heile teorien har sjølv sagt at han er basert på mistolkingar av data. Her er ei lenke over artiklar som omhandlar blant anna forskarar som syner at ishockeykølleteorien berre er vås.

  I denne artikkelen vert det skrive om dei professorane som kan skildre kvifor jorda er så var som ho er på grunn av endringar på sola, noko som har stor innflyting på alt som skjer på jorda. http://politisite.wordpress.com/2008/07/18/50000-physicists-humans-off-the-hook-the-sun-is-to-blame-for-global-warming/

  Då spør eg det innlysande spørsmålet: kvifor tek ikkje IPCC dette med når dei skal lage desse scenarioa? Folk har ein tendens til å tru blindt på det dei seier berre på grunn av at dei tilhøyrer ein maktinstans.

  Du Amos som stiller deg kritisk til norske politikarar og rettmessig skulder dei for manipulering, burde iallefall vere kritisk til IPCC. Dei får altfor ofte kritikk frå ekspertar området. Sjølvsagt vil der alltid vere diskusjonar om kva som er riktig i vitskapssamanhengar, men motstanden er litt for stor til at han berre kan oversjåast.

  SvarSlett
 9. Det finnes ingen motstand, mann, men bortimot full enighet. Den eneste motstanden kommer fra de som er godt betalt av industrien.

  Sol- og kosmisk stråling teorien er forlengst tilbakevist. Klikk på linken "den sanne svindelen avslørt".

  SvarSlett
 10. Oljeindustrien spurte nettopp folk i nordnorge: Synes du at oljeutvinning i nordnorge er en *viktig sak* for landsdelen?

  Mange folk svarte da (selvsagt) ja, også dem som var imot oljeindustrien.

  Oljeindustrien går så ut i egenkontrollerte medier og kringkaster at nesten alle i nordnorge er positive til oljeindustri i egne farvann.

  Slik vrir man på det folk egentlig har svart på; slikt er veldig vanlig i Norge.

  Norge er semikorrupsjonens paradis.

  SvarSlett
 11. Gullars: jeg la merke til det. Det er et klassisk tilfelle av misbruk av statistikk.

  Og som Lise sier: min artikkel om den sanne svindelen og eksterne linker der sier alt om troverdigheten til de få som avviser virkeligheten når det gjelder den menneskeskapte globale oppvarmingen.

  SvarSlett
 12. Merk også at AP nå prøver å late som om avgjørelsen om oljeindustri i nordnorge ennå ikke er tatt.

  Offisielt avgjør AP dette i 2010 like etter stortingsvalget, og mange biter nok på den kroken kjenner jeg Ola Nordmann rett.

  Selvsagt vil AP sende Statoil på oljejakt i høga nord.
  Ting kan ikke bli mer selvsagt enn dette.

  SvarSlett
 13. Jeg er enig. Hvis de skulle si nei har helt sikkert månen falt ned fra himmelen først, eller noe tilsvarende.

  SvarSlett
 14. Anonym2:39 p.m.

  Utviklingen etter IPCCs siste rapport er skremmende. Alt tyder på at IPCC har undervurdert heller enn overvurdert. Det er jo egentlig ikke noen veldig stor overraskelse. Klimafornekterne er glad i å trekke fram kritikere av IPCC, men velger å se helt bort fra kritikerne som hele tiden har hevdet at IPCC er for optimistiske.

  Industrien har vel omsider akseptert at vi har en klimautfordring å hanskes med. Jeg tror industri som kaller global oppvarming for svindel tilhører fortida.

  Jonnemann,

  "Motstanden" du refererer til er en myte, den finnes ikke. Så enkelt er det.

  SvarSlett
 15. Den grønne lunge: du er nok altfor blåøyd her. Industrien har gang på gang vist seg, på utallige områder å være en fiende av livet på Jorden. Det er de fortsatt og vil alltid være.

  Det du sier til jonnemann er slevsagt helt korrekt.

  SvarSlett
 16. Haha! Beklager å være sen med å kommentere her, men påstanden om at Hockeykøllen er en myte er tydeligvis "trumfkortet" til klimaskeptikerne.

  Noe som beviser en gang for alle at de slettes ikke følger med i timen. Hockeykøllen lever i beste velgående, nå med nyere og mer detaljerte data.

  En rask sjekk på SERIØSE nettsider bekrefter dette. Klimaskepsisen er nå blitt en religion der tro tydeligvis har erstattet fakta.

  Heldigvis er slik skepsis uten relevans, fordi flertallet for lengst har innsett sakens alvor.

  Hovedproblemet idag er politikere som ikke innser realitetene, og som tror at ønsketenkning gir resultater.

  SvarSlett
 17. Bedre sent enn aldri.

  Politikerne og spesielt industrien de tjener.

  Ja, klimaskeptikerne har en enorm fantasi. Man kan undres på hva de kommer til å koke opp neste gang.

  SvarSlett