tirsdag, juli 01, 2008

Primitivisme

Det er en politisk retning, et alternativ som stort sett blir holdt borte fra diskusjoner i dag når man diskuterer hvilken retning menneskeheten skal ta. Den kalles primitivisme og handler om å søke vår tapte fortid, vår lenge forsømte kontakt med naturen, med selve det livet vi har fornektet under hele den uendelig lange katastrofen kalt sivilisasjonen.

En katastrofe eller uhyggelig tilstand som dog bare har vart i skarve titusen år, en brøkdel av den tiden det har vært mennesker på Jorden.

Sivilisasjonen blir sett på som alt som er godt i menneskehetens tilværelse, men den er snarere det motsatte. Den forsterker alle våre dårlige sider, og oppmuntrer alt ved oss som er så fremtredende i dag, som naturødeleggelse, ruineringen av alt liv på kloden og alt det uhyggelige alle mennesker på Jorden blir konfrontert med daglig. Den ødelegger alt som gjør livet verdt å leve. Noen hevder at det finnes flere sivilisasjoner, at det er flere måter å organisere en sivilisasjon på, men det er en veldig misforstått og nedbrytende holdning.

Det finnes bare en, og den er Døden, både den åndelige, den som bryter oss ned til maskiner, til tannhjul i et stort, oljet maskineri og den fysiske døden, enden for menneskeheten og alt liv på denne lille prikken i evigheten.

Å omfavne primitivismen er å søke vår opprinnelse, den som fungerte for oss i millioner av år, til på ny bygge oss et liv som nomadiske stammefolk. Vi er naturlige nomader. Det er en tilstand vi trives i, og vokser i. Jegere og samlere i naturen, der vi lever og ikke bare eksisterer. Å søke denne tilstanden, denne ilden innvendig er å si farvel til sivilisasjonen og alt ved den. Sivilisasjonen og villmarken kan aldri eksistere side ved side, fordi sivilisasjonen ved sin blotte eksistens sluker all villmark, all natur, alt liv rått. Sivilisasjonen er ensretting personifisert mens villmarken er variasjon inkarnert.

Så sivilisasjonen, som ikke er liv laga og som både vil kollapse av seg selv og som vi vil begrave i en storm av fryd forsvinner, som det marerittet den er, og vi lærer på ny å overleve og leve i villmarken. Vi lærer å bevege oss i stillhet, lærer å jakte, og å gjenkjenne de livets rytmer som våkner i oss etter vår lange søvn.

Dette vil ikke føre oss til et perfekt samfunn eller noe paradis. Noe slikt eksisterer ikke og vil aldri eksistere noen steder, heldigvis ikke. Men mot et samfunn som må jobbes med, som alle andre, et samfunn der barn blir oppmuntret til å tenke fritt og uavhengig, istedenfor å bli knust til støv, til intet som de blir i dag. Ett der de vokser opp som frie mennesker, som kreative og levende individer uten at dogmer og tvang blir hamret inn i dem fra fødselen, uten andre begrensninger enn det naturen selv setter.

Hvert enkelt individ og gruppe av individer vil kunne overleve i kraft av seg selv, uten å måtte stole på det som skjer eller ikke skjer langt borte, bortenfor enhver kontroll. Ingen vil lenger påstå at de eier jorden eller selv en bit av den, fordi selve tanken vil redusere muligheten for å overleve. Sann sunn fornuft vil nok en gang bli satt i høysetet. Det vil bli slutt på å skite i eget rede. Ingen gjør det, ingen som ikke er grepet av den kollektive sinnssykdommen vi alle lider av i dag.

Mange av dagens halvdøde mennesker vil peke på alt vi mister når sivilisasjonen styrter i det bunnløse, stinkende hullet den hører hjemme, men det er bare mer sivilisert tullprat, propaganda. Vi mister ikke noe som ikke finnes i betydelige bedre versjoner i villmarken. Vårt «liv» i dag er bare en blek skygge av det vi er født til å leve.

Punkt for punkt er villmarken og villskapen bedre. Vi vil være ved bedre helse, dramatisk bedre. Medisinen vil helbrede, ikke forgifte som i dag. Vi vil blomstre, vokse, istedenfor for å dø stykke for stykke. Vi vil leve i et variert samfunn, der ordet hierarki vil være et fremmedord, vil bli sett på som den sinnssykdommen det er. Mellom to og tre timer i gjennomsnitt hver dag vil bli brukt til å opprettholde livet. Resten av tiden kan bli brukt til å tenke, skape og leve. Hver ny dag, hva som ligger bak hver nye ås vil være en opplevelse. Dette er ikke ønsketenkning, men gjennomtenkte realiteter som millioner av dagens mennesker har prøvd ut og lengter etter å oppleve til fulle, uten at Dødens Samfunn finnes der som en kreftsvulst i våre liv. Verden vil bli stor igjen, vil bli endeløs på ny, og veldig mye mer vil bli riktig i verden.


Mennesket er grovt sett møtt med to sannsynlige alternativer i dag. Ett som bryter oss ned fysisk og psykisk og som vil føre til at jordekloden vil ende opp som en livløs, utbrent klump i verdensrommet eller ett der vi ikke bare vil overleve, men leve, trives og vokse.

Fortsatt sivilisasjon er ikke særlig sannsynlig, da den alltid vil bære i seg kimen til sin egen undergang, men hvis menneskehetens destruktive tendenser skulle makte å kvele planeten, til å betvinge den, under vår hæl, og dermed opprettholde dødens samfunn på bekostning av den siste rest av vår menneskelighet, så er den livløse klumpen det «naturlige» og uunngåelige sluttproduktet.

Ellers vil den simpelthen bryte sammen av seg selv. Den menneskeskapte globale oppvarmingen, de stadig forverrede sosiale forholdene og det kommende pandemoniet vil komme nokså oppå hverandre og haste ganske så kraftig på det uunngåelige sammenbruddet.

Men det beste alternativet er simpelthen at vi velger å forlate dødens samfunn og alt dets forkvaklede tankegods jo før jo heller, ikke fordi vi må, men fordi det er det riktige å gjøre, og returnere til det livet vi så åpenbart er født til å leve.

10 kommentarer:

 1. Nå kunne jeg vært stygg og sagt at det er en grunn til at primitivisme blir holdt bort fra de fleste diskusjoner om menneskehetens retning. Men det skal jeg ikke være. Bortsett fra å påpeke at det finnes store problemer med en slik tankegang.

  Det forutsettes blant annet at menneskeheten må reduseres med 99% eller mer for at et slikt samfunn skal være bærekraftig. Det forutsetter også at ingen finner på å bygge opp sivilisasjonen igjen, noe som vanskelig kan stanses, fordi systemer basert på mer organisering og mer sivilisasjon som regel knuser mer primitive systemer. Ikke nødvendigvis fordi de er "bedre", men fordi organisasjonen i seg selv gir mer styrke.

  I tillegg tror jeg nok at primitivister flest har et misforstått bilde av fortiden. Et eksempel kan være at du for eksempel er mot all handel, mens det beviselig fantes handel allerede i steinalderen, sannsynligvis før. Slike prinsipper har derfor ingenting med sivilisasjonen å gjøre, og jeg mistenker at en legger all skyld på en enkel syndebukk - nemlig sivilisasjonen.

  En like sannsynlig forklaringsmodell på våre problemer idag er at det er selve kontrollen - styringsmetoden - maktfordelingen og maktoppbyggingen som er hovedproblemet. Dette sammenfaller selvsagt med sivilisasjonen, da det var først med de første bystater at nok makt kunne samles for å føre større kriger og underlegge seg større områder.

  Som et eksempel.

  Det finnes imidlertid nok av arkeologiske funn som viser at krigføring også i høyeste grad var en del av menneskets liv lenge før sivilisasjonen.

  Personlig ser jeg på skillet sivilisasjon/ikke sivilisasjon som totalt tilfeldig definert. Et resultat av historikeres sykelige trang til å klassifisere og sette i bås. Motivet for dette har jo tidligere vært å HYLLE sivilisasjonen på bekostning av det primitive.

  Dette er selvsagt også feil.

  Til tross for alle innsigelser har jeg sympati for dine meninger. Alt du sier (bortsett fra konklusjonen, sett fra mitt ståsted) er jo riktig. Sivilisasjonen har utviklet seg totalt i feil retning, og for å komme på rett kjøl må en innse nettopp dette. De prinsipper du vektlegger er viktige.

  Men jeg kan ikke si annet enn at jeg ser på primitivismen som en naiv retning. Usannsynlig - nærmest umulig å gjennomføre - og derfor i seg selv irrelevant.

  SvarSlett
 2. Hei, Helge...

  vel, du er dessverre ikke alene om det. Det gjør den dog ikke mindre relevant. Vi har jo diskutert dette før (for å si det mildt), og jeg har gått i møte med mange av innvendignene dine i innlegget.

  Det ER et klart skille. Til og med sivilisasjonsvennlige arkeologer anerkjenner dette, som jeg beskriver i utstrakt grad i innlegget kreftsvulst. Det skjedde dog ikek over natten, men var en relativ langsom utvikling, men graver fra byen Catal Hoyuk i det nåværende Tyrkia nærmest beviser at samfunnet gikk fra å ikke være til å bli et samfunn med utstrakt hierarki på bare fem hundre år. som så mange som kritiserer primtivisme ahr du simpelthen ikke satt deg godt nok inn i det. som jeg påpeker gang på gang på gang i diskusjon med deg og andre, så er det ingen mirakelkur, men noe som vil dramatisk øke våre sjanser for overlevelse som art, og et sted vi kan leve, ikke bare eksistere.

  Ja, det krever en dramatisk reduksjon i folketallet. Det gjør ALLE løsninger som er noenlunde fornuftige og det er noen som vil skje av seg selv. Naturen har alltid kontrollert en gitt populasjon ved dramatiske reduksjoner når den har blitt for tallrik og det vil den også gjøre her.

  Sivilisasjonen blir slett ikke brukt som syndebukk. Den ER problemet, åpenbart, fordi alt som er et slikt problem i dag enten blir kraftig forsterket av sivilisasjonen eller at de ikke ville ha vært der i det hele tatt uten den.

  Og som sagt et gitt noamdesamfunn er vår naturlige tilstand og vi bør velge det, selv om ikke naturen tvinger oss til å velge det.

  SvarSlett
 3. Så, nei grunnen til at den blir holdt borte fra samfunnsdebatten er at den er så tiltrekkende, fordi den går rett i strupen på det moderne tyranniet.

  På en bakvendt måte så blir naturen konstant hyllet i dag, i taler, i reklame osv som det rene og riktige i menneskehetens tilværelse, men det er bare en sleip taktikk igjen, selvsagt, som gir inntrykk av at De Som Bestemmer bryr seg, noe de ikke gjør. Naturen er farlig for dem, og derfor blir de som i sannhet støtter den sensurert, slik all sann opposisjon blir sensurert.

  SvarSlett
 4. Som jeg tidligere har påpekt, er jeg ikke imponert over svarene dine.

  Tolkningen av et virkelig skifte er også basert på forskjellig oppfatning. Du vil finne at du er imot svært mange av det som eksisterte FØR du definerer sivilisasjonen. Dette handler ikke bare om hierarki. På det punktet er jeg jo enig med deg.

  På den annen side - hvis det er slik at primitivismen har så stor tiltrekningskraft er det jo bare å vente at folk skal flokke til bevegelsen.

  Jeg venter i spenning.

  Nei, det gjør jeg selvsagt ikke...

  Poenget her er at du setter likhetstegn mellom hierakidannelse og sivilisasjon, samtidig som du definerer sivilisasjon langt utenfor slike rammer.

  Hele konseptet er arbitrært, naivt og basert på misfortolkninger og enkle løsninger.

  SvarSlett
 5. Som jeg påpeker hver gang du kommer med ditt sludder om min arbitrærhet så er det du og dine argumenter som ikke holder vann.

  Ett eksempel er din påstand om at det var kriger før sivilisasjonen. Det var det slett ikke. Jeg har ikke funnet en eneste en med noenlunde peiling som påstår det. Det hendte at det var «sammenstøt», men det kan ikke kalles slag en gang og langt mindre kriger.

  Krigsguden Mars fantes ikke før jordbrukssamfunnet. Selv ikke ideen om Mars fantes.

  Jeg ønsker å diskutere dette, men det blir vanskelig når du avviser det i utgangspunktet, som en umulighet, noe det slett ikke er, slevsagt.

  Dine tanker om sivilisasjonens «perfekthet» og evige tilstand er også nokså langt fra sannheten.

  Det at vi er millioner i dag som ønsker en verden uten sivilisasjon er dessverre ikke på langt nær nok, for å si det mildt.

  Men som sagt naturen er på vår side. Den eneste måten menenskeheten kan motstå dens kraft på er som nevnt å bli enda verre enn i dag, å kvele selve planeten, og i et lengre tidsperspektiv er akkurat det uunngåelig, så lenge sivlisasjonen eksisterer. Den vil komme til å ødelegge alt som gjør livet verdt å leve, hvis den får sjansen.

  SvarSlett
 6. Vær gjerne uenig, kritiser gjerne min mening, men ikke kom opp med mer typisk sivlisert propaganda. Det er mindre av det hos deg enn hos folk flest, men like vel en drøy munnfull.

  SvarSlett
 7. Ok, kan vel si jeg er ganske gjennomgående uenig i det du skriver her ;)

  Først: Vil du drepe mesteparten av verdens befolkning før primitismen blir innført, eller skal de dø av sult etterpå? 6 milliarder mennesker kan jo nødvendigvis ikke leve som jegere, fiskere og sankere. Det er kun resurser nok til å føde en liten brøkdel av verdens befolkning om vi ikke kan ha jordbruk, fisking i noe særlig grad eller husdyr. Hvis du vil drepe mesteparten av verdens befolkning, hvordan skal det gjennomføres? Tenker du at lands myndigheter skal skyte, gasse eller forgifte feks. 90 % av innbyggerne og rive/brenne alle bygninger, infrastruktur, osv. før de oppløser seg selv? Hvordan skulle vi velge hvem som overlever og hvem som ikke overlever? Hvis du ikke menes at mesteparten av vedens befolkning skal drepes, men at de skal sulte i hjel av seg selv - er du ikke da redd for at viltbestanden de fleste steder vil bli utryddet og at det ikke vil være mer fisk igjenn i mindre vann? Jeg mener: når mennesker som allerede har forbrukt ubærekraftig mye mat fra landbruk, fiske (fra hele havet) og vilt skal fortsette store deler av sitt forbruk, men ta det fra bare en brøkdel av resursgrunnlaget (jakt og sanking) må jo disse resursene gå tomme. Alt som finnes av vilt vil bli utryddet overalt der det finnes betydelige mengder mennesker, det samme med fisken i mindre vann. Alt som finnes av bær der det bor betydelige mengder mennesker vil bli borte på noen uker.

  "Jegere og samlere i naturen, der vi lever og ikke bare eksisterer."

  Jeg lever i samfunnet, og føler absolutt at jeg lever. Jeg bruker tiden min på ting som er meningsfulle (feks. politikk) eller som gleder meg (feks. TV, venner, PC-spill). En god del tid bruker jeg på skole og kommer jeg etterhvert kommer jeg til å bruke en del tid på jobbing. Det synes jeg er helt greit. Også da gjør jeg mye mer enn å eksistere, jeg lever, selvom jeg selvfølgelig foretrekker fritid. Uten å regne på det ser jeg ikek bort ifra at jeg med fritiden jeg mister på å leve i et samfunn sammenlignet med å leve slik folk levde i steinalderen kan taes igjen ved lengre levetid. Det er så mange spennende og fine ting jeg kan glede meg med takket være samfunnet og tektnologi. Hvor gamle ble egentlig folk i steinalderen? 30? 40? Hvor mange barn vokste aldri opp pga. feks. sykdom? Sikkert en temmelig stor andel - mye større enn i de landene hvor levestandaren er lavest i dag. Jeg tror nok ikke alle barna som dør i en alder av fem år vil glede seg over å være en del av naturen under primitismen.

  "Ellers vil den simpelthen bryte sammen av seg selv. Den menneskeskapte globale oppvarmingen"

  Den globale oppvarmingen kommer til å forårsake store problemer. Det er jeg fult klar over. Vi burde gjøre store forandringer i samfunnet for å redusere utslippene drastisk. Men bare de mest ytterliggående forskerne tror klimaendringene vil føre til store nok negative konsekvenser nok til å ødelegge samfunnene våre eller menneskeheten. At det vil skje, eller være noe som helst i nærheten av å skje, er svært usannsynelig.

  "de stadig forverrede sosiale forholdene"

  At de sosiale forholdene blir værre er nytt for meg. Trodde levestandaren generelt steg i verden jeg.

  "og det kommende pandemoniet vil komme nokså oppå hverandre og haste ganske så kraftig på det uunngåelige sammenbruddet."

  Pandemoniet har jeg ikke hørt om. Noen link til post om dette?

  SvarSlett
 8. Grovt sett så er det det verdensomspennende viruset som tok livet av millioner i 1918 mangedoblet. «Alle» som har studert det er enig om det kommer igjen, at det bare er et spørsmål om tid. I tillegg tild et finner naturen alltid måter å håndtere en gitt populasjon som har blitt for dominerende i sitt miljø.

  Hva skal jeg si? Din holdning er nokså vanlig, dessverre. Det gjelder for hvert eneste punkt du nevner, og det du sier er generelt sett riv ruskende galt. Jeg har, som kjent en ganske annen holdning.

  Vi får sannsynligvis ikke tid til å velge, og det er en god ting. Da blir det noe herlig tilfeldig over hvem som overlever.

  Men hvis vi får tid så kan vi feks starte emd å innføre Kinas ettbarns politikk over hele verden. Da, bare med det ene tiltaket vil folketallet synke til 1.6 milliarder innen 2050. Så kan vi sterilsere, etter loddtrekning halvparten av alle kvinnene og halvparten av alle mennene som blir født heretter. Det skulle fikse problemet nokså hurtig.

  Dog vil sannsynligvis den kjemiske forurensningen ta hånd om befolkningsoverskuddet nokså hurtig. Man ser allerede klare tegn på økende sterilitet i alle befolkningsgrupper.

  Sivilisasjonens hjernedøde propaganda bør opphøre og folk bør oppmuntres til å søke sine egne og naturens kilder.

  I tilfelle du lurer, for å komme deg i forkjøpet så tror jeg aldri et flertall av en gitt befolkning vil velge å forlate sivilisasjonen. til det er de, som du for integrert i den og dens livsfiendtlige tankegang. Så mitt håp om en styrt overgang er ikke særlig stor. Jeg bare nevner alternativene for å vise at det ER alternativer til dagens gjennomført sinnssyke tankegang.

  SvarSlett
 9. Anonym9:44 a.m.

  "Grovt sett så er det det verdensomspennende viruset som tok livet av millioner i 1918 mangedoblet. «Alle» som har studert det er enig om det kommer igjen, at det bare er et spørsmål om tid."

  Vi har hatt mange epedemier før. Jeg ser ikke hvorfor denne skulle være radikalt forskjellig. Det er bare et spørsmål om tid før bakterier og virus "ikke er noe problem" pga. avansert tektnologi og gode medisiner.

  "I tillegg tild et finner naturen alltid måter å håndtere en gitt populasjon som har blitt for dominerende i sitt miljø."

  Det er nytt for meg. Hvorfor det?

  "Hva skal jeg si? Din holdning er nokså vanlig, dessverre. Det gjelder for hvert eneste punkt du nevner, og det du sier er generelt sett riv ruskende galt. Jeg har, som kjent en ganske annen holdning."

  :P

  "Men hvis vi får tid så kan vi feks starte emd å innføre Kinas ettbarns politikk over hele verden. Da, bare med det ene tiltaket vil folketallet synke til 1.6 milliarder innen 2050. Så kan vi sterilsere, etter loddtrekning halvparten av alle kvinnene og halvparten av alle mennene som blir født heretter. Det skulle fikse problemet nokså hurtig."

  Virker jo mye mer humant enn mitt "forslag" ihvertfall.

  "Dog vil sannsynligvis den kjemiske forurensningen ta hånd om befolkningsoverskuddet nokså hurtig. Man ser allerede klare tegn på økende sterilitet i alle befolkningsgrupper."

  Er det noe forskere tror, eller er det bare noe du anntar fordi steriliteten har økt? Dette er snakk om små åpninger. Hvis økningen skulle fortsette i det samme treige tempoet vil vi innen den tid det kunnne vært et hinder for opprettholdelse av arten kunne "lage" babyer med gener fra mor og far.

  SvarSlett
 10. Tegnene på folks sterilitet var tydelig allerede da «Our Stolen Future» ble utgitt tidlig på sektitallet. Det har bare blitt verre siden.

  Du har ukuelig tro på teknologien ser jeg, noen som heller ikke er uventet. Den skal løse alle problemer for oss.

  Den avanserte teknoligien vi ser på alle områder i sivilisasjonen er tvert om problemet slik virkeligehten bør sees, og dere prester i religionens tjeneste tilber den.

  Det er i sannhet vanvittig.

  SvarSlett