fredag, oktober 16, 2009

Moderat glede

FNs råd for menneskeretter, som har fått så mye ufortjent kritikk godkjente, etter my plunder og motstand fra israel og USA Sør Afrikaneren (og jøden) Richard Goldstones rapport om den siste krigen i Gaza, den som avslører, bortenfor all tvil israels krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og som også går langt i å uttale at israel begår langsomt folkemord.

Den siste «krigen» i Gaza var heller ikke noen krig i egentlig forstand, men enda et nytt israelsk overfall på en nærmest forsvarsløs Palestinsk befolkning.

USA, sammen med flere vasallstater stemte imot godkjennelse, noe som avslører at landet har langt igjen før de også tar israel for det landet er: en terrorstat av verste merke.

Rapporten og alt annet vi vet om israels gjennomgående og umenneskelige oppførsel burde slevsagt ha ført fram til at en mengde av de nåværende og tidligere israelske statstjenestemennene, regjeringsmedlemmer og andre i maktapparat hadde blitt stilt for menneskerettsdomstolen i Haag, uten at det er særlig sannsynlig så lenge vestlige land med USA i spissen stiller opp som israelernes ukritiske forsvarer.

Den diplomatiske farsen er ikke at rapporten omsider ble godkjent men at det tok så lang tid å få den godkjent, og at ikke samtlige land omfavnet den som fakta. Selv med rapportens forsiktige ordlag fortsetter israels propaganda sin suksess.

Men dette er en bra dag. I saker som dette må vi altfor ofte nøye oss med at massemordere får en stripe i lakken. Det er enda en start på noe, som allerede for lenge siden burde ha ført til massiv internasjonal fordømmelse av israel og hele landets eksistens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar