torsdag, mars 12, 2009

Ytringsfrihet

Jeg liker ikke slike kampanjedager og lignende, men uttaler meg på generelt grunnlag.

Ytringsfriheten bør være total, uten forbehold og begrensninger, både på Nettet og utenfor. Man kan bruke et hvilket som helst vikarierende argument mot det og det bør avvises. Det betyr ikke at man bør finne seg i å få bloggen sin fylt med span og lignende, men det er da heller ikke ytringer, så det er ikke noe problem.

Jeg har vært opptatt av dette helt fra barndommen, da jeg så hvordan kontroversielle ytringer som filmer og bøker ble forbudt i norge. Statens Filmsensur, som nå endelig er bortimot nedlagt var en kilde til både morskap og grenseløs irritasjon. Det var bare så latterlig og nedverdigende, en direkte fornærmelse mot ethvert tenkende og følsomt menneske.

Dagens verden er fullt av slikt. Kunsten er grei å ha å skylde på, grei å bruke som avledning når ting går galt eller ikke går helt bra for makthaverne

I det siste har jeg reagert kraftig på at Rasist- og Fryktpartiet og meningsfeller har kapret posisjonen som «ytringsfrihetens forsvarere». Folk som Tankekorset, Siv Jensen og Hans Rustad er slevsagt ikke opptatt av å forsvare ytringsfriheten, men å misbruke den til å angripe muslimer og alle som i deres øyne ikke hører hjemme i det norske samfunn. Eller i noe samfunn. Angrep på de fremmede og det de forsvarer blir slevsagt forsøkt sensurert, som da Fører Jensen reagerte på at de norske legene i Gaza fikk beskrive virkeligheten rundt seg.

Dette er en side av debatten som definitivt bør fokuseres mer på. Det betyr ikke, slett ikke at jeg vil at de skal hindres i å uttale seg. Snarere tvert om, jeg liker at de avslører seg som de gjør, at de stiller sin rasisme og menneskefiendtlige syn i relieff. Men simpelthen at de bør imøtegås langt mer og i sterkere ordlag enn de blir i dag.

Amnesty er for øvrig et kapittel for seg. De er ikke særlig imponerende i mine øyne, da de på langt nær gjør nok. Det var en periode de var en skikkelig torn i øyet på amerikanske myndigheter, men den tiden er for lengst forbi. De jobber vel innenfor dagens undertrykkende samfunn og skulle vært langt mer uredd og aggressiv i sitt virke.

Eli Hagen og Dagfinn Høybråten har vært såkalt støttespillere for Amnesty nylig. ELI HAGEN OG DAGFINN HØYBRÅTEN!!!

Jeg støtter ikke Amnesty fordi de legger vekt på helt gale ting, fordi de fokuserer på de som blir sett på som vestens fiender og mer eller mindre ignorerer vesten og vestens venner, fordi de aktivt deltar i den vedvarende tåkeleggingen og terror som vestens makthavere bedriver, også mot egne lands innbyggere.

Amnesty er maktens horunger.

Som sagt, ytringsfriheten bør være absolutt. Enten har man ytringsfrihet, eller så har man det ikke. I dag er man ikke i nærheten av å ha det, noen steder. Alle de som hevder å ha det, som man gjør i norge er bare flere representanter for tyranniet.

8 kommentarer:

 1. Det tristeste er jo at folk generelt ikke eier begreper om hva ytringsfriheten faktisk er for noe.

  Eksemplfisert med folk som sutrer over at kommentarer blir fjernet på blogger og lignende.

  Newsflash: ytringsfriheten sikrer deg retten til å ytre deg uten frykt for represalier fra myndighetene. Den sikrer deg ikke retten til tilhørere eller til å få bruke hvilket talerør du vil.

  Enhver kan fritt, og uten hindringer, stille seg på torget og proklamere sine meninger, trykke opp og distribuere disse meningene eller formidle dem via en hjemmeside på nettet. Man kan imidlertid ikke forvente at alle som står på torget skal gidde å høre etter, ei heller kan man kreve at enhver forlegger skal si seg villig til å trykke opp og utgi det.

  Jeg blir kvalm av folk som sutrer om ytringsfrihet med en gang de taper en diskusjon.

  SvarSlett
 2. Så er det høires definisjon av ytringsfrihet... at de kan få sendt politisk reklame på tv.

  Det ser ut til å vær en av deres store saker.

  SvarSlett
 3. Det er ikke så ofte Amnesty International får kritikk for å si for LITE om USA. (Bortsett fra makthaverne i Kina, Nord-Korea eller Iran, da). Faktum er at Amnesty ikke bryr seg i det hele tatt om hva slags ideologi de som bryter menneskerettighetene har eller hvor i verden de befinner seg. Det er bare å ta en titt på www.amnesty.no for å få det bekreftet.

  SvarSlett
 4. Selvfølgelig gjør de det. De samarbeider tett med vestlige regjeringer, som har bak seg talløse brudd på menneskerettigheter osv i alle år. Makan til tullete og naiv uttalelse.

  Jeg spør dem hvorfor de gjør det, hvorfor de samarbeider med torturister og aggressive krigførende land, men de blir stumme og har ikkee egenetlig noe svar, men bare kommer med generelle floskler.

  SvarSlett
 5. Hoho... Omtrent som forventet fra deg, Amos. Godt lesestoff dette.

  Men jeg skjønte ikke helt det med Eli Hagen og Dagfinn Høybråten. Var det værre at de har vært støttespillere for Amnesty enn noen andre?

  (kan vi ikke vær så snill å få ytre oss som vi vil her inne? Tenk om jeg ikke hadde hatt hverken Google-konto eller OpenId)

  SvarSlett
 6. Ja, hagen og høybråten er bånn i bøtta. Det bidrar defintivt til å gjøre meg mer negativt innstilt ovenfor amnesty, både på grunn av personene, og også på grunn av at det viser, som mange andre fakta gjør hvor nært de samarbeider med maktapparatet i vestlige regjeringer, noe de absolutt ikke bør gjøre. Vestlige samfunn er også tyrannier. Så amnestys budskap blir hult, i beste fall.

  Til din anmodning: nei, jeg er luta lei de totalt anonyme og lettvinte bemerkningene. Selv om folk fortsatt kan være anonyme nå også, så kan de i hvert fall ikke slenge fra seg en lettvint bemerkning lenger. De må bruke litt tid på å gjøre det, i det minste.

  SvarSlett
 7. Eli og Dagfinn: Da skjønner jeg nok et stykke på vei hva du mener. Torbjørn Jaglang og Valgerd Svarstad Haugland ville nok havnet i godt selskap som Amnesty-ambassadører.

  Tilbake til tema: Straffelovens kapittel 23, §390a og §227 legger i mine øyne relativt store begrensninger på hva vi har lov til å ytre om andre. For å ha nevnt litt. Da blir det langt til total ytringsfrihet her på berget.

  Du skriver at ytringsfrihet bør være total. Betyr det at du er imot opphavsrett?

  Ang anmodningen: nå skjønner jeg mer om at du ønsker ytringer som gir mening her. Jeg har blitt mer sånn selv, siden jeg ikke finner mye verdi i ytringer som "fint bilde" eller "enig" (eller to-tre setninger for å skrive en lang versjon av akkurat det)

  SvarSlett
 8. Her er min holdning til opphavsrett.

  Vi har aldri hatt ytringsfrihet i norge, ikke siden vikingtiden i hvert fall.

  Injurielovgivningen bør også vekk. Det bør være fullt lovlig å si hva som helst om hvem som helst uten å bli straffet for det. En organisert bakvaskelseskampanje blir noe annet. Det er nærmest for et angrep å regne.

  Blasfemiparagrafen burde ha vært borte i går, uten at noen prøvde å snikinnføre den igjen.

  Jeg mener envher bør kunne stå frem med sine meninger i det offentlige rom, som seg selv. Ellers er ikke meningene deres verdt skitt.

  SvarSlett