onsdag, september 10, 2008

Prioriteringer i et sinnssykt samfunn (IV): En vedvarende trussel

Jeg valgte med vilje å vente med å kommentere CERN-«eksperimentet» her på siden til etter at det har startet i et sannsynligvis forgjeves håp om at det skal være lettere for folk å forstå min bastante motstand mot det.

I følge forskerne selv er det «et forsøk på å gjenskape tiden like etter The Big Bang».

Med andre ord: man leker med Universets fundamentale krefter og innrømmer det, utbasunerer det fylt til randen av stolthet og selvtilfredshet.

Det er så mye galt, så mye fundamentalt galt med dette og hele tankegangen bak det at jeg kunne ha skrevet en bok om det. Her følger noen av de viktigste momentene i sinnssykdommen:


Dette er ikke noe nytt. Slett ikke. Det er en fortsettelse av all den tuklingen med naturen og naturens krefter menneskene har drevet med lenge nå. Naturen er ikke bra nok i seg selv. Den skal tukles med, «forbedres» og uten tanke for konsekvensene. Et faktum står nemlig overordentlig klart for de av oss som ser på den teknologiske utvikling med et kritisk blikk: jo mer «avansert» den blir jo farligere blir den, jo høyere blir oddsen for at noe skal gå skikkelig galt. Dagens teknologiske nivå er ikke bare en trussel mot vår helse, men også mot selve vår eksistens.

Madame Curie oppdaget radioaktivitet i Bekblende. Hun fant Døden i en haug med støv. Det er ikke noe beundringsverdig ved det. Hun døde, men de da uoverskuelige konsekvensene av hennes uoverlagte handlinger for hennes ettertid ble langt mer dramatiske. Hun er en av mange vitenskapsmenn man bør holde direkte og indirekte ansvarlig for alle dødsfallene som fulgte, for bombene som til dags dato holder verden som gisler, for den livsfarlige og generelt skadelige kjernekraftteknologien.

Før den første atombomben ble sprengt i New Mexico, USA mente flere at dens ild aldri ville slukke, at den ville tenne på atmosfæren i en ild som ville omspenne hele planeten. Det skjedde ikke, men det har skjedd mye annet som så visst er mer enn ille nok. Menneskehetens utslettelse, suksessen for vår kollektive selvmordstrang ble utsatt, ikke stoppet.

I dag er det mange selvpåførte trusler som truer oss. CERN er så visst en av dem. Testingen har bare så vidt startet. Jeg fryktet, men trodde egentlig aldri, kanskje fordi jeg også er dum eller helst vil tro det beste på at noe ville skje med en gang. Men testene fortsetter og blir stadig mer avanserte. Hvordan vil de arte seg et år, ti, femti år fra nå?

Man gjenkjenner lett «argumentene» vitenskapen og dens forsvarere kommer med. Kosmisk stråling bombarderer Jorden hele tiden og kolliderer hele tiden. Hvorfor skaper ikke de for eksempel farlige sorte hull? Som vanlig oser deres argumentasjon av arroganse, av hybris. De klarer aldri å gjenskape naturlige prosesser, bare etterligne dem, og veldig ofte med katastrofalt og/eller tvers igjennom skadelig resultat som på sikt blir vel så katastrofalt. En katastrofe kommer ikke nødvendigvis hurtig, men er som CERN en vedvarende trussel, en vandrende katastrofe, en som venter på oss, et sted i fremtiden. Det er ikke en usikker spådom, men en uavvendelig garanti. Så lenge CERN og dens like eksisterer vil den være en uhyggelig trussel mot alt som lever.

Så kommer jeg igjen tilbake til det med prioriteringer. De ENORME ressursene som brukes til dette er slevsagt et argument til å ikke gjøre det. Det burde vært en selvfølge at man burde ha prioritert helt annerledes. Men det pøses generelt sett inn enorme summer i å tukle med naturen i dag, og på å ødelegge den. Det man bruker på å bevare livet på Jorden, på å forsvare det og dets integritet er bare småmynt i forhold. Menneskene har allerede så godt som gjennomført Den Sjette Store Utryddelsen. En kuriositet her er at SEKSTEN arter har blitt utryddet i norge bare siden dagens regjering ble dannet. Det naturen og Universet trenger millioner av år på oppnår menneskeheten på noen få år. Der Universet bruker en komet eller en kosmisk katastrofe klarer menneskene ved hjelp av sine små maskiner og sin utholdenhet og talent for ødeleggelse.

Ja, det er så visst sinnssykdom satt i system. Det er slett ikke det som nedlatende kalles «dommedagsscenarioer», men uomtvistelige fakta.

Vitenskapen har for lengst blitt den nye, ufeilbare religionen og dens yppersteprester jobber konstant og utrettelig med menneskenes utslettelse som uunngåelig mål. Bill Joy, en av IT-pionerene skrev for en del år siden en kritisk artikkel om utviklingen av genteknologi, nanoteknologi og robotteknologi (GNR), om deres altomfattende farer, både hver for seg og sammen. Hans og andres marerittversjon har ikke blitt noe mindre sannsynlig siden det. Hans og andres advarsler har knapt nok blitt realitetsbehandlet overhodet.

Som vanlig!

Målet til fremtredende forskere som Hans Moravec og kumpaner er blant annet å downloade menneskenes bevissthet til robothjerner.

Alle som trekker på skuldrene og/eller er begeistret (ja, de finnes, og de skåler og brøler) for CERN og alt det andre som foregår bør virkelig begynne å skru hodet fast på kroppen.

13 kommentarer:

 1. At du er motstander av dette kommer nok ikke som noen overraskelse. Tvert imot. Problemet er at kunnskapene om dette er ikke-eksisterende, og all kritikk av dette eksperimentet er basert på en total uforstand om hva som foregår.

  Dette er du jo ikke alene om.

  Problemet idag er snarere at en frykter det som ikke bør fryktes, og overser de virkelige problemstillingene.

  Dog - det siste gjør ikke du deg skyldig i...

  SvarSlett
 2. Dette er en nokså klar sak. Mine kunnskaper om det er åpenbart mye større enn dine og CERN er en av mange farer som truer menneskenes eksistens.

  Dog er det helt klart også et spørsmål om hva man velger å tro på, ut fra sine kunnskaper. To personer kan studere en sak i årevis og likevel komme til stikk motsatt konklusjon.

  Teknologikritiske personer blir veldig ofte "beskyldt" for å ikke ha viten om vitenskap og om teknologi. Min bakgrunn er dog en vitenskapelig filosofi som jeg senere tok avstand fra. Jeg hadde lest en mengde bøker om sorte hull før jeg var tjue, av vitenskapsfolk, og jeg har så visst hold meg orientert siden.

  Det at jeg kommer til motsatt konklusjon av deg burde ikke få deg til å komme med slike herskerteknikker. Ikke det at det fungerer, men det sier noe om deg, ikke meg.

  Ja, jeg leste ditt innlegg om dette for en tid siden. Det var ett av de innleggene som oppmuntret meg til å skrive dette. Takk...

  CERN er en integrert del av de virkelige problemstillingene. Den er en del av den utviklingen jeg skisserte som blir stadig mer bekymringsfull.

  Så enkelt er det.

  SvarSlett
 3. Du avslører desverre at kunnskapene er så godt som null. Men det er en sak.

  Hvis du hadde vært oppdatert på sorte hull, så hadde du selvsagt visst at faren er stølrre for at slike skal oppstå en vanlig solskinnsdag enn i denne partikkelakseleratoren.

  Og du ville også visst at de ikke har nok masse til å være en trussel, fordi de nedbrytes naturlig på svært kort tid.

  Dette er ikke hersketeknikker, men et ganske så ekte forsøk på å fortelle deg at i denne saken vet du ikke hva du snakker om. Helt enkelt.

  Dog er din strategi normalt å overse virkeligheten når den ikke sammenfaller med dine oppfatninger, så dette er forsåvidt også ventet.

  Enhver som kan lese kan også sjekke opp at jeg har rett i denne saken, og at du har feil. At mange alikevel velger å¨tro på fantasier er greit for meg. Jeg synes bare at en har større troverdighet med å kunne dokumentere sine påstander.

  Selv om du mener CERN er en del av problemstillingen, så faller disse argumentene rett til bakken så lenge du fremstiller direkte usannheter.

  Det kan jo være en overraskelse for mange, men hva jeg eller du mener privat om slike eksperimenter er ikke så viktig. Hvem som holder seg til overdrivelser og spekulasjoner uten rot i virkeligheten er mer interessant. Fordi slikt normalt går ut over troverdigheten.

  Om du kaller det herskerteknikker å bli konfrontert med at ditt syn ikke sammenfaller med virkeligheten, får så være. Definer det slik du vil.

  Jeg antar at når verden fremdeles eksisterer om en ti års tid, når disse eksperimentene sannsynligvis er over, så vil de fleste forstå at du tok feil i denne saken.

  Det jeg prøver å si er at du må gjerne være imot slike forsøk, men argumenter da ut ifra annet enn antakelser og misforståelser.

  Den jobben gjør jo dagspressen så godt at det bør holde.

  SvarSlett
 4. Teorien sier at små sorte hull vil forsvinne etter kort tid. Teorien kan være feil, slevsagt. Du ER enig i det?

  For den saks skyld, det finnes ikke bevis for at Sorte Hull eksisterer overhodet.

  Uansett, man leker med enorme krefter. DET er hevet over enhver tvil. Og som jeg påpeker: det er en del av den generelle trusselvurderingen man bør eller burde ha tatt i dag.

  At du er teknologifrelst bør ikke få deg til å kaste all kritisk sans over bord når det gjelder det.

  Men det GJØR du. så det blir simpelthen nokså patetisk når du fremstiller meg som uvitende. Det er DU som avslører deg selv her.

  SvarSlett
 5. «Jeg antar at når verden fremdeles eksisterer om en ti års tid, når disse eksperimentene sannsynligvis er over, så vil de fleste forstå at du tok feil i denne saken.

  Det er ganske morsomt at du snakker om føre var prinsippet i miljøvern ellers, men av en eller grunn kaster det helt på båten her og at du bruker nøyaktig samme flåsete, nedlatende «argumentasjon» som miljøvernmotstandere. Kan det være på grunn av din totalt ukritiske holdning til avansert teknologi???

  SvarSlett
 6. Nei, dette er ikke morsomt. Fordi i saken med global oppvarming peker alle vitenskapelige bevis i retning av at det faktisk er en menneskeskapt global oppvarming, mens i denne saken peker alt en vet om kvantefysikk mot at eksperimentet ikke bare er ufarlig, men at det ikke engang er i nærheten av å være farlig.

  Det handler om risikovurdering. Selv om det for eksempel ikke er SIKKERT at en blir påkjørt ved å gå over gaten med bind for øynene, er det ikke å anbefale. Risikoen er uansett for stor.

  I denne saken eksisterer ingen risiko overhodet, og det er selvsagt ikke slik det blir fremstillet i avisene at disse forskerene gjennomfører et eksperiment der resultatet er uvisst.

  Mini sorte hull har helt andre egenskaper enn større sorte hull. Dette er avansert kvantefysikk, og relativt ukjent for de fleste. Enkelt sagt kan man imidlertid si at levetiden er så liten at de ikke kan holde sammen i det hele tatt.

  Faktisk er det slik at ved rene tilfeldigheter støter partikler fra kosmisk stråling sammen med atmosfæren vår daglig ved energinivåer som overstiger det en skaper i akseleratoren. Vi vet faktisk ikke om det skapes mini-sorte hull. Rett og slett fordi de (forutsatt eksistens) bare kan observeres med svært avansert utstyr. Det vi vet er at HVIS de skapes, så må nødvensigvis teoriene omkring dette stemme, da ingen slike sorte hull noensinne har vokst seg store nok til å bli observert.

  Hadde det vært tilfelle, ville jorden med så godt som 100% sannsynlighet allerede vært ødelagt av slikt for milliarder av år siden.

  Årsakene til denne spontane nedbrytingen som er beskrevet som den såkalte Hawking-effekten. Hvis denne effekten ikke eksisterer er eneste forklaring at mini-sorte hull ikke blir dannet naturlig i det hele tatt. Og i og med at akseleratoren opererer på energinivåer langt under de naturlige nivåene, blir da risikoen null uansett.

  Ikke misforstå, jeg kan absolutt forstå at folk er redd for sorte hull. Men kunnskaper om større sorte hull kan ikke direkte overføres til mindre. Hawking effekten blir nemlig proporsjonalt større desto mindre "hullet" er, slik at et "vanlig" sort hull kan bruke millioner av år på å "fordampe" (og gjøre stor skade i mellomtiden, selvsagt) Et mini-sort hull fordamper på mikrosekunder, og etterlater mindre stråling enn du vil få fra en mikrobølgeovn (på utsiden av ovnen selvsagt!). Selv om energinivået i de enkelte partiklene er relativt stor, snakker vi alikevel om så lite energi totalt sett, at det faktisk må svært avanserte apparater til for å i det hele tatt fange det opp.

  Jeg aner dessuten ikke hvor du har det fra at jeg har en ukritisk holdning til avansert teknologi. Jeg er faktisk svært kritisk til å bruke en hvilken som helst type teknologi. Men du har rett i at jeg ikke er redd for avansert teknologi i seg selv. Jeg bedømmer teknologi ut i fra nytteeffekt satt opp i mot negative konsekvenser, der jeg faktisk ser som et hovedpoeng at ny teknologi skal gi MINDRE negative konsekvenser (hovedsaklig i forhold til miljø) enn eldre teknologier. det er mitt kriterium. Ny teknologi med større utslipp bør selvsagt ikke benyttes istedet for eldre teknologi.

  For eksempel så er jeg jo 100% imot atomkraft. Årsakene kjenner du jo godt til. Det er ren idioti å i det hele tatt håndtere så giftig materiale når det finnes svært mange andre alternativ.

  Jeg er også for å fase ut olje/gass produksjon, som du vet. Uansett hva det koster. Men mitt utgangspunkt er at en bør gjøre dette ved å erstatte denne energien - først og fremst ved bruk av geotermisk (som forurenser lite og ingenting). Nå har jeg ingen illusjoner om at dette kutter alle utslipp, men faktisk så ser jeg for meg at kuttene ved en slik strategi vil være i nærheten av 90% når det gjelder CO2. Andre utslipp vil ikke gå ned like mye, men uansett vesentlig. Og ved å gå videre på å fase ut andre forurensende prosesser (som i mange tilfeller faktisk krever energi), ser jeg det ikke som umulig å redusere de totale utslipp på alle områder med 90%. OG faktisk helt gjennomførbart. Satt opp imot dagens offisielle strategi er jo dette en god begynnelse.

  Og når alt dette er sagt, du skal selvsagt berømmes for å være kritisk til teknologi. Det er altfor lite kritikk ute å går. Akkurat i denne saken er jeg imidlertid uenig. Det kan jo ha sammenheng med at jeg faktisk (no kidding) var en av de første som leste originalmanuset til Hawkings bok om kollapsarer (sorte hull), og har vært interessert i emnet siden. Men hovedpoenget mitt er altså at det må være lov å være mot slike forsøk (selv om jeg er uenig), men at man ikke bør bruke misoppfatningen av at dette er farlig som argument.

  Jeg er litt redd for "gutten som ropte ulv" syndromet. Det vil jo faktisk vise seg snart at det ikke var farlig. Og det betyr at neste gang noen kritiserer virkelig farlig teknologi, så hører ikke folk etter.

  Langt mer farligere enn slike forsøk innen kvantefysikk er den utviklingen vi for eksempel har på våpenfronten. USA har utviklet mikrobølgesystemer for "crowd control" som for eksempel også kan brukes til tortur uten å sette merker.

  I tillegg snakker de om hemmelige likvideringsmetoder i Irak, muligens (spekulasjon) basert på samme teknologi.

  Det er et hav av problemstillinger vi står overfor i verden idag, sannsynligvis er vi enige på svært mange felter. Akkurat i denne saken er vi det ikke. Og jeg mener bestemt at det beror på misforståelser omkring sakens fakta.

  Dog vil jeg ta selvkritikk på en sak. Når en skriver, blir ofte tonen oppfattet som krassere enn den egentlig er ment. Og jeg er ikke kjent for å legge fingrene for mye imellom i utgangspunktet. Når jeg opprinnelig skrev "kunnskapene om dette er ikke-eksisterende, og all kritikk av dette eksperimentet er basert på en total uforstand", så var det jo faktisk en smule over the top, selv om det slik jeg kan se det, i hovedsak er korrekt.

  Men. Kanskje ikke så rart at du snakker om herskerteknikker, selv om det ikke var ment slik. Jeg burde vært mer saklig. Ok. Nei, jeg blir ikke bløt, men rett skal være rett ;)

  Kritikken mot Cern idag ligger litt i samme gate som kritikken mot atombomben som går på at en ikke visste om atmosfæren ville antennes eller ei ved første prøvesprengning. Ikke det at det ikke finnes mange nok gode argumenter imot denne dommedagsteknologien - men dette poenget er ikke et av dem. Det var faktisk et spørsmål som var gjenstand for stor oppmerksomhet, men beregningene viste at en ikke engang var i nærheten av å kunne antenne atmosfæren. Men det var det faktum at man i det hele tatt så på muligheten (noe annet ville jo vært uansvarlig) som fikk media i ettertid å fremstille saken som om det var et rent sjansespill. Det var det overhodet ikke.

  Al oppmerksomheten omkring sorte hull i forbindelse med hadron-collideren er basert på samme lest. Ja, det er en viss mulighet at sorte hull vil kunne skapes (ca 1%), men nei, selv om de skapes skjer ingenting annet enn at man faktisk kan observere hvordan disse brytes ned. Det vil aldri kunne oppstå store nok sorte hull til at de blir farlige. Det forutsetter faktisk at vi skyter partikler med en masse større en jordens samlede masse inn mot kollisjonspunktet. Liten sjanse for at noen vil foreslå det...


  Men for all del, jeg ber ingen ta mitt ord for det. Det finnes sikkert endel materiale på nettet omkring dette temaet skulle jeg tro.

  SvarSlett
 7. Unnskyldning akseptert...


  Men alle de (tekniske) momentene du nevner er velkjent og jeg kunne lett tatt dem med i en liten paragraf. De forandrer ikke en tøddel på det jeg sier.

  Det med atombomben var bare et eksempel på at faren ble avblåst, men mitt poeng var/er at den virkelige faren økte, fordi verden ble vant til atomteknologien og det stemte. Noe lignende gjelder her.

  Din argumentasjon er bygget på svært så usikre forutsetninger, slik jeg ser det, feks det at amå sorte hull ikke kan ta opp i seg nok energi til å bli permanente. Det kan stemme, men sjansen er minst like stor, eller aller helst mye større for at det ikke stemmer. Igjen famler vitenskapen seg fram i et minefelt, slik den gjør på alle områder, og vi snakker om langt farligere ting enn global oppvarming.

  Ett av mine mange poeng er som sagt at ettersom teknologinivået øker dess verre blir farene, noe som forlengst har blitt empirisk bevist.

  Det foreligger med andre ord en presedens for hårreisende risikotakning blant vitenskapsfolk, som også må tas med i beregningen, også at de rett og slett ikke vet eller engang ønsker å vite hva de i sannhet holder på med.

  Dette gjelder på mange områder.

  Når man i tillegg blander vitenskap og griskhet, som er veldig vanlig i dag blir det enda verre.

  Og så ser man, som sagt hvilke prioriteringer man gjør i dagens verden. Det finnes ikke eneste positiv faktor ved hele CERN-greia.

  SvarSlett
 8. Det er pengesløsingen til CERN-prosjektet som er problemet.
  Glem Nibiru og sorte hull og anunaki-invasjoner.

  Du er forresten i ditt ess når du kritiserer dem som ødelegger jorda.
  Ironisk nok er det en paganist som er en av de største talsmennene for Vårherres syn på industrisamfunnet.

  Akkurat det der er ***_VELDIG_*** ironisk.
  (Faktisk)

  SvarSlett
 9. Vår herre eksisterer ikke, så jeg nekter å dele æren med han...

  SvarSlett
 10. ...som gjør ironien enda morsommere :)

  SvarSlett
 11. så man sammenlignet meg med en ikke-eksisterende guddom? Det lar seg høre...

  SvarSlett
 12. "Din argumentasjon er bygget på svært så usikre forutsetninger, slik jeg ser det, feks det at amå sorte hull ikke kan ta opp i seg nok energi til å bli permanente. Det kan stemme, men sjansen er minst like stor, eller aller helst mye større for at det ikke stemmer"

  Eh, nei... Dette er anerkjent visdom idag.

  "Det foreligger med andre ord en presedens for hårreisende risikotakning blant vitenskapsfolk"

  Ja, men ikke i forbindelse med partikkelakseleratorer. Den hårreisende risikotakningen ligger heller i politikkens verden, der man på mange områder har brukt teknologi for å skape rene skrekk-scenarioer. For eksempel i forbindelse med lagring og produksjon av biologiske stridsmidler.

  Satt opp mot disse truslene er partikkelakseleratorene ingenting. Fordi de rett og slett ikke er farlige. Dette beror på en misforståelse. En misforståelse som gikk ukritisk som en storm gjennom internett.

  Gullars er inne på noe mer interessant når han kritiserer pengebruken. Det er et reelt argument. Og det kan jeg være enig i. Faktisk burde vi innse at det finnes langt mer viktigere ting å bruke pengene på nå enn slikt. Det samme gjelder de ufattelige investeringene i Nordsjøen. Disse 100 milliarder pluss per år burde selvsagt vært investert i å legge om fra oljeteknologi til mindre forurensende energi.

  På den annen side, så blir det jo ingen aksept i de politiske miljøene for noen omlegging, og det er jo en livstruende adferd langt farligere enn det som fremvises i de vitenskapelige miljøer. For disse advarer jo faktisk mot katastrofen. Det er politikere/velgere som ikke ønsker å høre på dette som er problemet.

  SvarSlett
 13. Vel, jeg skrev om sløsingen også, men for emg er dette langt fra hovedpoenget.

  Ja, det er akseptert i dag, men det gjør det ikke mer sannsynlig. Vitenskapens verdensanskuelse er, genrelt sett så bort i veggene at ingenting av det de hevder i utgangspunktet kan tas for god fisk.

  SvarSlett