lørdag, februar 07, 2009

Stort

Og så varmer det godt rundt hjerterøttene at Paul Watson og Sea Shepard Society fortsatt holder det gående. De gjør en jobb nesten ingen andre finner det verdt bryet å gjøre.

Det siste er at de kjørte sin flotte konfrontasjonslinje mot et japansk hvalfangstskip i Sørishavet. Japanerne kjører på det samme sleipe argumentet, den samme kvalmende løgnen som norge gjør, om at det hele er forskningsfangst. For å holde liv i en gammel, korrupt tradisjon på bare noen få gjenstående fiskevær og på grunn av pur, kvalmende nasjonalisme fortsetter begge landene med hvalfangst, en fangs som er tvers igjennom umoralsk og umenneskelig og en trussel mot de få gjenværende hvalene i havet. Menneskeheten står bak Den Sjette Store Utryddelse, en utryddelse som allerede omfatter 95 prosent av livet på planeten. Vi har gjort like stor skade på livet på Jorden som kosmiske katastrofer, og vi gir oss ikke, men tvert om øker tempoet i vår gigantiske uforstand.

Både Japan og Norge gir seg selv en kvote på nærmere tusen vågehvaler i året. Bare en hval er en for mye. La oss håpe at Sea Shepard og andre blir minst like aktiv når norges «forskningsfangst» starter til sommeren.

3 kommentarer:

 1. Anonym9:34 p.m.

  Hmm... jeg tror du enten tar sorgene veldig på forskudd, eller blander begreper her - "Den sjette store utryddelse" som du kaller det, er ikke i nærheten av å omfatte 95% av artene på jordkloden - pr. i dag, riktignok.

  Greit nok at tidligere utryddelser har skadet/fjernet opp til 95% av livet på jorden, men pr. i dag er ikke status i nærheten av dette - dog, det viktigste problemet er at mennesket som rase skader miljøet i et så aksellerert tempo at naturen ikke klarer å holde følge.

  Jeg regner med at det var dette du mente, selv om formuleringen du benytter mer peker mot at menneskeheten allerede har utryddet 95% av rasene på planeten - det har vi ikke - menneskeheten har nok sine svin på skogen, men prosenttallet raser vi har bidratt til, eller utryddet på egen hånd, er nok langt lavere - i omfanget 10% maks. Ille nok i seg selv, for all del, men ikke i nærheten av 95%.

  SvarSlett
 2. Det finnes mange gode argumenter imot hvalfangst. At ikke fangstmetoder som nødvendigvis konsekvent fører til enorm lidelse hos et tenkende og følende pattedyr er nok sier alt.

  En trenger ikke si mer egentlig...

  SvarSlett
 3. Jeg tar IKKE sorgene på forskudd. Sorgene kan ikke overdrives. Det er nok riktig at man ikke har nådd 95 prosent ennå, i den forstand at artene er fullstendig utryddet, men det er så få igjen av mange arter at det er ikek langt unna. Dessuten kommer det an på tidsperspesktivet. Hvis man snakke rom alle artene som var her for ti tusen år siden blir bildet enda verre. Kvalifikasjonene for at den sjette store utryddelse er nådd er her forlengst. Vi har forlengst oppnådd status som masseutryddere. 10 prosent er et latterlig lavt tall, slevsagt.

  Ja, hvalfangsten peker på seg selv som blant det verste menneskene kan finne på, som noe helt typisk, både det faktum at fangsten fortsatt finner sted og måten den foregår på.

  SvarSlett