tirsdag, desember 04, 2007

Sexmagi


Den generelle oppfatning ved slutten av det nittende århundre, blant dem som var opptatt av sånt overhodet, var at for å gjøre Magi måtte en person leve et tilnærmet asketisk liv, uten seksuell aktivitet og utskeielser. En mann, Aleister Crowley hadde heldigvis et fullstendig alternativt syn på denne enorme og tragiske misforståelsen og lærdommen.

Han kastet alt på båten. Og selv om det fortsatt finnes folk som klynger seg fast til toskeskapen representert ved «de esoteriske forbund» så er hans arv fremtredende både blant uavhengige hekser og magikere, og blant de av oss som strever etter å finne tilbake til en førkristen tradisjon av naturmagi. Mange neo-paganister er ganske så fornuftige mennesker og gir fullstendig blaffen i dagens pietistiske, antiseksuelle, antiliv samfunnets definisjon av noe som helst.

Sex er ganske enkelt en helt naturlig ting å gjøre, noe som bør nytes og forsterkes ved enhver anledning… som Magi. Å gjøre begge deler samtidig forsterker begge bortenfor summen av delene og er et definitivt et høydepunkt i et menneskes liv.

Sagt på en annen måte: sexmagi er noe veldig, veldig mektig.

Før du (som seremonimester) begynner er det viktig at du skjønner at de andre tilstedeværende ikke er der som objekter, men som deltagere, slik de selv må innse. Både et redusert og oppblåst selvbilde er en gal sti til Magi (og absolutt alt egentlig). Du er Guiden. Guiden er ikke nødvendigvis nødvendig, men kan være nyttig og også bortimot essensiell i noen (potensielt farlige) situasjoner.

Jeg vil snakke om både hvit og svart Magi her, siden jeg aldri har akseptert at det er noen forskjell mellom de to, distinksjoner mellom dem. Det er lenge siden jeg har tillatt meg selv å bli holdt tilbake av noen slik begrensning.

Dette, som Treregelen og andre, lignende toskeskap er simpelthen bare menneskelige oppfinnelser som ikke har noen relevans i den virkelige verden. Virkeligheten passer ikke inn i vår forenklede og begrensede oppfatning av den. Heldigvis ikke. Og Virkeligheten er det det handler om her. Magi er Virkeligheten.

Du kan kalle det hypervirkelighet, hvis du så ønsker, men det tillegget er unødvendig slik jeg ser det, og bidrar ikke i noen betydelig grad til vår økte forståelse.

Nær sagt alle typer stimuli (som Måneskygge) kan bli brukt på forhånd. Selv om det ikke egentlig er nødvendig kan det gjøre deltagerne en tanke mindre nervøse, noe som alltid vil være en fordel.

Å skape seksuell spenning og energi bør ikke være altfor vanskelig for en med et minimum av fantasi…

Magi er å bevege energi, bevege virkeligheten… eller snarere vår oppfatning av den, flytte oss selv til et bedre utkikkspunkt, og på den måten frigjøre det som hviler innvendig, få Phoenix til å stå opp fra sin egen aske, gjøre oss i stand til å påvirke manifestasjonen av Virkeligheten. En magiker, en heks er en Åndedanser, en som beveger verden, en Forandringens Agent.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar