torsdag, august 30, 2007

Der det smerter

Britiske dyrevernaktivister har i et brev sagt at de har tuklet med rensekremen Savlon, og at den er farlig å bruke. Det har så langt ført til at Boots, Superdrug og Tesco har tilbakekalt tubene solgt i deres butikker.

Aktivistene angriper produsenten Novartis på grunn av deres forbindelser til Huntigdon Life Sciences, et firma beryktet for sin brutale behandling av dyr.

Enten aktivistene snakker sant eller ikke er dette en fabelaktig taktikk. Treff dem der det smerter, i pengepungen. Nå soper disse firmaene inn penger på sin umenneskelighet, men dette er slett ikke ueffent. Den massive tortureringen av dyr som foregår i dagens verden, foregår bortimot på samlebånd, uten noen særlig motstand er enda en av mange ubeskrivelige skandaler. I pelsoppdrett og som forsøksdyr både i medisinske forsøk og i parfymeindustrien blir dyr torturert til døde, eller til de garantert ønsker å dø, og det skjer uten noen folkelig motstand å snakke om.

Den britiske industrien har, sammen med sin støttespiller, den britiske regjeringen, i forskjellige former ført krig mot dyrevernaktivister i tiår. Den ene tyranniske loven etter den andre har blitt innført i et forsøk på å stoppe enhver motstand mot det som foregår, men selv om de har klart å begrense og isolere aktivistene så har de ikke maktet å stoppe dem, noe som ikke akkurat gjør min beundring for aktivistene noe mindre.

Og nye kommer stadig til. Det finnes mennesker som innser og som ikke vil finne seg i det den moderne verden foreteller oss er så nødvendig. Tortur er nødvendig, blir vi fortalt, både av dyr og mennesker. Vi blir fortalt så mye, så mange løgner, men det finnes de av oss som slett ikke tror på dem, som avslører dem for det de er: tyranners dødelige budskap, ett som må stoppes, uansett hva som skal til.

Umenneskeligheten hersker i verden, på bortimot samtlige områder i dagens verden, i en verden full av mennesker. Dette skulle ha vært en selvmotsigelse, men dessverre er det slett ikke det.

2 kommentarer:

  1. Respekten for liv eksisterer ikke, menneskelighet er ikke lenger en standard som gir mening.

    Penger erstatter sjel. Enkelt og greit.

    SvarSlett
  2. Ja, og den forvridde logikken som hersker i dagens verden, den som kan bli brukt til å rettferdiggjøre absolutt alt.

    SvarSlett