mandag, desember 05, 2016

Kissinger og Nobelinstituttet

  Vi i Stopp NATO har snakket litt mer sammen om Henry Kissinger og det faktum at den norske nobelkomiteen har innbudt han til å snakke om… fred.
  En mann som har bidratt aktivt til krig gjennom et langt liv og til drap og tortur på mange millioner mennesker er altså innbudt til å tale i forbindelse med et arrangement som skal fremme freden av en komité som ifølge sine statutter skal fremme og oppmuntre til fredelig sameksistens.
  Vi snakket litt sammen om det og lurte egentlig mest på om de kunne finne noen verre enn denne mannen, en som har levd et helt liv i krigens tjeneste, og slet litt med å finne noen.
  I noe som etter hvert ble et veldig «lystig» og lattermildt styremøte kom vi dog frem til noen oppkomlinger som med fordel kan kalles Kissingers likemenn, eller som i hvert fall aspirerer til hans høye nivå som krigshisser og massemorder.
  George W. Bush ble foreslått som kandidat til neste års tale/innbydelse, og Tony Blair, Benjamin Netanyahu, David Cameron, François Hollande, Hilary Clinton og lignende er også utmerkete kandidater…
  Jens Stoltenberg er et godt lokalt navn. Han har i sterk grad bidratt til å øke NATOs innflytelse i Europa og verden for øvrig. Han var Norges statsminister under bombingen av Libya der norske bombefly var meget aktive. Krigspropagandaen mot Russland har tatt seg kraftig opp i hans tid som generalsekretær. Han støttet Donald Trumps tanker om at mindre medlemsland må bidra langt mer til NATO og alle disse fredsbevarende operasjonene vi hører så mye om.
  Kanskje de bør gi fredsprisen til Barack Obama igjen. Han har vært ekstremt aktiv i sitt fredsarbeid etter at han mottok prisen første gangen, aktiv i Libya, Pakistan, Syria og ganske mange andre steder. Dette kan bli en årlig tradisjon kalt bombe og kuppklubben eller noe.
  Husk, det er bedre med en bombe for mye eller en bombe for lite og en invasjon eller to i måneden holder krigsmaskinen velsmurt og klar for nye, spennende oppgaver.
  Henry Kissinger er helt klart en inspirasjon for mange av disse yngre maktgale jyplingene og vi må også konkludere med at han er populær i nobelkomiteen. Det siste burde definitivt vært en kilde til overraskelse, men sant og si så er det ikke det. Komiteen har en lang og vond historie når det gjelder å støtte USAs interesser.
  Det skal holdes en demonstrasjon i Oslo mot Kissinger og hans innbydelse søndag 11. desember.

  PS Denne bloggen har hatt 1400 besøk fra en usynlig kilde i USA den siste uken, et helt ekstremt og usannsynlig høyt tall på en blogg som vanligvis får det aller meste av sine besøk fra Norge.

mandag, november 14, 2016

Nok et ivrig ekko

 Jens Stoltenberg, lydhør for Amerikanske presidenter som alle generalsekretærer i NATO var kjapt ute med å si seg enig med Trump etter at Trump ble valgt til president. Trump har sagt at NATO-land bør bidra mer til organisasjonen og bruke en større del av statsbudsjettet på militær oppbygging.
  Kritiske røster, som Stopp NATO er en del av mener tvert om at militærutgiftene allerede er skyhøye i alle land og snarere bør reduseres kraftig istedenfor at de skal økes ytterligere.
 Hvis Europeiske NATO land nekter plent kan faktisk Trumps holdning her lede til en "krise" i organisajonen, hvilket er en ubetinget fordel.
 Generalsekretærer i NATO er ofte folk som blir sett på som moderate eller som propagandaen fremstiller som moderate, men med en gang de tiltrer blir de fort USAs lydige talerør. NATO har alltid vært USAs forlengede arm, noe som har blitt stadig tydeligere de siste tiårene.
 USA/NATO er blant de mest aggressive militære allianser noensinne og burde aldri sett dagens lys, og bør oppløses så fort som overhodet mulig.
 Norge var en gang et land som var tildels kritisk til blant annet lagring av utenlandsk krigsmateriell på norsk jord og også NATOs atomvåpenpolitikk, men de dager tilhører fortiden. Nå er Norge blant de ivrigste i klassen og er totalt ukritisk i sin støtte til USAs aggressjon.

tirsdag, oktober 11, 2016

Internettstemning

  Jeg sitter her i en stol, foran en skjerm, og besøker verden. Jeg snakker med mennesker på andre kontinenter, besøker fjerne byer og land.
  Det er en dårlig erstatning for å reise i virkeligheten, men likevel fylt med stemning. Til tross for min erklærte mistro og avsky for avansert teknologi er det umulig å ikke bli grepet noe slikt. Man møter folk man aldri ville hatt mulighet til å treffe ellers, og for de av oss som har vår menneskelighet i behold, til tross for umenneskeliggjøringen som hersker i dagens samfunn er det ekstra stort. Vi blir oppmuntret til å Reise og møte i levende live de folkene vi har møtt i et ganske så kunstig miljø.
  Det blir ekte, eller kan bli ekte hvis vi gjøre det til det, hvis vi i sannhet gjør det til en del av den virkelige verden og ikke omvendt.
  Internett kan aldri og bør aldri bli det viktigste delen av vårt liv, men det kan komplettere det, øke den gleden vi opplever av å puste i virkelig luft, tråkke på ekte mark og være sammen med folk av ekte kjøtt og blod som føler hjertet hamre i brystet. Det ble noe spesielt på grunn av det ble et møtested for frihet og fri utveksling av tanker. De som bestemmer ønsket det ikke. Det vokste fram på tross av dem, på tross av alle deres ønsker.

  Så, ja, det ble noe verdifullt.

lørdag, oktober 08, 2016

Den evige krigen  Jeg talte uten et manus som vanlig. Dette, etter hukommelsen er en noenlunde korrekt utgave av min tale under Stopp NATO møtet i Bergen 8. mai i år.

  En taushetens lov, en som nærmest automatisk utelater en masse saker fra den offentlige debatt er påtagelig i alle vestlige land. Kritikk mot NATO og diskusjonen om verdien av et gitt lands medlemskap der er så visst blant disse. Det er en styrt ovenfra og falsk enighet som dominerer dagens ensrettede samfunn, en der en massiv propagandamaskin starter opp hver gang noen prøver å fremme alternative synspunkter. De som prøver på det blir ignorert, latterliggjort og forfulgt. Etablert media og det ensrettede samfunnet etablert media tjener er ivrige deltagere i et høyt og lavt kor av konformitet og underkastelse. Etablert media har forlengst blitt den fjerde, støttende statsmakt, fjernt fra å være det korrektivet dets forsvarere skryter av at den er.
  George Orwell talte vel og lenge om den evige krigen. Det er utrolig hvor mange av hans dystre «spådommer» som har vist seg å holde stikk. Den triste sannheten er at de som bestemmer har brukt og bruker hans fortelling 1984 som et veikart istedenfor en advarsel. Den evige krigen rettferdiggjør seg selv. Den trenger ingen argumenter utenom vedvarende og gjennomgående propaganda. En hel masse bortforklaringer blir presentert for folk, som «krigen mot terror», den siste oppfinnelsen de som bestemmer bruker for å holde nede en gitt befolkning. Slike direkte oppkonstruerte scenarioer er brukt for å innføre en mengde nye undertrykkende lover, mye mer overvåkning av offentlige og private rom og så videre. Videokameraer er overalt i det offentlige rom i dag. Overvåkning av Internett og telefonsamtaler blir stadig mer omfattende. NSA-avsløringene og lignende beviser at den ikke retter seg inn mot spesielle grupper, men mot oss alle.


  NATO er slett ingen godhetens organisasjon og har aldri vært det, men har blitt ti ganger verre etter at den mistet enhver berettigelse man kan hevde at den noen gang hadde etter Sovjetunionens fall.
  Etter Sovjetunionens fall og nedleggelsen av Warszawa-pakten opplevde vi en kort periode der de mest optimistiske av oss med berettiget håp kunne hevde at verden beveget seg i riktig retning. Forsvarsbudsjetter ble faktisk kuttet, til og med i USA. Det tok tid før undertrykkelsens krefter tilpasset seg den nye situasjonen. Plutselig fantes det ingen fiende å peke på lenger. De måtte finne en ny.
  Hendelsene den ellevte september 2001, som ved et trylleslag ga dem den fienden. Den herskende illusjonen om vestlig godhet og frihet kollapset som det korthuset det var. Nye kriger og nye, undertrykkende lover fulgte på samlebånd. Plutselig, som ut av intet ble fjerntliggende regimer som ikke truet oss på noen måte og Afghanske religiøse fjellfolk den nye Store Trusselen.
  Det har vokst derfra til noe som viser bortenfor all tvil at angrepsalliansen USA/NATO er vår sanne fiende. USA er den ledende kraften i denne aggresjonens allianse, men de andre er så visst ivrige medhjelpere. Når Libya ble bombet stod Norge, en gang blant de mer tilbakeholdende landene i alliansens aggresjon for det meste av bombingen. Storbritannias nasjonalforsamling stemte med stor iver for å bombe Syria. De fleste andre medlemmer er minst like ivrig. Det pleide å være massiv motstand mot NATO-medlemskap i de fleste medlemsland, men nå har det nærmest blitt en ikke-sak. En unison enighet om spørsmålet gjennomsyrer de fleste av nasjonalforsamlingene og deres små og store politiske partier. SV sin retrett og feige holdning her er spesielt skuffende.
  Verden har nærmest vært i krig siden 1938, om ikke enda lenger, mye lenger, en tilstand av vedvarende konflikt som har vokst seg enda verre de siste tjue årene. Militarisme dominerer menneskehetens tilværelse på alle fronter.
  Gjennomgripende propaganda hevder at land og grupper som ikke truer oss truer oss, og at vi angriper et gitt land og dreper en hel masse av dets innbyggere for å redde disse innbyggerne fra grusomme diktatorer…

  Det er virkelig utrolig at slike løgner, slikt vilt oppspinn og bedrag blir trodd og forsvart, men det blir de, av en mer eller mindre bortreist and uinteressert befolkning, og vi lider alle under det. Det må ta slutt… i går!


fredag, mai 20, 2016

Skuespillere/modeller til film/fotografering søkes

  Modeller, skuespillere interesserte og interessante folk av begge kjønn og alle fargeklatter mellom tjue og førti i Bergensområdet søkes til forskjellige typer ulønnet utradisjonelt film/modellarbeid. Vi er interessert i å samle en gjeng modeller/skuespillere til forskjellige typer vågal kunstnerisk virksomhet. Send ansikts og fullfigur bilde eller forespørsler/spørsmål til manofhood@yahoo.com eller kontakt HoodedMan på Twitter

  Den første tiden blir det mest fotografering og kortfilmer, men vi satser på å utvide etterhvert. Vi har flere manus til rådighet. De første kortfilmene vi skal lage er 3minutes+ og A priest and his congregation.

 All dialog i filmene blir på engelsk. 3minutes+ har dog ingen dialog.


søndag, juli 26, 2015

Vokterne

  I det attende århundre foreslo Jeremy Bentham, in diskusjoner med den britiske regjeringen en innretning som har blitt kjent som en panopticon, fengsler og forskjellige andre steder der vaktene kan se folk uten at folk ser dem.
  Vaktene kan sitte i et tårn eller foran overvåkningsskjermer eller annet. De som de ser på kan ha en mistenke, til og med en sterk mistanke om at det skjer, men har ingen definitive bevis hvorvidt de blir overvåket eller ikke, og det er hele poenget, det sinnssykt geniale bak det hele. Formålet er ikke bare å holde folk fysisk, men også mentalt innestengt, praktisk talt å få dem til å vokte seg selv. Det er så sleipt.
  Bentham støttet flere vågale og gode saker, som kvinners, arbeideres og dyrs rettigheter, men i sitt hjerte var han helt klart en autoritær person, en mann i lovens og ordensmaktens og tyranniets tjeneste. Ironisk nok, i hvert fall offentlig så han på sin ide som noe som ville tjene offentligheten, en falsk, uærlig fremstilling som blir gjentatt av dagens forsvarere av tanken.
  I dag, hvor direkte og indirekte overvåkning har tatt av bortenfor enhver fornuftig tilnærming, blir ideens sanne form og praktiske innhold avslørt. Vi ser hva det endelige målet hos de som bestemmer er; å gjøre hele verden om til et eneste stort fengsel.
  Storbritannia og USA, med sine mange gamle og nye overvåkningslover og «antiterror» lovverk er pionerene og resten av verden dilter etter, og som alltid er et slikt massivt system av undertrykkelse solgt som en god ting som tjener offentligheten og folk flest, mens det egentlig er et gjennomgående ondsinnet system som sikter mot intet annet enn total kontroll av ethvert individ uansett hvor det enn måtte leve.
  Det er på høy tid å si NEI til dette, og til hyklerne og løgnerne og iscenesetterne som selger det til oss. Det er ikke engang i nærheten av å være en god ting.

  PS: Hvis du avviser dette som den typiske «konspirasjonsteori» eller trekker på skuldrene og sier at dette ikke har noe med deg å gjøre eller ikke ser eller ikke ønsker å se faren ved det, så synes jeg oppriktig synd på deg. Det vil bevise bortenfor all tvil at det ikke er håp for deg, at du ikke er det minste opptatt av din egen frihet eller velferd.


  PS: Dette ble opprinnelig skrevet før de siste, dramatiske NSA avsløringene, der enhver konspirasjonsteori om overvåkning og dens utbredelse ble bevist en gang for alle, da det ble bevist nok en gang at det er langt verre enn vi tror.

lørdag, november 08, 2014

Overvåking og de som støtter overvåkerne

  Det spiller null og niks rolle om overvåking på bussen, på gaten eller noe som helst sted «virker» eller ikke, fordi «kuren», om man skulle mene at det er noe behov for det overhodet er langt verre enn «sykdommen».
  Man kan alltid finne et eller annet «godt» argument for å rettferdiggjøre enhver undertrykking. Det er så veldig viktig å frigjøre seg fra automattenkningen undertrykkerne prakker på oss. Hvis man er for overvåking, for eksempel så støtter man undertrykkerne, så enkelt er det.
  Overvåkingen, som så mange andre ting i dagens samfunn er ikke der for vår skyld, slik de hevder og lurer folk til å tro, men for deres.
  Bare lettlurte og kraftig ordensorienterte personer godtar overvåking.

mandag, september 15, 2014

Bra

  Jeg er i økende grad lut lei de som hevder med stjerner i øynene og irritert at «vi har det da bra her i landet».
  De vellykkede og etablerte har det bra økonomisk, men slik er det i hvert eneste land. De mange fattige tynges ned av det høye omkostningsnivået. Høye priser gjør at fattige i Norge har det minst like ille som i mange andre verre stilte land. En åpenbar, stadig forsøkt skjult sannhet er at Norges «rikdom» virker mot de med dårlig råd. Folk går sultne og blir attpåtil beskyldt for å være snyltere hvis de skulle være så uheldig og trenge hjelp, enten ved sykdom eller andre omstendigheter. Selv etter man får økonomisk hjelp blir man tvunget til å snu på skillingen så mange ganger at man går rundt sulten. Man kan sjelden spise en skikkelig middag og man må jobbe steinhardt for å ha et liv overhodet. Når venner spør om man vil bli med ut, så kan man bare glemme det, hvis de ikke spanderer da, og de har ofte ikke mye penger selv. Sunn mat er også dyrere enn giftig mat og da blir det til at man må kjøpe den giftige maten, hvis man da har råd til mat overhodet den uken.
  Og hvis man skulle ha en jobb eller skulle skaffe seg en jobb så er det slett ikke noe som engang nærmer seg sikkerhet. Man trenger stadig oftere to jobber for å komme opp i minsteinntekt etter folketrygden. Og den minsteinntekten blir man rett og slett mager av.
  Og mange som har en fast, godt lønnet jobb sliter seg helt ut, så det er heller ikke gitt at de egentlig har det så bra.

  I det hele tatt: bare de skikkelig lettlurte og/eller de i det utvidete propagandadepartementet kan komme med en slik idiotisk uttalelse som den i hermetegn øverst.

onsdag, mai 28, 2014

Grunnlovsfeiringen

  Kjære bedritne, selvtilfredse og lettlurte landsmenn...
  Det blir holdt en rekke taler i disse dager. Jeg hørte på flere av dem i byparken for ikke så lenge siden. Dette er min:

mandag, februar 11, 2013

Piratpartiet - det grunnleggende


  Vi stiftet Bergenslaget av det norske Piratpartiet nylig og satte ut på en enda en ny og spennende vei i våre liv.
  Jeg har alltid sett på meg som en pirat, ombord på skip som angriper rike og fete skip fra skjulte viker.
  Dette er det grunnleggende om Piratpartiet slik jeg ser det:
  Vi forlanger total, ja total åpenhet i alle myndigheters organer, i alle foretninger og selskaper, til alle tidspunkter og uten unntak. Vi forlanger slutt på all hemmelighetskremmeri og hemmelige tjenester. Det finnes ingen ekte legitimitet for deres eksistens og all skaden de har påført mennesker og menneskeheten.
  Vi forlanger total respekt for individuell personvern, forlanger slutt på all overvåkning, forlanger at alt lytteutstyr, alle fotoapparater, videoopptakere og programmer som ser og lytter på individer og grupper skal fjernes. Alt forsvar for slik virksomhet er enten falsk eller gal.
  1984, Vidunderlige Nye Verden og andre dystopiske romaner har for lengst blitt virkelighet i vårt gjennomgående totalitære lokale, nasjonale og globale samfunn.
  Jeg ser ikke på piratpartiet som en politisk bevegelse, selv om det er det rent formelt i mange land (vi ble godkjent som det dagen før stiftelsen etter å ha samlet 5000 underskrifter). Grunnen til det er enkel: Piratpartiet presenterer ikke løsninger på alle redslene som hjemsøker dagens mennesker.
  Dets grunnleggende program, beskrevet ovenfor berører dog mange viktige områder utenfor kjernen.
  Mange land har lover som skal hindre at folk får viten om selskapers utslipp av forurensning og gifter, et enormt problem som total åpenhet så absolutt vil hjelpe til med å løse.
  Utenrikspolitikk, innenrikspolitikk, politikk i seg selv vil uvegerlig forandre seg til det bedre.
  Åpenhet er, i seg selv en god ting. Hvis folk slutter å tro på tullpratet vi konstant blir foret med gjennom etablerte offentlige og private kilder, så vil det utvilsomt føre til at vi oppnår en høyere livskvalitet.
  Troen på at en gjeng med religiøse islamske fanatikere er ute etter oss vil sannsynligvis bli avvist av langt flere mennesker. De vil kanskje til og med innse at selve ordet «terrorisme» er pur propaganda, at hvis ordet har noen gyldighet overhodet så er de sanne terroristene de som bruker det mest, blant annet USA og NATO og deres allierte, maktapparatet som sperrer inne og dreper folk på samlebånd over hele kloden i disse dager.
  Selve falskheten som styrer vår moderne eksistens vil bli mindre troverdig i folks øyne.
  Propaganda som et verktøy for tyranniet vil forhåpentligvis falme til ubetydelighet.
  Mange lobbyister, som de store filmselskapene vil bli fullstendig latterliggjort, slik de fortjener.
  Med mer.
  Ja, det er så visst behov for en slik bevegelse, for mange slike bevegelser, som går løs på det moderne tyranniet i alle dets avskygninger.

mandag, februar 04, 2013

Den lojale hunden Espen


  I nok en sjokkerende uttalelse til Aftenposten den 21. januar viser utenriksminister Espen Barth Eide oss alle hvor skapet står.
  I forbindelse med Frankrikes angrep på Mali og et mulig norsk nærvær der sier Espen at «Vi må hindre at de ekstreme islamistiske kreftene biter seg fast i Nord-Mali».
  Barth Eide har tidligere utmerket seg med å hevde at det ikke er noen humanitær krise i Gaza.
  Norsk offentlighet kjøper dette glatt, slevsagt, som de kjøper nær sagt alt annet tilsvarende fra norske myndigheter.
  Vi andre, som bruker litt mer av det vi har oppe i skallen ser lett at dette er nok et skritt i det som er USA og vestens ny-imperialisme og kolonialisme. Å bruke betegnelsen «ny» om noe av dette er egentlig ikke korrekt, da det har foregått hele tiden.
  Selv den offentlige kritikken mot Barth Eide og regjeringen bommer stygt. En sier at vi ikke bør opptre som verdenspoliti, men sier da også innforstått at regjeringens og vestens handlinger eller i hvert fall intensjonene bak dem er gode.
  Det er slevsagt langt fra sannheten.
  USA og NATOs fremferd har alltid vært under all kritikk. En ytterligere forverring startet så smått i Serbia for femten år siden. Siden da har denne fredselskende alliansen gått til angrep på en rekke land som aldri har vært i nærheten av å være noen trussel mot dem og som heller ikke har truet dem. Serbia, Irak, Afghanistan, Libya… er de mest åpenbare ofrene. Det er andre steder, som i Syria der de har åpenbart oppmuntret til borgerkrig og hatt sine folk.
  USA og dets medløpere, her representert ved hunden Barth Eide opprettholder an aggressivitet som ærlig talt savner sidestykke i verdenshistorien. Propagandaen ruller fra lepper og maskiner på samlebånd: Den Muslimske Trussel og annet sludder. Iran er neste store fisk som skal slaktes, men i mellomtiden tar de gjerne med seg noen småfisker her og der.
  Sannheten er at de lyver, de lyver hele tiden, også når de forteller sannheten og folk flest kjøper det, sluker det rått. Det er på tide at de får øynene opp for hva som faktisk foregår: Det er USA, Vesten og «vi» som er Fienden, den største trusselen mot fred og frihet i verden og vi har vært det lenge, og trusselen øker jo lenger de får holde på.
  Kaffen stinker nå så mye at alle bør lukte den.

torsdag, desember 20, 2012

Deilig er fjorden

 Musikk: Deilig er Jorden med noen distinkte unoter:

 Deilig er fjorden
 Fylt med blod
 Fra sultne sverd
 Og gift fra harde hjerter
 Kristen stridsmann
 Trekk din skarpe egg
 Hugg hodet av Hedningen
 Og sett det på en påle

 Skit og drit i den
 Deilige fjorden
 Drikk fra det hellige beger
 Slurp nektar fra dydige jomfruer
 Kjenn frelserens ånd
 Fylle deg til randen
 Ta to slurker daglig
 Vinn din plass i Guds himmel

 Jeg liker denne versjonen mye bedre enn de to andre som fikk så mye oppmerksomhet tidligere i uken...

onsdag, juni 22, 2011

Melding fra Ship-to-Gaza-Norway

Fredag 24. juni kl 12.20 reiser 7 norske passasjerer fra Gardermoen for å slutte seg til Freedom Flotilla II og ca 300-350 andre aktivister som representerer mellom 25 - 30 nasjoner. Samme dag arrangerer STGN pressekonferanse på SAS Radisson Blu Airport Hotel kl 10.00. Det vil bli sendt ut presseinvitasjon med kopi til dere - presseinvitasjonen må dere gjerne sende til lokale medier, og særlig til medier på steder som har båtpassasjerer.

Israel har som kjent vært tydelig på at de vil stoppe båtkonvoien. På bakgrunn av reaksjoner og uttalelser etter fjorårets angrep på flotillaen, har STGN bedt norske myndigheter om å ta avstand fra de varslede aksjoner fra Israel med oppfordring om å opptre i samsvar med folkerettslige forpliktelser. Vi har også uttrykt at vi forventer at norske myndigheter overleverer en slik protest nå og ikke som et resultat av at norske passasjerer eventuelt blir skadet eller forulempet på grunn av aksjoner fra israelske myndigheter.Båtkonvoien går mot Gaza i neste uke. Da er det viktig at det blir arrangert markeringer og demonstrasjoner til støtte for Freedom Flotilla II. I Bergen er det annonsert stor støttemarkering den 27. juni; også i Oslo er det varslet demonstrasjon utenfor Stortinget og den israelske ambassaden - enten 28. eller 29. juni. Vi regner med at det vil være flere markeringer i andre deler av landet - det hadde vært fint om dere melder inn dette og annet til oss slik at vi kan legge dette ut på nettsida vår.

STGN har fortsatt behov for penger. Vi ber dere bruke situasjonen nå for å samle inn penger, selge lodd i kunstlotteriet og ellers skape blest om båtkonvoien.

Det vil også bli opprettet et pressesenter på Palestinahuset, der vi vil informere fortløpende om hva som skjer på og med båtkonvoien.

tirsdag, desember 14, 2010

NAV i et nøtteskall

Det er mange ting galt med NAV, men en ting går igjen hele tiden, som en tykk rød tråd, en fellesnevner:

Folk på NAV er små mennesker og de ønsker at alle andre også skal være det.

Med andre ord, det er både en systemfeil og feil med de ansatte der.

Når man hører historier som dem fortalt av tannlegeassistentene og deres mer enn rettmessige krav etter kvikksølvforgiftning blir man ikke lenger det minste overrasket. Slike uhyrlige beretninger bekrefter bare det man allerede vet.

Og det at regjeringen nå skal sørge for at trygdede skal få enda mindre å rutte med passer også inn i bildet.

Dette er ikke et spørsmål om penger eller midler, ikke egentlig, men en generell ondskapsfull holdning mot syke og dårlig stilte mennesker. De blir fortalt, mer eller mindre rett ut, at "de skal ikke få snylte på fellesskapets midler". Du skal jobbe deg til døde, jobbe uansett hvor syk du er.

Jeg utfordrer igjen polikere og økonomiprofessorer som maser om at syke menneskers arbeidsevne er for dårlig å leve ett - 1 - år på minstesats. Hvis de fortsetter lever etter det året så kan vi snakkes.

Det er Kristin Clemet & co, regjeringen og alle som vil ødelegge syke og dårlig stilte mennesker ytterligere som fortjener forakt, ikke de som de ønsker å ødelegge.