onsdag, november 19, 2008

Kjemisk krigføring (II) - den kjemiske cocktailen

Det blir sagt i en ironisk tone av noen opplyste, kyniske forskere at vi i dag lever i et gigantisk, menneskeskapt laboratorium, at vi er som laboratorierotter som gjennomlever et enormt, tanketomt eksperiment. Et stort antall ingredienser er kastet opp i en skål som er verden og vi våger ikke å forestille oss hva resultatet blir. De fleste av ingrediensene i skålen er dødelige gifter som vi har tatt i bruk i en slags misforstått tro på at vi skal beskytte oss selv, beskytte menneskeheten mot de brutale omgivelsene vi mener at naturen skaper rundt oss.

For noe over et tiår siden ble det publisert en del forskningsresultater der skribentene helt tydelig var veldig bevisst på disse og lignende tema, hvor farlig denne cocktailen var, for oss, for alt liv på Jorden, inkludert artikler publisert i Nature og en bok som veldig treffende ble kalt Vår Stjålne Fremtid, som kom i tillegg til tidligere bok om emnet, inkludert en bok med en enda mer treffende tittel kalt Stille Vår publisert på sekstitallet. Det ble en del oppstyr like etter at Vår Stjålne Fremtid og artiklene kom på trykk, men typisk nok så falmet interessen nokså hurtig.

Artiklene, bøkene og studiene dreide seg om den langsiktige skadevirkningene såkalt naturlig østrogen har på alt liv, også på mennesker, slevsagt, på menneskekroppen og menneskenes oppførsel.

I all korthet så foregår det på denne måten:

Vi starter livet som hunnkjønn. Alle som en gjør det. Etter en stund sørger den naturlige flommen av testosteron i hannkjønnsfostre for at de utvikler seg slik de er ment å utvikle seg ifølge deres genetiske kode. Denne utviklingen er bremset og til og med snudd rundt under påvirkning av en spesiell type miljøgift som kalles naturlig østrogen.

Hva som er naturlig med den er vanskelig å fatte, men det menes vel at den etteraper det naturlige østrogenet i kroppen, siden det er det den rent faktisk gjør.

Så et barn som er ment å bli født som gutt blir i stedet jente. En enkel kromosontest avslører at et barn som ser ut som en jente på alle åpenbare, utvendige måter «egentlig» er gutt. I andre, ikke fullt så ekstreme tilfeller skjer det forandringer i hormonbalansen og tidlige forandringer i hjernen, som sørger for at vi blir mer temmet, mindre vill, mer villig til å adlyde autoriteter og hva de måtte gjøre med oss. Faktisk så ville jeg, hvis jeg var folk flest stilt spørsmål ved absolutt hver eneste avgjørelse jeg noensinne har tatt, spesielt de som gjaldt lydighet ovenfor autoriteter. Jeg sier ikke at sauementaliteten vi ser i dag hos den gemene hop har en kjemisk årsak eller utelukkende en kjemisk årsak, langt ifra, bare at det bidrar til den.

Et faktum som hører med i dette bildet er at det foregår utstrakt atferdsforskning i dag, en forskning som bare har ett mål for øye: å gjøre folk enda mer lydige ovenfor de før nevnte autoriteter. Her er kjemisk påvirkning ett av flere aktuelle midler.

Hunnkjønn er, i tilfelle du lurer ikke særlig bedre stilt, hvis overhodet. En av de mest dramatiske utslagene av alt dette er en enorm økning i antall krefttilfeller, spesielt tilfellene av hjernesvulst har formelig eksplodert de siste tiårene.

Noen kjemikalier gjør også at hunnkjønn blir født med mannlige reproduksjonsorganer eller utovertiss, for å si det på godt norsk, blant dem en komponent i skipsmaling.

Helt fra starten av, når denne problemstillingen ble kjent allerede tidlig på sekstitallet har de i maktapparatet påstått at naturlige østrogener (og industriherrene) ikke kan «stå bak» dette, at naturlig østrogen er en langt svakere agent enn de som produseres naturlig i kroppen. Det er sant, et stykke på vei.

En enkelt type «naturlig» østrogen er nøyaktig så «svak» og inaktiv som det påstås. Men når flere agenter, en «kjemisk cocktail» av enten flere østrogene og også noen ganger andre forurensningskilder virker sammen skjer en dramatisk forandring. Når to eller flere i utgangspunktet «svakere» kjemikalier påvirker et gitt individ eller en gruppe individer blir summen av delene langt større enn hver enkel komponent skulle tilsi. For den som går dypere inn i materien her blir det fort tydelig hvor livsfarlig dette er, for hvert enkelt individ og for alt liv på kloden.

Og som vanlig er menneskeheten som helhet fullstendig uvillig eller ute av stand til å skjønne alvoret.

«Jeg vet ikke hvordan man skal formidle den slags innsikt til millioner i det industrialiserte vesten, men jeg ønsker at vi maktet det. At vi godtok at vi bare er en del av Jorden. At vi tilhører Jorden, at Jorden ikke tilhører oss, ikke er vår. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å lære dette. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å være her når vi får den lærepengen».

Dr. Carl Johnnson

«Vi sover en fornuftens søvn som avler monstre»

George Bataille 1897 - 1962


Slik er livet på Jorden ved starten av det tredje millennium
(kristelig, vestlig tidsregning).

Og så ser vi den store konspirasjonen, krigføringen mot alt liv.


Tanker fra bevissthetens ytterkanter.
Fra Amos Keppler i perioden 1998 - 2008The Monsanto Files - en fil man kan laste ned om grådighet and dumhet i oss alle, og til og med verre: grådighet og idioti i det multinasjonale selskapet Monsanto og hos Monsantos ledere. Opplysningene er noe gamle. Selskapet har blitt enda verre de siste ti årene.

Disse menneskene, denne gruppen av mennesker er ikke unntaket, men normen.


Les første del av denne artikkelen.

4 kommentarer:

 1. Anonym7:23 a.m.

  Denne har jeg sett frem til og den sviktet ikke. Jeg så en dokumentar om dette for ikke så alt for lenge siden. Den tok opp de samme problemene du her belyser. Fisken i både ferskvann og saltvann er veldig ømfintlige for østrogen. Forskere har opplevd hannlaks som rett og slett ikke har melke for å befrukte eggene med. Han legger seg over eggene og oppfører seg som en normal hann, men melken er ikke til stede. Da er det østrogenet som har forstyrret produksjonen av melke, noe som igjen, selvsagt, ødelegger for reproduksjonen for laksen. Så det skal ikke så store forstyrrelser til før naturen svarer mot forandringene. Ta elgbestanden her i norge. Den sliter litt for tiden. Skogen og våren er kommet alt for langt i det elgkuen kalver. Vegetasjonen er kommet så langt i sin vekssyklus at kalven har har problemer med å fordøye det grove plantematerialet. Dermed er ikke kalven så feit som den skal være når høst og vinter kommer og langt flere av årets kalver dør i løpet av første levevinter. Desverre. Og slike eksempler er det mange av i naturen.

  Jimmy

  SvarSlett
 2. Hele naturen, alt ved økologien er ute av balanse. Ting som har vært riktig i millioner av år er nå «feil». Menneskeheten er ansvarlig, i store og små ting. Den ville laksebestanden feks blir helt ødelagt av lakseoppdrettet.

  SvarSlett
 3. Tannløsheten i den såkalte forbrukermakten kommer her frem i lyset. Den er illusorisk. Disse selskapene turer frem som de vil, og ingen makt i verden ser ut til å kunne motstå deres taktikk.

  SvarSlett
 4. Nei, her må det skikkelig sterk lut til.

  SvarSlett