torsdag, november 29, 2007

Uforståelig

Jeg har ofte vært enig med Tor Erling Staff og hans mange kontroversielle uttalelser i årenes løp. De har ikke vært kontroversielle i mine øyne. Det synes jeg ikke hans siste er heller, men her er jeg dypt uenig med han, av mange grunner.

Han sier at såkalte æresdrap bør dømmes lettere, fordi de som dreper en sønn, en kone eller en datter ofte kommer fra land med en patriarkalsk tradisjon. Det er det rene sludder, slevsagt. Som kjent så har jeg generelt sett liten eller ingen tro på rettsvesenet, men i den grad det bør være noe rettsvesen overhodet, så bør slike handlinger dømmes strengere. De som påberoper seg en høyere lov, som religion eller tradisjon som grunn for avskyelige handlinger bør i sannhet få svi, slik jeg ser det.

Såkalte æresdrap blir for øvrig begått av såkalte etniske nordmenn også. Når en mann eller en kvinne forlater sin kone eller mann hender det ganske så ofte at den som går blir skutt eller angrepet på andre måter, enten voldelig eller gjennom andre, snedigere metoder. Grunnen er den mest avskyelige av alle: Tanken på at et menneske kan bli eid (menn, kvinner, jenter eller gutter), at noen kan ha eiendomsrett til et annet menneske, som opprinnelig ligger bak hele tanken og ideen om ekteskap. Det er den mest avskyelige av alle avskyelige eksisterende grunner for at noe så komplett tullete og livsfjernt som æresdrap eksisterer og til og med er sosialt akseptert i store deler av alle samfunn i dagens verden, også det norske.

Hvis det kalles ære å underkaste seg et system av intoleranse og bli en bøddel i tradisjonens tjeneste så er det, slik det ofte er i dagens verden: skikkelig misforstått. Det har ingenting med ære å gjøre, men er resultatet av en sykelig utvikling/tradisjon som har forverret seg over mange generasjoner.

Så drit og dra, Tor Erling og alle dere andre som fostrer lignende tanker…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar