søndag, august 03, 2008

Uviktig

De aller fleste sakene og temaene som blir lagt vekt på, som blir sagt å være viktig i dagens offentlighet, i dagens etablerte media er ofte ikke det. Alle de store og små nevrosene blir blåst opp til uhyggelig proporsjoner. Det som blir fokusert på, både blant folk flest og maktens mennesker er generelt sett ganske så uviktig.

Økningen i innvandring er ingen stor sak. Bortsett fra at innvandring generelt sett er en berikelse for ethvert samfunn. Ikke bare økonomisk, men også på det rent menneskelige plan. Et gitt samfunn får uvilkårlig nye impulser, nye måter å se verden på, og da får vi jaggu meg også ta de få negative aspektene som muligens kan komme. Bare grunnleggende redde mennesker kan se på den som noen trussel. De burde spurt seg selv hvor denne frykten kommer fra, hvor den har sitt opphav, og hatt mot til å se seg selv i speilet og blitt dypt skamfull på egne vegne. Det er alltid en trussel, ett eller annet sted, hvis man leter etter den. Ofte er den sanne trusselen et helt annet sted. Istedenfor å fryse fast blikket på ett enkelt punkt bør man snu seg rundt, kikke seg rundt og lukte den stinkende kaffen.

Det som blir sett på som en økning i bensinprisene er en helt ubetydelig sak. Bortsett fra at prisen omtrent ikke har steget siden syttitallet og at den uansett burde ha steget langt mer. Den burde ha blitt mangedoblet. Verden trenger ikke billig bensin i dag. Den trenger helt andre ting. Faktisk så er dagens billige energi enda en trussel mot livet på planeten.

Veiene er dårlige i Norge, sies det. Jeg vil snarere si at vi har for gode veier. Masse veier, billig bensin og billige biler fører til enormt med forurensning og naturødeleggelser. Enda et uunngåelig faktum folk flest ikke får med seg. Det påstås at vår stolte nasjon har dårligere veier enn Albania. Enda en tullete påstand som folk tar alvorlig. Min vinkling er slevsagt helt annerledes. Bilen og dens enorme nettverk av produksjonsenheter og transport blir subsidiert, både direkte og indirekte over hele verden, også i Norge. De reelle kostnadene blir ikke tatt med. Vi bruker ikke for lite penger, ressurser på veier og mange andre ting, men altfor mye. Resursbruken er, i det hele tatt så skjev som den kan bli. Fokuset er ikke bare feil, men langt unna ethvert fornuftig tenkesett.

Det som blir sett på som en økning i kriminaliteten er egentlig bare mer skuebrød. Et tyranni vil alltid trenge noen å peke på og de som bryter et gitt samfunns skrevne og uskrevne lover vil alltid være lett å rette fingeren mot. Kriminell er bare et ord. I den grad ordet har noen gyldighet overhodet er det de kriminelle som styrer.

Tema etter tema blir kjørt fram i etablert media, det ene mer likegyldig og uinteressant enn det andre, enda litt mer røyk og speil i et samfunn der slikt er tvingende nødvendig, der distraksjoner er essensielt for å avlede folks oppmerksomhet bort fra det som virkelig foregår.

Miljøvern er ikke viktig, ikke makthavernes versjon av det i det minste. Det er bare enda et moteord, enda mer avledning. Når politikere og ledere snakker om miljøvern gjør de som de alltid gjør: lyver ved å fortelle sannheten, ved å fokusere på en ørliten del av virkeligheten. De sier at situasjonen er alvorlig ofte, men de lyver, sier egentlig ikke det, sier ikke det som trengs å sies. De sier ikke: behold panikken, ingen grunn til ro, men sier at det er grunn til uro, men ingen grunn til panikk. Og slik styrer de og takler en stadig mer uvitende og kuet befolkning.

De bestemmer hva som er viktig og hva som ikke er det. De er selektive i sin virkelighetsbeskrivelse, til og med i sin trusselbeskrivelse, i sitt fokus. Det er en teknikk de har lang erfaring med. De peker på det ukjente og de fremmede. Alt fremmed er en trussel, alt som ikke fremmer deres sak og øker deres makt ytterligere. Gjenta en løgn, et bedrag mange nok ganger og løgnen, bedraget blir sannhet. Mange av oss har hørt den, det hele livet og har aldri stilt spørsmålstegn ved dens, dets gangbarhet.

Så det uviktige blir viktig og det viktige blir uviktig. Alt eller det aller meste, i et ganske så preprogrammert mønster blir fordreid, blir snudd opp/med. Selv sannheten blir løgn. Når folk får høre at makten handler for å ordne opp i problemene så tror de på det. Dette til tross for at de gang på gang på gang har fått demonstrert, fått bevist at slik er det simpelthen ikke, og også gjerne gir uttrykk for sin misnøye… til et visst punkt. En tosk er ikke en som lar seg lure en gang eller selv fem ganger, men tusen ganger, og fortsatt ikke skjønner bæret av hva som foregår.

Så han eller hun skylder på den fremmede, det ukjente, på den med en annen hudfarge, et annet livssyn, på den som står utenfor, på den som skriker sannheten fra Avgrunnen. Og dermed blir verden stadig litt verre, blir ført enda et skritt mot avgrunnens rand.

Det er ikke viktig. Dagens mote er viktig. Dagens nye leke. Dagens nye smak. Det siste nye som ruller av samlebåndet og holder oss i ånde, og hindrer oss i å tenke

16 kommentarer:

 1. I prinsippet er jeg enig med mye her, problemet er bare det at uten den infrastruktur som du er imot ville også mye av det du forbruker, og mye av din frihet være utenfor din rekkevidde.

  For eksempel at du har råd til å bruke tid på å skrive innlegg på internett istedet for mer matnyttige ting.

  Misforstå meg rett. Jeg har ikke noe imot at du skriver. På ingen måte. Det er en berikelse for landet.

  Men du må ikke glemme at virkeligheten for folk flest i store deler av vår historie har vært at folk har levd på nåde av den eksisterende maktstruktur.

  Problemstillingen ligger ikke i sivilisasjonen - ei heller i dens mange ganger latterlige uttrykk - problemet ligger i den maktstruktur som en konsentrert og stor befolkning og korrupte ledere muliggjør.

  En maktstruktur er definert som hvem som definerer hvem som bestemmer, og hvem og hvordan en kan pålegge andre disse bestemmelser.

  SvarSlett
 2. Jeg ser det ikke som noe problem. Slik jeg ser det kan jeg uttrykke min mening på tross av det rådende regime, ikke på grunn av det. Og skrive er noe jeg ville ha gjort og gjorde uansett hvor dårlig råd jeg måtte ha. Jeg villa ha skrevet med kullstifter på bark om jeg hadde vært nødt til det.

  Ja, folk har levd på nåde av den eksisterende maktstruktur og det gjør de ennå, og i stadig større grad.

  Sivlisasjonen oppmuntrer maktstrukturer. Sivilisasjonen ER pyramidesamfunnet inkarnert.

  SvarSlett
 3. Forutsatt en definering av sivilisasjonen som pyramidesamfunet, så er jeg enig i det meste av det du sier om sivilisasjonen.

  Men du definerer jo ikke sivilisasjonen som pyramidesamfunnet, men som integrert med all teknologisk utvikling.

  Der kan jeg ikke følge deg, fordi slikt er uavhengig av pyramidesamfunnet.

  SvarSlett
 4. Vel, jeg definierer det som begge deler. Jeg har aldri sagt at det er bare teknologien som er det fæle med sivilisasjonen, men at det er en av mange faktorer.

  SvarSlett
 5. Ok, jeg sliter fremdeles med å forstå hva du egentlig mener, fordi jeg har oppfattet at du er imot all teknologi.

  PÅ den annen side, så er det jo helt klart at jeg er enig med deg i at den prioritering som finnes i dagens samfunn er direkte latterlig. De ting som er virkelig betydningsfulle blir nedprioritert, mens de ting som er uvesentlige har høyeste prioritet.

  Det er selvsagt at dette skaper et samfunn som hverken er i balanse, eller evner å sette fokus på det viktige. Det vil si, jeg er enig med deg i at politikere styrer oppmerksomheten til sin fordel - med andre ord bort fra de viktige spørsmålene.

  SvarSlett
 6. Politikere og ledere generelt bruker røyk og speil til å styre folks oppmerksomhet bort mot det som virkelig er viktig, ja.

  Jeg er imot all avansert teknologi over pil og bue, også datamskiner...

  Og avansert teknoligi over pil og bue er en av flere momenter som skaper sivilisasjonen.

  Det stemmer. Min mening bør vel være nokså klar.

  SvarSlett
 7. Ja, nettopp. Du er imot avansert teknologi. Men du har ingen løsning for hvordan en skal stoppe noen fra å utvikle noe annet enn pil og bue.

  Min mening er bestemt at en ikke kan stanse det, og derfor blir et slikt standpunkt en oppvisning i irrelevanse, all den tid at vi beviselig gikk til det skrittet tidligere, og incentivene for å gjøre det igjen vil være like sterke som dengang.

  Med andre ord, det er ustoppelig. En kan gjerne henge etter på et slikt nivå, men vil da garantert bli utradert av dem som velger å utvikle teknologien videre.

  Det er nemlig svært naivt å anta at pil og bue i seg selv er en endestasjon. Det finnes en utvikling også av pil og buen, for eksempel ble kompositt buer utviklet som var overlegne mindre avanserte buer. Og pilespisser ble utviklet for forskjellige formål.

  I det øyeblikk en slik innovasjon begynner, er det bare et spørsmål om tid før en utvikler andre typer teknologi som erstatter pil og buen.

  Å være imot det er i seg selv uten større effekt enn å være imot tidevannet. Teknologisk innovasjon er ustoppelig over tid. Men det tar du ikke høyde for.

  En annen sak er at du definerer nomadesamfunnet som naturlig. Det er tull, og det er heller ikke slik at en kan definere nomadesamfunn som utenfor sivilisasjonen. Allerede i steinalderen - på et pil og bue stadium - ble store befolkningsgrupper bofaste. Dette hadde like mye med klimaforandringer som noe annet. Mange samfunn var nomader bare for å følge dyreflokken (samer for eksempel med semi-tam rein) - men var altså like bundet til den som bønder til sin jordflekk. Overforenkling er ofte nødvendig - men når hovedteser henger på slike overforenklinger blir det som regel feil.

  Min påstand er at du ikke over tid vil kunne bremse en naturlig utvikling av redskaper, eller bosetningsmønster, og derfor er teorien om slikt verdiløs.

  Min påstand er også at ingen primitivist makter å etterleve sine prinsipper over lengre tid. En tur i skauen sommerstid er noe annet enn å forsøke å få et samfunn til å fungere året rundt. Og da snakker jeg om et fungerende menneskelig samfunn med kvinner og barn.

  Jeg venter i spenning på at et slikt primitivistisk samfunn melder seg. Og selv om det gjør det, er ikke et slikt enkelteksempel nok til å ha noen som helst betydning uansett. Det finnes uendelig mange subkulturer som har liten eller ingen innvirkning på det store bildet.

  En Kåre Kålrabi har en kommentar myntet til deg på Dyrevern? på min blogg forresten...

  SvarSlett
 8. Jeg ser nok et eksempel på at du rett og slett ikke vet nok om dette, og ikke vil vite nok om dette.

  Jeg skriver at vi er nzturlige nomader. Det er sant. Det betyr ikke at alle mennesker, til envher tid vil leve som nomader.

  Noen antropologer hevder dog at grunnen til at neandertalerne døde ut var at de sluttet å være nomader, og det samme kan sies om oss. Vi er ikke døde ennå, men vi begår sakte selvmord.

  Et naturlig samfunn har en empati til sine omgivelser. Det gir seg mange utslag. De ser, blant annet når de selv blir for tallrike. så de holder stammen på et gitt antall. Når nytt liv kommer, så drar den eldste ut i villmarken for å dø.

  Dermed faller ditt argument sammen. Disse folkene ønsker ikke å vokse utover sine grenser. Det gjør heller ikke noen andre, med emptati for sine omgivelser.

  De som gjør det begår selvmord.

  Sivilisasjonen skjeedde EN gang, under gitt forutsetninger. Det betyr ikke at den vil skje igjen.

  Mye av råstoffet som ble brukt, som ble tatt opp av jorden finnes rett og slett ikke lenger. Mineralene, metallene osv er borte. At noen samfunn kan gå bortenfor pil og bue er nok mulig, men akkurat det er også bare ment som et eksempel fra min side, for referansens skyld.

  Det er den holdningen, som jeg beskrev et utslag av over, til å leve i ett med naturen, til å ikke drite i sitt eget rede, bokstavelig talt, som er viktig.

  Som sagt, ett eksempel. Det finnes mange andre tilsvarende.

  SvarSlett
 9. Nei, det er nok heller motsatt. Jeg finner dine argumenter basert på foreldet kunnskap. Og som jeg sier overforenkling.

  Slik du beskriver situasjonen har aldri vært noe almenngyldig prinsipp. Snarere tvert imot. Og den utvikling som vi har sett er jo nettopp et resultat sv dette.

  Sivilisasjonen ER IKKE ensartet og klart definert slik du påstår, grensene er totalt arbitrært satt, og fant da også sted flere steder over flere kontinenter. ETT enkeltstående "uhell" var det så absolutt ikke.

  Hvilket eksempel en bruker - pil og bue eller annet, er uvesentlig - fordi de prinsipper jeg beskriver kan brukes på enhver menneskeskapt artefakt.

  At det er mangel på råstoffer er direkte feil. Det finnes mer enn nok jernmalm i en hvilken som helst myr selv idag til å kjøre både to og tre og fire jernaldere pånytt. Det eneste som kan ta slutt er vel olje og gass, men disse ressursene kan erstattes. Det samme gjelder stort sett alle andre ressurser også. Prinsippet om ustoppelig innovasjon er ikke avhengig av at utviklingen skjer akkurat likt uansett. Selvsagt ikke. Utviklingen er ikke avhengig av å gjentas nøyaktig for å ta samme generelle retning. Sivilisasjonen er dessuten ikke avhengig av annet enn de ressurser som kan direkte tas ut fra naturen.

  Faktisk vil det være LETTERE å begynne påny - fordi vi allerede har konsentrert mange stoffer i vårt avfall.

  Her må man også skille mellom sannsynlighet og teori. Det er ingenting galt i ditt prinsipp om å "ikke skite i eget rede" - det jeg sier er at vi kommer til å skite oss ut igjen, og eneste vei fremover slik jeg ser det er fremover ved å avskaffe de teknologier som "skiter" mest. Alternativet blir bare en runddans påny.

  Dessuten ser jeg jo sannsynligheten for en "iddyllisk arkadiansk" tilbakevending som totalt usannsynlig. Ingen ønsker en slik styrt utvikling (bortsett fra en meget liten og ubetydelig subkultur), og et kollaps av dagens sivilisasjon har bortimot en milliard større sjanse til å utvikle seg i retning av alle mot alle og et forbruk av alt det vi kan legge hendene våre på.

  Dette er basert på metervis med hyllemeter om relevante emner, så jeg tror ikke en skal insinuere at jeg ikke har studert emnet. Mine kunnskaper er betydelige om menneskets historie og sosialantropologiske særegenheter. Det betyr ikke at jeg automatisk har rett - men det betyr at jeg ihvertfall ikke tar alvorlig å bli beskylt for å ikke vite nok. Tvert imot. Dine argumenter er basert på bruddstykker og antakelser i mange tilfeller.

  AT mennesket engang levde som nomader er hevet over enhver tvil. Å påstå at dette var en overordnet "naturlig" tilstand er feil. Det var en naturlig tilstand bare fordi visse parametre eksisterte. Når andre parametre kommer til - skjedde en forandring. Vi er like lite hardwired for å være nomader som å kun bruke stein til redskaper. Fordi ved bruk av samme logikk er dette konsekvensen.

  Og alikevel er flertallet av oss idag altså ikke nomader, ei heller bruker vi bare steinredskaper. Er dette bare en tilfeldighet?

  Noen mener at neandertaleren var "bedre" enn homo sapiens fordi denne arten eksisterte lenger enn vi har eksistert. Dette er total feil logikk. Det var det moderne mennesket som utkonkurrerte neandertaleren, ikke omvendt.

  Homo sapiens utkonkurrerte neandertaleren nettopp fordi en tok i bruk en større grad av sivilisasjon. Handel med varer, spesialisering. Nettopp dette som du er imot gav Homo Sapiens et fortrinn. En trenger ikke like det, men en bør akseptere det.

  Det finnes arkeologiske bevis som selv ikke du kan løpe bukk over som viser at Homo sapiens drev handel over lengre avstander, og hadde spesialisert seg allerede på denne tiden. De hadde også mer avanserte og permanente bosteder enn neandertalerene.

  Arbeidsfordeling og import av forskjellige materialer (handel) gav Homo sapiens en enorm fordel. Og det taler stikk i strid med din teori.

  SvarSlett
 10. Men vi «utkonkurrerte» ikke neandertalerne. De døde ut av seg selv. I hvert fall er det de som hevder det, og jeg er enig i at det ikke er usannsynlig. Dette virker enda mer sannsynlig fordi de levde i vidt forskjellige områder og det var god tilgang på bytte, mer enn nok for begge arter. Det fantes liten elelr ingen konkurranse. Det var nettopp det som var mitt poeng.

  Det finnes ingen, absolutt ingen bevis for handel før byene. Og det er som nevnt også usannsynlig, for, som jeg har påpekt så var det ikke nødvendig.

  Mennesket kan aldri - aldri - ta den samme veien til nåtidens «nivå» (eller mangel på sådan) igjen. Ikke i nærheten i en gang. At det eksisterer enkelte isolerte «lommer» endrer ikke på det. Dette er omtrent barnelærdom og ett eksempel hvorfor jeg med god samvittighet viser til din mangel på kunnskap. Ja, du har kunnskap innenfor rammen av sivilisasjonen, men det er ikke det vi diskuterer her (igjen).

  Det er simpelthen to vidt forskjellige virkelighetessyn som kolliderer. Du har jo på en måte en fordel, fordi du forsvarer det bestående. De har alltid en fordel i slike diskusjoner. Sivilisasjonen eksisterer åpenbart.

  Men som sagt: den har abre eksitert en forsvinnende liten del av menneskehetens historie.

  Og det er bare en sivilisasjon. Alle mulige «variasjoner» av den deler så mange, altfor mange særtrekk til at den kan grupperes.

  Fjernheten til naturen, fremmedgjøringen er den mest åpenbare og dødelige, og vil alltid være der, uansett vær og vindforhold.

  SvarSlett
 11. Vi «sluttet» å være nomader når vi ble fastboende, akkurat som neandertalerne. Det var starten på den selvmordssyklusen vi har «levd» så lenge med nå, og ja, det er en like stor uhyggelig tilfeldighet som sivlisasjonen selv.

  Det ble påtvunget oss av tilfeldighetenes spill og fordi maktmenneskene tok kontrollen over menneskehetens skjebne, og slik er det fortsatt. Nesten ingen mennesker lever slik de ønsker i dag. Sivilisasjonen stenger oss inne i sitt fengsel. Den ER et fengsel. Så forklaringen på hvorfor vi ikke lever som nomader i dag er svært så enkel.

  SvarSlett
 12. Vi utkonkurrerte neandertalerne i den forstand at de forsvant, og vi overlevde. Jeg brukte dette for å illustrere at en ikke kan bruke tidsperioder som bevis. Neandertaleren levde altså lengre enn det moderne mennesket foreløpig har eksistert, men vi kan ikke derfor konkludere med at neandertaleren var "bedre" - som noen har påstått.

  Dette for å vise til at selv en lang periode med nomadetilværelse på ingen måte er et bevis for at nomadetilværelse er "bedre". Det er en logisk feilslutning.

  Les deg litt opp på arkeologi, og du vil finne ut at det finnes svært mange bevis på handel lenge før opprettelsen av bystatene. Finn den infoen selv. Jeg kan tipse deg om at det her i Norge også finnes slike bevis. har du noengang hørt om handel med flint?

  Bildet av huleboeren som gikk omkring og laget alt selv er en gammeldags oppfatning forkastet for lenge siden.

  Hvis du tror jeg sier at vi vil ta samme vei tilbake til sivilisasjonen, har du misforstått meg. Selvsagt vil den bli svært forskjellig. Men hovedtrekkene vil være de samme - akkurat slik hovedtrekkene i den historiske utvikling i mange områder var tilnærmet lik. Og det er hovedtrekkene som er viktige. Sivilisasjon kan sammenliknes med å være gravid - en kan ikke være bare litt gravid. Og en sivilisasjon er i seg selv selvforsterkende, slik at når en uungåelig går forbi ditt "pil og bue" - samfunn, så er kampen mot sivilisasjonen allerede tapt, selv om de initielle forbedringer i teknologi og samfunn foregår langsomt eller skrittvis.

  At sivilisasjonen har mange muligheter, er jo forsåvidt mitt hovedpoeng i alt det jeg skriver, det er IKKE slik at vi "må" akseptere den begredelige tilstand som eksisterer idag. Vi har svært mange muligheter til å forandre tingenes tilstand.

  Nei, det er ikke så enkelt som du vil ha det til. Det er svært lett å leve som nomade idag, men ingen ønsker det?

  Hvis det ikke hadde vært fordi vi da hadde mistet en meget viktig og god samfunnskritiker ville jeg oppfordret deg til å selge alt du har (egentlig gi det bort), ta turen for godt ut i villmarka og leve der. Det er fullt ut mulig. Det er bare det at ingen ønsker det. I virkeligheten ikke du heller, tydeligvis.

  Derfor er jeg stygt redd det blir viktigere å lappe sammen sivilisasjonen enn å forkaste den totalt.

  SvarSlett
 13. Fakta er overveldende på min side. Alt du sier er feil, rett og slett. Og ikek bare feil, men veldig feil.

  Jeg har heller aldri sagt at det er lengden på en gitt situasjon som er avgjørende. Jeg brukte det for å illustrere at sivilisasjonen er et kort blaff i menneskehetens historie og slik bør det også være.

  Det er mange som ønsker å være nomade i dag, også i naturen, men det er bortimot umulig, blant annet fordi det er altfor lite vilt igjen, rett og slett. Og som nevnt til det kjedsommelige. Sivilisasjonen er umulig å unngå, så lenge den eksisterer, hvis man ikke finner en helt, ny ubrukt jord som ingen maktmennesker får kloa i da.

  Fakta er på min side. Men det er ikke det viktigste. Det viktige er en betraktningsmåte, en tilstand som vi må finne tilbake til for å overleve.

  Du har rett i EN ting: sivilisasjonen er selvforsterkende. Når den først oppstår, som den kreften den er så blir en kur veldig vanskelig og smertefull. Sykdommen kan også lett komme tilbake. Men det er en viktig forskjell: Når folk ikke blir indoktrinert fra fødselen i det siviliserte tankesett så vil de ikke lenger ønske den. Mennesket er ikke naturlig selvmorderisk. Vi blir bare opplært til å være det.

  Nei, å prøve å lappe sammen sivilisasjonen vil bare gjøre alt enda verre.

  SvarSlett
 14. Jeg har lenge tenkt på om jeg i det hele tatt skulle svare på dette. Først og fremst fordi du avviser alt som ikke taler til egen fordel, og alikevel kommer med bastante påstander som "fakta er på min side".

  Gang på gang unnlater du å ta til deg det du ikke liker, overser det fullstendig. Men jeg har kommet til at dette er en vanlig oppfatning og fremgangsmåte blant primitivister, og det er akkurat like lite givende å diskutere dette som å diskutere religion med sterkt troende.

  Jeg har intet behov for å få deg til å forandre mening. Alikevel synes jeg at du får akseptere å bli motsagt. Tilhengere av primitivisme vil alltid bare være en særdeles liten gruppe uten nevneverdig innflytelse, så det er uansett liten vits i å diskutere utover å gi eksempler på feilaktige antakelser.

  Alikevel vil jeg anbefale denne lenken

  http://libcom.org/library/anarchism-vs-primitivism

  for alle som lurer på hva primitivisme egentlig er.

  SvarSlett
 15. Jeg er skikkelig negativt forbauset av deg her, Helge. Du er så fornuftig på mange andre områder, men her går det helt på skjeve.

  Hvordan kan du fortelle folk om hva primitivisme er når du ikke aner det selv, når du ser alt med sivlisasjonens skjeve briller?

  Du plukker fra et smørgasbord av sivilisasjonens propaganda og kaller det argumenter. Det er trist.

  Det er så overordentlig tydelig at sivilisasjonen er en fundamentalt gal måte å leve på og mens et primitivt noamdeliv langt fra er perfekt så er det overdådig overlegent det vi har i dag.

  Alt blir snudd på hodet i dag, og selv presumtivt intelligente mennesker raver rundt i blinde.

  SvarSlett
 16. helge: Primitivisme er flere ting, for flere personer. Du har din definisjon. Jeg har min og andre har sin. Men du har, som jeg påpekt gang på gang ikke gått inn i materien, og da blir det vanskelig å diskutere.

  Jeg godtar at du har en mening. Jeg er simpelthen ikke enig med den. Du støtter deg stadig på at flertallet mener ditt og flertallet mener datt, og gjentar at bare et mindretall vil noensinne omfavne primtivisme. Jeg tror mange nok vil gjøre det. Mange har gjort det allerede. Og mange av oss gir blaffen i hva flertallet mener.

  Det er som sagt ganske betegnende at i alle våre diskusjoner om dette så har du ikke kommet med et eneste argument som ikke er farget av sivilisasjonens propaganda. Linken du kom med er fullstendig verdiløs osv. Den viser bare mytene om primitivismen, ikke realiteten.

  Lucid: ja, jeg er enig. Det er veldig skuffende. Folk flest drukner slik i sivilisasjonens propaganda at de ser ikke skogen for bare trær.

  SvarSlett