søndag, mai 27, 2007

En farlig mann

Psykologen Magne Raundalen vil ha kontroll i hjemmet for å «beskytte barn mot overgripere». Dette er kjente toner fra Magne og hans like. De er ikke fornøyd før de kan studere oss alle på en liten skjerm, og kontrollere vår minste bevegelse og selv våre tanker. Etter min mening er Magne og hans like langt farligere for både barn og voksne enn den verste overgriper, av den enkle grunn at de har en Plan, og planen er som jeg sa, å oppnå mest mulig kontroll over andre mennesker.

Magne er godt kjent for oss som følger med på sånt. Han har alltid gått til frontalangrep mot kunstnerisk frihet, for eksempel og var en av forkjemperne for en langt strengere sensur på TV og film/video. Spesielt under sin tid som «barneombud» gjorde han en stor innsats i den retning. Han feilet ganske stygt der og har nok følt seg ganske så krank etter det, og strever hardt for å gjenvinne tapt innflytelse.

Når Redd Barna i fjor kom med den utrolige påstanden om at flere hundre tusen barn blir misbrukt i Norge er folk som Magne nok en gang framme i lyset. De fleste offentlige personer står og nikker alvorlig når Redd Barna & co kommer fram med slike udokumenterte og hårreisende påstander. Det er mange som Magne i Redd Barna. Og de er slett ikke opptatt av barns ve og vel, men å pleie sine egne, viltvoksende nevroser. Det har vært utallige skandaler over hele verden der hele bygder har blitt beskyldt for barnemishandling, og det hele har i ettertid vist seg å være fullstendig oppkonstruert. Misbruk av barn forekommer, som enda en uhyggelig utvekst av sivilisasjonen, men i langt mindre skala enn man får inntrykk av hver gang det blir blåst opp i media.

Bergens Tidende kalte på lederplass Magne og gjengen representanter for godhetens tyranni, men jeg er uenig. Det er atskillig verre enn som så. De er rent faktisk tyranner, rett og slett, som aldri burde vært gitt noen som helst makt over folks liv, men det har de fått, og de ødelegger alt de får slått kloa i. Magne er, med andre ord ikke en overivrig mann i godhetens tjeneste som han blir fremstilt som, men en nevrotisk og farlig mann som ingen med noenlunde vett i skallen bør lytte til.

20 kommentarer:

 1. Nå kjenner jeg ikke denne saken spesielt godt, men jeg ikke fatte hvorfor litt hyppigere hjemmebesøk fra helsestasjonen skulle være noe farlig tiltak.

  Per nå får alle tilbud om et besøk rett etter ungen er født, det er det. Det er ikke snakk om at de skal renne ned dørene, men at de skal kunne ha mulighet til å sjekke ting, dersom ting virker rart.

  Jeg er helt for det. Jeg vil at det skal være lettere for offentlige instanser å gripe inn når barn utsettes for overgrep og vold hjemme. Slik ordningene er i dag, så skal det mye til at incest oppdages, for hvem spør vel? Hvem sjekker?

  Å kalle Magne Raundalen en tyrann, det gjør at jeg lurer på hva du leser som ikke jeg følger med i, siden vi er interesserte i tematikken begge to.

  Du virker som en opplyst kar om mange ting, men overgrep får jeg en følelse av at du ikke har så veldig god greie på.

  SvarSlett
 2. Vel, for meg virker det omvendt, slevsagt. Det virker ikke om om du har satt deg inn i den problemstillingen jeg beskrev i det hele tatt. Det er en nokså kjent tematikk: 1984, Vidunderlige Nye Verden, overvåkningssamfunnet vi allerede lever i generelt. Selv om de fleste ikke ser ut til å innse NOE av det i dag.

  Og så er det barnevernet. jeg er veldig mye enig i nesten all kritikken som rettes mot det, mot dets blotte eksistens. Så jeg ønsker ikke mer av en FÆL ting, rett og slett.

  Jeg bør vel også legge til at jeg kjøper verken ideen om kjernefamilien eller staten som den ideelle barneoppdrager. Jeg mener begge er feil måte å gjøre det på, og foretrekker en tredje vei. Men barnevernet gjør i samtlige saker jeg har lest om bare vondt verre. Ja, man bør ha en mulighet for å kunne gripe inn mot forferdelige foreldre, men den muligheten eksisterer i altfor stor grad allerede. Overgrepene blir gjort i STØRRE grad av barnvernet og offentlige myndigheter enn av privatpersoner.

  De griper inn der det ikke finnes noen som helst grunn til å gjøre det. Hvis ikke foreldreparet passer inn i deres snevre versjon av hvordan en familie bør være så bør man passe seg, rett og slett.

  Det er i beste fall en hårreisende GAL løsning. I verste fall er det som jeg skrev, og jeg mener fullt og helt at det er riktig; at dette er enda et angrep fra tyranniske krefter på fundamental menneskelig frihet. Ikke frihet til å misbruke barn, men frihet til å gjøre hva som helst uten at Big Brother eller Big Sister ser på og detaljkontrollerer alt vi gjør, alt vi er. DET er saken, hvorvidt kontrollfreaker i offentlig administrasjon skal få lov til å holde på med og utvikle sitt terrorvelde og fremstille det som en positiv ting.

  SvarSlett
 3. Anonym5:51 a.m.

  Når barnevernet har gjort vondt verre i "samtlige" saker du har lest om, er det fordi det er disse barnevernsakene det skrives om. Barnevernet har taushetsplikt, og all omtale av slike saker er dermed fra en side.

  Det er imidlertid også mange historier om mennesker som har fått livet sitt ødelagt fordi ingen grep inn i tide.

  Jeg sier ikke at alt i barnevernet er fryd og gammen, for all del, men det er svært strenge kriterier for å gripe inn. Altfor strenge, mener mange.

  "1984" og "Brave new world" kan kanskje fungere som analogier i andre sammenhenger, men ikke i denne. Familien har status som bortimot hellig i vårt samfunn.

  SvarSlett
 4. Ja, familien er en hellig ku i dagens samfunn, dessverre. Det endrer dog ikke fakta. Mange barnevernsansatte gjemmer seg bak anonymiteten, "taushetsplikten". Det bør ikke lure noen, men det gjør det åpenbart. Ja, det er også eksempler på at man skulle ha grepet inn før, men det bør jo ikke akkurat bli brukt som noe forsvar for barnevernet, snarere tvert om. Og de har slett ikke strenge kriterier for å gripe inn. De kan i praksis gripe inn når de måtte ønske. Familien er en hellig ku. Myten om ufeilbarligheten til offentlig ansatte og statlige instutisjoner en annen.

  Og så er som sagt barnevernet og den forkvaklede tankegangen der en del av et større mønster, blant med Redd Barna & co der hysteriet får gripe om seg og alt kan gjøres, bare det blir gjort til "barns beste". Dette er løgner, løgner som må avsløres, på linje med alle de andre farlige illusjonene i dagens samfunn.

  Slevsagt har dette alt med 1984 og VNV å gjøre. Men som sagt: de fleste synes å være helt uvitende, lykkelig eller ulykkelig, bevisst eller ubevisst om dette faktum.

  SvarSlett
 5. Anonym9:35 a.m.

  Hvor har du det fra at barnevernet "i praksis kan gripe inn når de måtte ønske"? Det jeg har blitt forklart, er at man skal prøve all slags støtte og avbøtende tiltak før man går til det skritt å overstyre foreldrene. Av og til innebærer dette at man lar overgrep fortsette i årevis. Men kanskje du kaller alle slike tiltak "å gripe inn"?

  Selvsagt finnes det udugelige personer i barnevernet som i alle andre etater, og selvsagt tiltrekkes maktmennesker av posisjoner som gir dem makt. Men det er forskjell på at enkeltpersoner misbruker sitt mandat og at hele etaten er et redskap for maktmisbruk.

  Hvis du har dokumentasjon på at det siste er tilfelle, foreslår jeg at du "avslører løgnene" selv. Gjerne her i bloggen.

  SvarSlett
 6. Det er det jeg har gjort, det jeg gjør. At du gjenforteller propagandaen, solskinnshistorien om "barnevernet" er ikke mitt problem, eller burde ikke være det. Men dessverre er det det likevel.

  Ja, de griper ikke alltid inn med en gang. Først kommer de og forlanger at folk forandrer sin livsstil til en som er akspetabel i deres øyne. Med andre ord, det er ofte ikke snakk om misbruk overhodet, men ulik definisjon av barneoppdragelse.

  Som du også selv har påpekt: de griper ikke inn mot åpenbar misbruk, der det er tydelig at barna lider, fordi det er ikke slike saker de ser på som det viktigste. Det viktigste er matutøvelsen i seg selv. Vi har makten og vi vil bruke den, hvis du ikke gjør som vi sier. Barnevernet er simpelthen enda et verktøy blant mange i dagens samfunn til massiv undertrykkelse av befolkningen. Hvert enkelt verktøy kan ikke, på egenhånd "gjøre jobben", men sammen klarer de den utmerket.

  SvarSlett
 7. Det er mulig du har publisert dokumentasjon på bloggen din tidligere, som jeg ikke finner i farten. Har du en link? Til dokumentasjonen, altså, ikke til gjentakelser av påstandene.

  Og da mener jeg dokumentasjon på at etaten er det du sier at den er, ikke tilfeller der saksbehandlere har brutt med barnevernets egne regler.

  SvarSlett
 8. Ingenting i bloggen, nei, som vil tilfredsstille deg eller andre som automatisk støtter barnevernet i alt de gjør. Ta et google søk på "overgrep fra barnevernet". Da får du en del av de nyere stridssakene. Jeg har lest om det siden jeg var guttunge. Nei, jeg snakker ikke om ansatte som går utover sitt mandat, men om barnevernet, punktum.

  Bare det at du er så opptatt av å støtte det sier meg at du enten er utrolig dårlig informert eller at du er informert og simpelthen har en annen holdning til det som er helt uforståelig. Det siste virker mest sannsynlig. Som jeg sa innledningsvis, Raundalen & co er mange her i landet. At en enkelt av hans fans har funnet veien hit er vel ikke overraskende.

  Det er ikke "påstander", men ubestridelige fakta, i hvert fall hvis man ser det fra et menneskelig perspektiv og ikke fra en byråkratisk, umenneskelig synsvinkel. Du avslører deg mer og mer for hvert innlegg som en skikkelig kvalming.

  SvarSlett
 9. Poenget er, som du påpekte at informasjonen finnes fritt tilgjengelig. Abre var aldri interessert i å debattere saken. Han viste det når han ba om "dokumentasjon". Da avslørte han seg nådeløst.

  "Barnevernet" er en stat i staten, og er ute etter å ta alle som de anser som skadelige for samfunnet. De var en grunn til at jeg og gjengen flyttet til Danmark. De er der også, men ikke med fullt så stor styrke.

  SvarSlett
 10. Anonym3:33 p.m.

  Jeg tror muligens du misforstår det jeg skriver. Jeg "støtter" ikke barnevernet. Jeg ber deg bare om å dokumentere det du vet.

  Jeg benekter på ingen måte at det forekommer overgrep fra barnevernets side. Jeg vet at dette forekommer. Jeg vet hvor stor skade maktmennesker i slike posisjoner kan gjøre - særlig når de har en taushetsplikt å skjule seg bak, som du sier. Dette gjelder barnevernet, politiet, helsevesenet, osv. Uten at det får meg til å ønske noen av funksjonene nedlagt.

  Men jeg vet også at når foreldre blir fratatt sine barn, vil de oppleve det som et overgrep, uansett hvor nødvendig og korrekt beslutningen måtte være. Noen av disse skriver sinte artikler på nettet. Andre driver hetskampanjer mot navngitte barnevernsansatte som er avskåret fra å forsvare seg.

  Dette gjør at jeg nøler med å uten videre godta det du sier. Synes du det er rart? Eller "kvalmt"? Når jeg ber deg dokumentere, er det altså ikke for "å være en kvalming", eller fordi jeg føler meg sikker på at du tar feil. Det er fordi jeg er oppriktig interessert i å vite. Så tar jeg stilling etterpå.

  Jeg gjorde det google-søket du foreslo, og etter en rask skumlesning fant jeg to beskrivelser av konkrete saker (begge fra fornærmedes synspunkt), tre innlegg i diskusjonsfora (med indirekte henvisning til andre saker), tre beskrivelser av kampanjer mot barnevernet, samt et par generelle beskrivelser om problemstillingen. Litt lite å trekke konklusjoner utfra, altså.

  Men selvsagt finner man beskrivelser på nettet av overgrep fra barnevernets side. Det er imidlertid umulig å vite utfra slike beskrivelser om det er snakk om unntak som skyldes enkeltpersoner og dårlig saksbehandling, eller om disse sakene er representative for hvordan systemet virker. Da måtte vi for det første vite hvor riktig bilde hver av disse beskrivelsene gir, og så må vi vite hvor stor andel disse overgrepene utgjør av det totale antallet saker (ca. 20 tusen pr. år).

  Så jeg "støtter" ingen. Jeg er skeptisk, fordi jeg vet at alle saker har to sider.

  Men for å forsøke å være litt konstruktiv: Du vil ikke ha noe barnevern. Hva vil du ha istedet? Hva bør gjøres når foreldre misbruker, slår eller vanskjøtter sine barn? Hvem skal gis makt til å gripe inn, og med hvilken begrunnelse? Hvem skal kontrollere denne makten, og hvorfor vil dette være vesensforskjellig fra i dag?

  SvarSlett
 11. Anonym4:37 p.m.

  Amos, dette blir rart. Jeg er fullt klar over at det finnes foreninger som er helt mot barnevernet. Jeg deler ikke deres syn.

  Når du snakker om Big Brother og Big Sister, så blir det litt overparanoia. For, jeg er klar over at overgrep er begått fra barnevernets side, men i de aller fleste tilfeller er intervensjon fra barnevernet synonymt med frivillige hjelpetiltak, som besøkshjem, avlastning en gang eller to i uka, en periode.

  Barnevernet går ikke bare og "tar barn". Det er rett og slett feil, og jeg synes det er synd at du ønsker å spre det samme misvisende som kommer fra disse antibarnevernsorganisasjonene.

  I svært mange tilfeller jeg har hørt om, har barnevernet intervenert for sent, eller ikke i det hele tatt.

  Barnevernet fjerner ikke barn permanent, dersom foreldrene er gode omsorgspersoner, det er min påstand.

  Samtidig er det ikke noen automatikk i at ikke-gode omsorgspersoner er dårlige mennesker, men jeg tror diskusjonen stagnerer DER fordi folk føler seg tråkket på.

  Hvis ungen blir utsatt for incest, utsettes for vold, er vitne til vold, har foreldre som går på fylla, bruker dop eller er for syke til å være *mamma og/eller pappa*, så er det bare rett å rimelig at noen griper inn. Denne *noen* må da vel være en instans som styres statlig? Jeg synes det blir tullete å referere til 1984. Dette er en del av virkeligheten mange barn lever i og med hver dag.

  SvarSlett
 12. Som sagt: langt flere har lidd på grunn av barnevernet enn de som har blitt hjupet av det. Det er en katastrofe i sin grunntanke og så absolutt i sin utøvelse. DET er den virkeligheten barna som kommer i kontakt med Barnevernet lever under. Foreldre bør jaggu meg være ekstremt uskikket før det bør gripes inn, bortimot forbryterks uskikket, for at barna skal bli tvunget gjennom det traumaet det er å bli fjernet fra foreldrene med makt.

  Et godt alternativ er å bli kvitt instutisjonen Barnevernet, og slutte å lytte til fanatikere som magne og de i Redd Barna, blant annet. Samfunnet som helhet kan enkelt nok ta hånd om det som i dag er barnevernets oppgave. Det gjør det på utallige andre områder uten spesialisering og Institusjonalisering.

  Som sagt i et videre perspektiv støtter jeg verken et gammeldags syn på familien eller statlig styring.

  Jeg synes ikke det er rart at vi uenig, selv om vi har den samme informasjonen. Slik er heldigvis mennesket. Folk som Raundalen & co er derimot overbevist om at de representerer den Eneste Rette Lære og da blir det skummelt, også på grunn av metodene de er villig til å ta i bruk.

  De fjerner barn permanent, og slett ikke bare i ekstreme tilfeller, men tvert om i tilfeller der ethvert normalt tenkende menneske ville sagt at det eksisterer mer enn rimelig tvil. Personene som står bak slike overgrep fortjener å bli uthengt på nettet, spesielt fordi DE er beskyttet av lovene, uansett hva de måtte foreta seg av uhyrligheter.

  For å gjenta igjen: Jeg støtter ikke de såkalte foreldregruppene. Jeg er feks help imot deres politiske ståsted, men alt de sier om Barnevernet er korrekt.

  Hvis du Victoria mener det er tullete å henvise til 1984 her så er du definitivt en del av problemet, det er sikkert. Overvåkingssamfunnet griper inn på alle områder i dag, og det er en kjent teknikk å kalle de som påpeker dette paranoide, når de simpelthen påpeker det som alle burde se, hvis de bare hadde sett seg rundt og brukt øynene til å se med.

  Det er en skikkelig tullete uttalelse, og så virkelighetsfjern at jeg har trøbbel med å ta deg alvorlig. Tony Blair ville nok vært enig med deg. Han har ledd bort påstander om at hans handlinger de siste årene har ført/fører til Det Fullkomne Tyranni. Men han vil si det, slevsagt, fordi han er en del av tyranniet. Er du? Jeg mener det, etter å ha sett hva du skriver her.

  SvarSlett
 13. Javel. Kall meg gjerne tyrann.
  Du skrev:
  "Foreldre bør jaggu meg være ekstremt uskikket før det bør gripes inn, bortimot forbryterks uskikket(...)"

  Det er akkurat det jeg mener. Folk som misbruker ungene sine seksuelt ER forbrytere.

  Når du sier at flere har fått det verre etter barnevernet grep inn, så fatter jeg ikke hvor du har det fra. Verre, bedre enn hva da? Hvem er spurt og på hvilken måte.

  Nå "rømmer" jeg fra diskusjonen for å lese til eksamen, men kikker innom senere.

  SvarSlett
 14. Denne saken handler egentlig ikke om barnevernet i seg selv, slik jeg ser det - men en stadig økende overvåking - og en stadig videre fullmakt til å bruke statskontrollerte organer til å bestemme hvordan et A4 menneske skal se ut.

  Et samfunn som er mer opptatt av å overvåke og påtvinge løsninger er et samfunn som nettopp skaper de problemstillinger som de utgir seg for å ville løse.

  Kombinasjonen vagt definert mandat/stor makt er dessuten ALLTID katastrofalt.

  Selvsagt vil mange snu ting på hodet, slik at kritikk blir vanskelig. Er en MOT et slikt system, er en selvsagt enten barnemisbruker, dårlig forelder eller driter i barn.

  Ofte er det det motsatte som er sanheten.

  Raundalen vil NETTOPP ha et slikt samfunn som Amos Keppler skisserer. Et overvåkingssamfunn der ethvert avvik skal registreres og dokumenteres - og all makt skal ligge hos staten.

  Jeg kunne tenkt meg at noen begynte å overvåke Raundalen - fordi han helt klart er en fare for sine omgivelser.

  SvarSlett
 15. Som vanlig har du SKJØNT DET, Helge. Barnevernet er bare et samfunnsområde av mange der overvåkningssamfunnet har kommet/kommer for fullt. Dine observasjoner om at ting blir snudd på hodet for de som våger å kritisere "barnevernet" er også spikeren på hodet.

  Og ditt forslag om at Raundalen bør overvåkes er rett og slett utrolig godt....

  SvarSlett
 16. Anonym1:02 p.m.

  Så, det dere mener er at den beste løsningen er at det ikke er noen regler, ingen statlige føringer og bare...hva da?

  Du kan, Amos, ikke mene at det aller beste for alle, er å leve slik linken din (Nytt liv) beskriver???

  Helge S: vagt mandat + stor makt = krise. Slik jeg ser det har barnevernet per i dag vagt mandat, det ønsker flere å gjøre noe med. Kan du presisere hva du legger i maktbegrepet?

  Jeg tror folk kan føle at barnevernet har stor makt i enkeltpersoners liv. Men, at barnevernet som en samfunnsinstans har makt, det er jeg ikke enig i, til det er mandatet for vagt. De har ingen legitim makt til inngripen i en hel del sammenhenger hvor jeg mener de burde gjøre noe.

  Jeg kan kanskje nevne, at grunnen til min frustrasjon er grunnet særdeles fæle forhold, en svært god venn vokste opp i et helvete dere ikke kan forestille dere, og barnevernet kunne ikke gjøre noe, fordi de gangene de kom var det vafler på bordet, rent og pent og helt motsatt av hverdagen. Vi snakker overgrep av typen halve bygda involvert, systematiske og grove overgrep.

  Jeg er heller ikke interessert i at barnevernet skal overvåke folk som ikke gjør noe galt. Det er folk som de jeg nevner over her, som gjør ting hinsides, og som ikke er mulige å kontrollere med dagens system jeg vil til livs, gjerne i form av et statlig organ.

  Alternativet er selsfølgelig blodhevn. Jeg har tenkt tanken.

  SvarSlett
 17. Vel, for meg er det omvendt. Jeg har opplevd flere eksempler på at folk har fått et helvete på grunn av barnevernet. Og jeg har også lest om det siden jeg var guttunge. Så du virker rett og slett dårlig informert Victoria. Som sagt, samfunnet kan gripe inn i enkelttilfeller. Og folk som Magne og du er som sagt sagt en langt større trusel mot folk enn de relativt få sanne oveergrepsakene.

  Slevsagt ønsker jeg at folk skal leve slik som Maxine og hennes stamme gjør. Det er idealmåten å leve på, slik jeg ser det. Du er jo faktisk så gjennomført gjennomsnittlig og farlig gjennomsnittlig at det er en GRU, Victoria.

  Det er som Helge skriver. Det er de som vil bort fra slike uhyggelige ting som "Barnevernet" som virkelig bryr seg om BARNA. De andre er bare opptatt av å kontrollere alt og alle, noe du viser til fulle.

  Som han også skrev: Dette er ikke egentlig om "Barnevernet", men en større, uhyggelig utvikling fra galt til verre i dagens samfunn.

  SvarSlett
 18. Anonym4:26 a.m.

  Du er jo fri til å mene hva du vil om meg og alle mulige saker du uttaler deg om. Hittil har jeg bare sett deg kritisere en hel del systemer, aldri har jeg sett at du har kommet med mulige andre måter å løse ting på.

  Du er rask til å konstatere andres "uopplysthet", men bidrar ikke akkurat til noen løsninger selv heller.

  Jeg vet forresten ikke hva som er verst, jeg. Være såpass gjennomsnittlig at man passer inn, eller å måtte rømme til skogs.

  SvarSlett
 19. Det er helt klart: Å passe inn i dagens samfunn er virkelig ille for en person og alle burde lett ha innsett det. Hvis du virkelig hadde lest alt jeg skriver så hadde du lett sett det. Du vil ikke være enig i mine og andres radikale løsninger, men de er der, for oss alle. Jeg rømmer slevsagt ikke til skogs. Jeg går der fordi det er det beste stedet å være.

  SvarSlett
 20. Nylig kom politiet inn i mitt hjem grunnet min kritikk mot det såkalte barnevernbet. De tok med seg PC-utstyret. Etter at politiet i Vefsn og Stavanger har klarert at det jeg driver med er lovlig, så tok mStatsadvokaten i Nordland og tvang igjennom at PC-utstyret mitt skulle bli tatt for "å sikre bevis".

  Jeg har kun drevet offentlig. Det jeg gjør er tilgjengelig på internett og på hundrevis av plakater.

  Saken var ferdig etterforsket, boten som ble anket var delt ut.

  Så tok de pluttselig PC-utstyret - for andre gang...

  Forrige gang beholdt de det i 16 måneder!

  Samme som er kommentert i blogginnlegget øverst har jeg kommentert i Samfunnsmagasinet i en kronikk:
  http://www.sfm.no/Arkiv-2007/Sommer-2007/02.06.2007.Den_hellige_ku.htm

  Saken med politiet (siste tilfellet) er kommentert av prof Skånland:
  http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=2786

  Legger inn en kommentar til denne bloggen i bloggen min: arild.r-b-v.net

  SvarSlett