mandag, mai 25, 2009

6091+++

600 flere har blitt registrert som bostedløse siden forrige telling i 2005. Tallet på registrerte helt uten bolig er nå 6091, i følge Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). I følge Evelyn Dyb ved NIBR er den typiske bostedløse 34 år og mann, født i norge og på sosialstøtte.

Men regjeringen er fornøyd.

- Uten regjeringens innsats ville sannsynligvis tallet ha vært langt høyere, kvitrer Kommunal- og regionalminister Magnild Meltveit Kleppa.

- Men hva med mørketallene, Kleppa? – Tallet på bostedløse er vel i virkeligheten langt høyere?

- Vi kan aldri utelukke mørketall, men uten regjeringens…

Undersøkelsen omfatter bostedløse som er i kontakt med, eller kjente av hjelpeapparatet for eksempel i kommunene, private organisasjoner eller hos andre aktører.

1526 er registrert i Oslo, mens rundt 1100 er registrert i hver av byene Bergen, Trondheim og Stavanger.

De som faller helt utenfor faller, slik de alltid gjør helt utenfor, og bor utendørs hele året eller store deler av året. Mange forsvinner og blir aldri funnet.

Kleppa kaller dagens aktuelle (uaktuelle) tema et komplisert problem og virker helt rådvill når hun blir presset, noe som er helt i still med regjeringen og det etablerte samfunns sedvanlige reaksjon når man blir konfrontert med slike ubehagelige sannheter.

Mange som har et krypinn, en seng i sove i eier heller ikke nåla i veggen

Påstanden om at vi lever i det beste av alle mulige samfunn slår som vanlig så mange sprekker at et antall som ikke kan måles (eller som Kleppa og hennes likesinnede ikke vil måle) faller igjennom.

Andre artikler om tema på Uten Grenser.

Samfunnet stjeler år fra de fattige

Urettferdighet torturerer og dreper

Kvalmende rikinger i kø

Kriminell

Fattige og rike

Forskjellsverden


Folk i norge sulter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar