fredag, september 14, 2007

Forurensing dreper - også i små doser

Forurensning kan drepe mennesker, selv i små mengder, heter det i en forskningsrapport som ble lagt fram fredag.

Rapporten bygger på en studie foretatt i 12 europeiske storbyer, og fastslår at forurensning er enda farligere enn forskere tidligere har erkjent. Studien viser en klar sammenheng mellom innholdet av svart røyk og svoveldioksyd i luften, og innbyggernes helsetilstand. Rapporten viser at forurensningen dreper, selv om den holdes på et nivå under de maksimalgrenser som er lovlige og aksepterte i dag.

Dette betyr at utslippene av giftige stoffer må reduseres til langt under dagens nivå.

Det er Klea Katsouyanni fra universitetet i Aten og forskere fra den tolv storbyene som har lagt fram undersøkelsen. Den er offentliggjort i det britiske tidsskriftet British Medical Journal.

- Dette er første gang vi kan legge fram en større samordnet studie av hvordan forurensning påvirker dødelighet, heter det i rapporten. - Vi har sammenliknet 12 større byer, og brukt nøyaktig de samme metodene for hver enkelt.

Forskerne fastslår at det som er sagt om hver enkelt av byene, stemmer for dem alle.

Forholdsvis høye nivåer av luftforurensning slår i følge rapporten tydelig ut på dødelighetsstatistikken. Forskerne understreker at nivåene som blir beskrevet som «forholdsvis høye», egentlig ikke er høye i det hele tatt. De ligger godt under allment anerkjente internasjonale standarder.

- Hvis vi hadde påstått dette for ti år siden, ville ingen ha trodd oss, skriver forskerne videre.

De tar for seg storbyene Aten, Barcelona, Bratislava, Krakov, Køln, Lods, London, Lyon, Milano, Paris, Poznan og Wroclaw - byer som til sammen har mer enn 23 millioner innbyggere.

En rekke land revurderer nå sine fastlagte grenser regler for hvilke nivåer for luftforurensning som er godtakbare.

Den samlede forurensningen er i de fleste tilfeller lavere enn i de verste periodene på 1950 - og 1960 - tallet. Utslipp av nye stoffer som den gang var ukjente eller mindre vanlige, har imidlertid bidratt til å forverre problemet, heter det i rapporten.

Forskerne har også funnet ut at forurensningen tar livet av flere vesteuropeere enn østeuropeere. Forskerne har likevel ikke funnet noen umiddelbar forklaring på dette fenomenet. I Vest - Europa fører forurensning i verste fall til at at dødeligheten stiger med 3 prosent. Det tilsvarende tallet for Øst - Europa er 0,6 til 0,8 prosent.

- Dette er et helt uventet resultat, sier Katsouyanni. Hun tror forskjellen kan skyldtes ulikheter i målemetoder eller kulturbetingede forskjeller. Hun sier det trengs mer mer forskning før man kan få klarhet i disse spørsmålene.

Rapporten til Katsouyanni og hennes forskerkolleger er ikke alene om å advare mot skadevirkningene av luftforurensning. Sist uke påpekte italienske forskere en klar sammenheng mellom luftforurensning og dødsfall som følge av kreft. Tyske forskere har dessuten funnet at luftforurensning kan gjøre blod tykkere, noe som kan føre til flere tilfeller av hjerteattakk.


(Reuter og NTB)
NRK Text Tv s. 151 - 157
«Bakgrunn» 6. juni 1997


Kommentar: Forskere kan være utrolig dumme, spesielt om ting som ligger like opp i dagen. De innser kort og godt ikke de mest elementære sannheter. Grunnen til at forurensningen dreper flere i vest enn i øst er åpenbar: «Utviklingen» er kommet lenger her. Og giftstoffene blir stadig farligere jo lenger teknologien og sivilisasjonen utvikler seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar