lørdag, desember 30, 2006

Forandringens Tid

Jeg står naken på balkongen, og stirrer på det myke desemberregnet.

Hundre og femti års vinden, Skumringsstormen har startet.

Forandringens Tid er her. Jeg vet det. Det er som gjemmespill. Jorden skriker høyt og tydelig til menneskeheten: Nå kommer jeg.

Planeten Jorden begår ikke selvmord. Det er det vi som gjør. Jorden vil bestå, lenge etter at vi har blitt til søle. I hvert fall hvis vi ikke snart innser vår egenverdi og begynner å kjempe for våre meninger og for et meningsfylt liv.

Forandring er en konstant kraft i våre liv, uansett hvorvidt vi ønsker det eller ikke. Men noen ganger, når et samfunn og dets majoritet står så fast, så lukket inne i seg selv at de knapt vet hvordan de skal kle på seg om morgenen… må Forandring bli tvunget nedover hodene på dem.

Dette er et slikt øyeblikk. Menneskeheten står ved et slikt vegkryss akkurat nå.

Romerriket smuldret og kollapset på grunn av økende interne svakheter. Det samme gjorde utallige andre samfunn gjennom historien. Nå… skjer det over hele verden samtidig. Selve sivilisasjonen faller nærmest sammen av seg selv, råtner på rot.

Lykke på reisen.

Dette er ikke noe dommedagsprofeti, som vi kan lese om i religiøse tekster, men enkle observasjoner av våre omgivelser som viser oss en åpenbar, uavvendelig konklusjon.

Vi har Global Oppvarming, den økte menneskeskapte drivhuseffekten med dens mange fasetter, smeltingen av is på et globalt nivå, som vil føre til at havet stiger med rundt tre hundre meter, de stadig kraftigere stormene, ørkenspredningen og lignende virkninger som rett og slett suger fuktighet fra jordsmonnet.

Og den globale oppvarmingen gjør mer enn å påvirke været: Det øker presset på både økologiske og menneskeskapte systemer. Det gjør det enda hardere å brødfø verdens befolkning. Det gjør at sosialpolitiske relasjoner kommer enda nærmere sammenbruddet. Og den gjør det kommende verdensomspennende, ødeleggende pandemoniet enda mer sannsynlig.

I dagens situasjon, når en storm raserer et land eller landområde kommer andre land relativt hurtig til for å hjelpe, for å hjelpe til i den vanskelige og harde gjenoppbyggelsesprosessen. Men hva vil resultatet bli når dette skjer på et helt kontinent eller over hele verden samtidig, når det ikke finnes noen igjen til å hjelpe?

Vi er i ferd med å nå dette punktet.

Isen på Grønnland, i Arktis og i Antarktis smelter fortere, langt fortere enn noen forutså. Smelting av den sjøbaserte isen i Arktis vil ikke få havet til å stige. Smelting av isen på Grønnland og i Antarktis vil føre til at havet stiger dramatisk. Ifølge vitenskapsmenn sitert av Al Gore vil bare smeltingen av halve Grønnlandisen og smeltingen av halve Vestisen i Antarktis gjøre at havet stiger med rundt sytti meter. Smeltingen av den enorme innlandsisen på Sydpolen vil føre til at havet stiger fire til fem ganger det nivået. Åttifire prosent av verdens befolkning bor ved kysten og de aller fleste av dem i byene. Dette er selvforklarende og det burde ikke være nødvendig å tegne et kart. Beklageligvis så er dette fortsatt høyst nødvendig. De fleste av oss trenger å bli fortalt hvilken vei vinden blåser.

Hundre og femti års vinden blåser… og den vil blåse så lenge fordi den oppvarmingen som allerede finnes i systemet vil forbli der så lenge, uansett hva vi gjør eller ikke gjør. Hvis vi stoppet alle utslipp av drivhusgasser i morgen så ville hundre og femti års vinden fortsette og blåse. Og lenge før den stoppet å blåse, ville alle de store menneskeskapte bostedene være borte vekk.

Og siden vi ikke stopper utslippene av drivhusgasser, men tvert imot øker dem vil vinden blåse enda lenger og enda sterkere. Naturligvis.

Noen mennesker påstår at det vil være mulig å gjenoppbygge sivilisasjonen, selv etter en slik altomfattende hendelse, men jeg er ganske så sikker på at det ikke vil kunne la seg gjøre. Alle mineralene, alle veiene som ledet til sivilisasjonen vil være utilgjengelig, og en eventuell alternativ rute tilbake til et teknologisk samfunn vil måtte bli akkurat det.

Lykke på reisen.

Unabomberen har blitt nevnt i flere av angrepene på meg, og det har til og med blitt linket til hans manifest i et forsøk på å gjøre angrepet på meg en tanke mindre ynkverdig. Hvis de hadde kjent meg og kjent til meg bedre ville de ha visst at jeg forlengst har uttrykt offentlig at jeg er enig med Unabomberen, både med hans observasjoner og konklusjoner: Dersom sivilisasjonen skulle overleve ville det være den verst tenkelige tragedien.

Sivilisasjonen er en stadig verre form for kollektivt selvmord, en uhyrlig tilværelse som ødelegger alt som gjør livet verdt å leve, og slik vil den forbli, et åndelig korrupt samfunn uten noe menneskelighet å snakke om, og fjernt fra vår naturlige, fabelaktige tilstand. Og før du sier det: Det finnes ingen nobel villmann, og intet perfekt samfunn, men mens sivilisasjonen oppmuntrer det verste i oss, så oppmuntrer livet til nomadiske stammesamfunn det aller beste i oss. Vi er, når alt kommer til alt naturlige nomader, født til å bli vill og fri, i et land uten grenser og gjerder og vegger, i et liv uten begrensninger. Neandertalerne forsvant fra Jorden da de sluttet å være nomader, og vi har etterlignet deres tabbe en ganske lang stund nå. Vi har eksistert (ikke levd) gjennom ti tusen år med elendighet, fornedrelse og åndelig død.

Et land uten nomader er et land uten frihet.

Vi er fanget, både i tanke og kropp. Det må bli en slutt på det, på den ene eller andre måten.

Det virker som om det finnes en form for selvkorrigerende mekanisme i naturen. Hvis en art øker i antall til et punkt langt forbi «bærekraftig», hvis den vokser seg for stor og for arrogant og når et punkt der den truer økosystemet så vil den mekanismen ta hånd om det, ta hånd om slike ubetydelige behagligheter som byer, fabrikker og overbefolkning. De utallige menneskeskapte giftige stoffene, den åndelige død, de ødeleggende sosialpolitiske forholdene, de bryter oss ned. Men den galopperende drivhuseffekten… så veldig nødvendig… er menneskehetens redning, redningen for alt liv på Jorden.

Jeg er optimist. Jeg tror det vil skje.

7 kommentarer:

 1. Takk som deler dine meninger.

  Godt nyttår.

  Betty

  SvarSlett
 2. Anonym1:05 p.m.

  Først av alt, så bør en slutte å snakke om 300 meter i forhold til økningen av havnivået. Det finnes ikke så mye is i verden. Sjekk ut alle seriøse estimater her, og du ser det ligger mellom 70 - 80 meter.

  Antarktis inneholder så stor "negativ energi" (kulde) at ismassene der bruker flere hundre år på å smelte, selv med en temperaturstigning langt over dagens. Det vil si at det blir god nok tid for sivilisasjonen å tilpasse seg.

  Desverre, vil du nok si.

  Dessuten når du nok ikke frem til folk flest ved å argumentere for at unabomberen "hadde rett". Han oppnådde ingenting i det store perspektiv, og bare skam i det korte perspektiv.

  SvarSlett
 3. Anonym1:16 p.m.

  Hei der

  På lørdag 30. desember kl.20.15 på TVNorge gikk det et program som het: "Spåmannen David Icke". Jeg fikk ikke sett det, men gjorde du det?

  Det handlet om en tidligere sportsreporter som spådde at fra milleniumsskiftet og frem til år 2012 ville det bryte ut kaos i verden. Det virker jo som om han har fått rett i det han forutså.

  Men det er aldri forsent å snu på den negative utviklingen selv om det kan ta litt tid før det positive vil gjøre seg gjeldende. På samme måte som at man ikke kan snu et skip eller en båt motsatt vei med en gang, men må gjøre det sakte, så vil man også oppleve det samme i forhold til andre ting.

  Jeg håper at alle dere som kaster fra dere papir på gaten istedenfor å vente til dere ser en søppelkasse, begynner å endre på vanene deres fra og med nå av. Og alle dere som kaster flasker i søpla - begynn å pant istedet!

  Tilogmed små endringer har mye å si for den fremtidige utviklingen. Bli mer miljøbevisste! Våkn opp! Se hva dere gjør!!! Alt det positive du gjør, betyr noe selv om du ikke opplever det der og da, så værsåsnill å snu!

  M

  SvarSlett
 4. Til Mia: Jeg så ikke programmet, men kjenner til han fra før. Han er noe «tvilsom», men som du sier så hadde han jo rett.

  Dog trenger man ikke en krystallkule for å se det åpenbare.

  Du har rett i at vi KAN, alle eller hver for oss, forandre verden med vår vilje hvis vi ønsker det sterkt nok. Men småting vil ikke fikse det. Det trengs store, dramatiske skritt. Man kan ikke krysse en avgrunn med to små hopp.

  Til Helge: Jeg hadde nytte av å lese manifestet hans. Det hadde også millioner av andre primitivister rundt i verden, selv om vi hadde hørt lignende tanker tidligere.

  Etter min mening, når han først skulle ty til drastiske virkemidler så burde han ha gått etter politikere og bedriftseiere, men han påpekte vel som sant er, at vi er alle, også de av oss som er mindre tannhjul i Maskinen, ansvarlige for våre handlinger.

  Så, jo, jeg vil nå fram til de som er åpne for det. De som ikke er det vil ikke all verdens argumenter kunne rokke.

  Som sagt: Isen smelter mye fortere enn tidligere antatt. Grunnen er at dammer danner seg i isen og samler seg i store sjøer under den. Det som skjedde med deler av Larsen B er bare starten. Vestisen i Antarktis og Grønnland er så godt som smeltet allerede, og når det har skjedd så blir det tilnærmet uinteressant hvor lang tid resten bruker på å smelte.

  4.8 kilometer tykk is ligger over innlandet i Antarktis, men Grønnland og Vestisen vil «alene» drukne samtlige lavtliggende og høytliggende kystområder over hele kloden.

  Men jeg står ved det jeg har sagt (om havnivået), slevsagt.

  Har du sett The Inconvenient Truth ennå? Det bør alle gjøre. Den er rett og slett en glimrende gjennomgang av dette, selv om Gore dessverre er trygt forankret i sivilisasjonen.

  SvarSlett
 5. Anonym1:26 a.m.

  Jeg innrømmer at jeg ennå ikke har sett filmen. Men jeg har fulgt relativt godt med i problematikken.

  Selvsagt har du rett i at nedsmeltingen går raskere enn forventet. Alikevel er det ennå ingenting som tyder på at dette skjer i løpet av tiår.

  Dessuten har Gore feil hvis han påstår at havnivået kan stige med 300 meter. Det er ikke så mye vann og is på jorden at det kan skje! 80 meter er alikevel katastrofalt nok.

  Det jeg antar er at det snakkes om er et GJENNOMSNITTLIG tap av ca 300 meter kystlinje. Det høres mer sannsynlig ut, men er egentlig irrelevant som utgangspunkt på grunn av store lokale forskjeller.

  Nå er jeg ikke av dem som prøver å bagatellisere problemet. Men det blir nok ingen global katastrofe slik du forutser. Potensiellt (mest sannsynlig) så vil verdensøkonomien ødelegges, men det er ikke så katastrofalt som det høres ut. Det er bare i vår moderne tankegang at økonomi spiller så stor rolle. De viktigste ressurser er ikke penger.

  Når det gjelder Ted Kaczynski, så var hans metoder overhodet ikke egnet til å skape noen tilhengerskare for miljøvern eller noe som helst. Snarere tvert imot så virker nok slike terrormetoder mot sin hensikt. Ved sine handlinger viste han at han led av alvorlige vrangforestillinger om verden, og selv om han hadde rett i noe, blir dette tapt i galskapen.

  Jeg sier ikke dette for å få deg til å skifte mening, eller skape debatt. Jeg tar det imidlertid som selvinnlysende at 99% av alle mennesker er enige i den vurderingen. Å bruke unabomberen som forbilde er derfor kontraproduktivt.

  SvarSlett
 6. Først må jeg beklage at folks linker (og navnene på folk) har forsvunnet i prosessen fra gammel til ny blogger. Hvis noen vet hvordan en fikser det så er jeg åpen for forslag.

  Det at han ikke blir sett på som ett godt forbilde mener jeg bør være en av de viktigste årsakene til at han ER det. Det finnes flere andre gode grunner.

  Hva 99 prosent av menneskeheten mener bryr jeg meg ikke så mye om (bortsett fra at de ødelegger livet på kloden). Det er den ene prosenten jeg ser på som en skikkelig positiv gjeng jeg virkelig bryr meg om.

  Sivilisasjonen er allerede i sine siste krampetrekninger, en kjempe på leirføtter.

  SvarSlett
 7. Mitt poeng er at med mindre en får "saueflokken" med seg (selv om de ikke forstår altfor mye av hva som foregår uansett), så kan en ikke oppnå forandring.

  Det er jo slik eliten idag bruker massene. Trollbundet av en tro på at alt "går som det suser", osv.

  SvarSlett