søndag, oktober 29, 2006

Endelig en pris verdt… prisen

Tore Sandberg har fått Amnestys menneskerettspris for 2006, blant annet for sitt arbeid for å få sakene til Per Liland og Fritz Moen gjenopptatt i det norske rettssystemet. Nå tror ikke jeg slike priser betyr så mye i den store sammenheng, men det er likevel hyggelig på et personlig plan at det noen (få) ganger finnes små (ørsmå) porsjoner av rettferdighet i verden.

I begrunnelsen, som i seg selv er en saftig kritikk av det offisielle Norge heter det:

«Prisvinneren har gjennom sitt utrettelige motstrømsarbeid maktet å tvinge (min utheving) det norske rettsapparatet til å erkjenne grove feil. Hans innsats har avdekket flere justismord».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar