onsdag, september 04, 2019

Vannskandalen på Askøy og etablert media

  Vestland Piratparti har i de siste månedene jobbet med å få frigitt dokumenter i forbindelse med vannforsyningskandalen i Askøy Kommune.
  Det er tre sammenhengende saker her. Forgiftningene av vannet og Askøy Kommunes reaksjon på vår innsynsbegjæring, og det at pressen har nektet å dele våre funn er tre like store skandaler. Vi gjorde jobben for dem, men etablert media har nektet å gjengi det, både i avisinnlegg og intervjuer. En journalist ringte til og med til oss og klaget på at vi skrev innlegget. Det har heller ikke vært noen tegn på at han og andre "journalister" har gått i seg selv. Man kan undre seg på hva som har skjedd med de siste restene av undersøkende journalistikk.


Resultater fra undersøkelser om vanndriften i Askøy kommune.

---

Etter en lenger periode med undersøkende arbeid har Vestland Piratparti kommet til bunns i detaljene rundt driften av Øvre Kleppe høydebasseng.

Konklusjonen følger etter historikk/fakta.

Litt oppsummert historikk/fakta:
- Vestland Piratparti tok kontakt med Askøy kommune via en innsynsbegjæring 9. juni 2019.
- Kommunen svarte ikke i nærheten av lovpålagte tidsfrister, og nektet innsyn i de mest relevante dokumentene.
- Klagen og etterspørsel om utvidet grunngiving for avslag ble ikke behandlet innen lovpålagte tidsfrister, og videre svar har uteblitt.
- Askøy kommune har brutt offentlighetsloven på tre punkter, med muligheter for videre feil i saksbehandlingen.
- Innsynavslaget ble klaget inn til Fylkesmannen som avviste saken ettersom de mener at noen få vannprøveresultater som ble sendt som et tillegg tilfredsstiller innsynsbegjæringen, noe som ikke er tilfelle.
- Per dags dato (28.08.2019) er ikke innsynsbegjæringen tilfredsstillende besvart.

Nye hendelser:

Etter en lang periode med lite tilfredsstillende kommunikasjon fikk vi endelig innsyn i noen vannprøver fra perioden 6. juni 2019 og noen dager fremover. Dette inneholdt den informasjonen vi allerede visste, dvs. at vannet inneholdt smitte.

Vi lurte på hvorfor vi bare hadde fått noen prøver, og stilte spørsmålet:

"Er dette de eneste prøvene som er tatt i 2019?"

Saksbehandler kunne ikke svare på spørsmålet, og vi ble henvist til en ansatt i vann og avløp.

Vi fikk kontakt med vedkommende og fikk bekreftet at det ikke har blitt tatt vannprøver fra Øvre Kleppe høydebasseng i hele 2019! ??

Vi spurte spørsmålet:

"Spesielt tatt i betraktning at det ble advart mot byggingen av høydebassenget allerede på 60-tallet, hva tenker du om at det ikke foreligger jevnlig testing av vannet?"

Svaret var i det minste ærlig, dvs. at dette ikke har vært godt nok.

Det må i denne sammenheng legges til at vedkommende i andre enden av telefonen på dette tidspunktet oppførte seg saklig, hjelpsom, og informativt.

Konklusjon:

Vannsikkerheten i Askøy kommune har i mange år ikke vært godt nok håndtert. Vannskandalen er et resultat av dårlig planlegging og manglende rutiner. Folk har blitt syke uten grunn. ??

Vestland Piratparti er opptatt av at skandalen ikke skal bære preg av en heksejakt mot enkeltpersoner, men at avvik og dårlige ordninger må forbedres.

Alle høydebasseng må jevnlig testes for å avdekke forurensning/smitte. Interne rutiner i kommunen må forbedres.

Denne saken viser også hvorfor innsyn i offentlig sektor er viktig. Uten innsyn forminsker folkets makt over egen situasjon.

Piratpartiet mener at brudd på offentlighetsloven må straffes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar