tirsdag, april 16, 2019

Styret i Vestland Piratparti støtter Julian Assange

 Vi i styret i Vestland Piratparti vil uttrykke vår sterke støtte til Julian Assange og vår sterke fordømmelse av den behandlingen han har blitt utsatt for. Han bør bli belønnet for sin handling, ikke straffet. En som avslører kriminelle handlinger bør selvsagt belønnes, ikke straffes. Det er helt klart et brudd på hans menneskerettigheter, retten til å bevege seg fritt osv. Han har blitt holdt i detensjon i syv år, i praksis blitt fengslet uten lov og dom og mer venter.
 Alle angrepene på han må og bør bli sett i denne sammenheng. De virker rett og slett ikke troverdig overhodet og fremstår som ren propaganda og forsøk på mistenkeliggjøring.
 Han bør settes fri med en uforbeholden unnskyldning fra Britiske myndigheter omgående. Han bør få erstatning for urettmessig forfølgelse, ettersom hans "forbrytelser" er å ha delt viktig informasjon om korrupsjon, maktmisbruk og forbrytelser mot menneskeheten.

  For styret
  Ståle Olsen (leder)
  Olav Handeland (nestleder)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar