tirsdag, oktober 23, 2007

Helgetreff

Det lokale idrettslaget inviterte til familietreff i helgen. Masse biler kom kjørende noen få hundre meter og parkerte langs veien, så mange at det var omtrent umulig å gå uten å bli hindret. Til tross for at det blåste hang eksosstanken i luften begge dagene.

Disse arrangementene blir ikke arrangert så ofte, men de er like foreferdelige hver gang. Og hvis de skal lære opp barn til å bli mer aktive gjøres det en heller dårlig jobb. Det barna lærer er at en bør bruke bilen på selv de korteste turer og at fysisk aktivitet skal begrenses til godkjente steder, og gjøres i fellesskap. Det at en bør aller helst bevege seg i naturen, i menneskenes naturlige miljø blir suverent forbigått.

Fysisk aktivitet (sort of) blir som alt annet organisert, kanalisert inn i for samfunnet akseptable vendinger. Bilen blir ofte fremstilt, av dens tilhengere som en måte å fremheve individualisme på, og den kan være det, en sjelden gang, men generelt sett er dens løfte om frihet bare enda en illusjon, et bedrag, slik samfunnet er så fylt til randen av.

Så er jo også disse «treffene» en hyllest til kjernefamilien. Slevsagt. Illusjoner og bedrag og løgner og tilsvarende går gjerne hånd i hånd. Jo flere som samles i ett arrangement jo bedre.

2 kommentarer:

  1. Har barn i barneskolen som ligger rundt 500 meter fra der jeg bor, og veldig mange kjører "selvsagt" sine barn til skolen, selvom de bor like nærmt som vi gjør. Å kritisere denne holdningen er vanskelig, de vil ikke forandre seg og skolen gjør heller ingenting for å nekte det. Jeg bruker beina ihvertfall når jeg følger de skolen, eller til trening på kveldstid. Ikke kunne jg dørmme om å gjøre noe annet selvom jeg hadde bil.

    SvarSlett
  2. Ja, det er nettopp det. Veldig få stiller engang spørsmål om praksisen.

    Jeg har tidligere skrevet om hvordan moderne mennesker beveger seg stadig mindre og dette er også med på å bekrefte det.

    SvarSlett