torsdag, januar 26, 2006

Enkelt

Det er veldig enkelt for meg å fastslå at jeg ikke støtter noen av partene i kampen mellom flygerne og SAS. De har en viktig egenskap til felles: en uslokkelig griskhet som går over alle snyteskaft. Dette er feite griskinger alle som en, som ikke fortjener noen sympati.

På en side har vi et flyselskap som har tråkket på passasjerene gjennom alle år gjennom den maktutøvelse som kjennetegner enhver bedrift som er dominerende i markedet. Folk med dårlig råd har ikke kunnet reise med fly i de årene SAS har vært enerådende, det er sikkert. På den andre siden har vi folk som tjener grovt fra før og heller skulle gått ned i lønn. Vi snakker om lønnsadelen her. Fagforeninger har forlengst blitt også de rikes tumleplass.

Store, skitne og feite spyklyser hører hjemme i trynet på begge grupperingene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar